+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
გარემოს დაცვის კომისიის სამდივნო
გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები
გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმები

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (22.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (16.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (21.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (28.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (04.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (10.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (25.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (12.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (21.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (29.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (10.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (12.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (03.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (10.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (17.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (11.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (25.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (24.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (13.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (28.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (18.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (29.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (06.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (21.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (29.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (10.04.20119)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (11.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (21.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (18.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (24.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (31.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (18.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (28.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (03.04.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (15.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (30.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (24.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N64 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N65 (08.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N66 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N67 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N68 (06.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N69 (20.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N70 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N71 (15.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N72 (22.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N73 (24.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N74 (29.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N75 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N76 (09.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N77 (16.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N78 (18.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N79 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N80 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N81 (02.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N82 (27.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N83 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N84 (18.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N85 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N86 (15.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N87 (02.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N88 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N89 (06.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N90 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N91 (24.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N92 (19.10.2021)

 

 

LiveZilla Live Chat Software