+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

   ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ლობისტად რეგისტრირებულია          არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ცენტრი მომავლის ინიციატივები“    პრეზიდენტი ლევან ალაფიშვილი ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს    თავმჯდომარის 2014 წლის 1 სექტემბრის #325 ბრძანებით

 (დაინტერესებული: „ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის  შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“  ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 6 თებერვლის N2-4 გადაწყვეტილების შეცვლით ან  უარყოფით).

 

 

 

 


LiveZilla Live Chat Software