+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში

 

ლობისტად დარეგისტრირებული პირები

 

 

 

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2014 წლის 1 სექტემბრის N325 ბრძანებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ლობისტად დარეგისტრირებულია ა(ა)იპ „ცენტრი მომავლის ინიციატივების“ პრეზიდენტი - ლევან ალაფიშვილი, რომელიც დაინტერესებულია „ქ. თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 6 თებერვლის N2-4 გადაწყვეტილების შეცვლით ან უარყოფით.

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 20 ივლისის Nბ03.03182015 ბრძანებით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ლობისტად დარეგისტრირებულია ა(ა)იპ „ქართველ არქიტექტორთა ინსტიტუტის“ (ს/კ 404488354) გამგეობის თავმჯდომარე - თეიმურაზ კალანდაძე, რომელიც დაინტერესებულია „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ და მისგან გამომდინარე „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებების პროექტების შეცვლით ან უარყოფით.

 

 

 

 

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software