+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

საკრებულოს მეხუთე მოწვევა (2014 წლის 14 ივლისიდან - 2017 წლის 14 ნოემბრამდე)

დადგენილება N2-7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება N1-6. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილება N6-17. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მახათას საქალაქო სასაფლაო - 1-სთვის პანთეონის სტატუსის მინიჭების შესახებ 

დადგენილება N33-142. "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 21 ივლისის №3-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დადგენილება "დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკებრის N20–105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
დადგენილება საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას , საბაგირო გზით "რიყე–ნარიყალა" მგზავრთა გადაყვანისას მოქალაქო მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ
დადგენილება "საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია ) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას , საბაგირო გზით "რიყე – ნარიყალა" მგზავრთა გადაყვანისას სამგზავრო ტარიფებისა და ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20–81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
დადგენილება "ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგვების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17–55 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
LiveZilla Live Chat Software