+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ფრაქციის წესდება
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა
ფრაქციის სამდივნო
ფრაქციის პოლიტიკური პლატფორმა

მიღებულია საკრებულოს ფრაქციაევროპული საქართველო - თბილისი“-

 2017 წლის 15 ნოემბრის დამფუძნებელ სხდომაზე

ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი გაბაშვილი

 

 

 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია

,,ევროპული საქართველო - თბილისი“-ს

პოლიტიკური პლატფორმა

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ევროპული საქართველო - თბილისი“-ს  პოლიტიკური პლატფორმა დაფუძნებულია საქართველოს კონსტიტუციაზე და საქართველოში მოქმედ კანონმდებლობაზე.

ფრაქციის მიზნებსა და ამოცანებს წარმოადგენს:

1. მოსახლეობის მიერ საქართველოს ორგანული კანონისადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსითგარანტირებული უფლებების განხორციელების უზრუნველყოფა:

2. ბიუჯეტის პროექტის შედგენისას თბილისის მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალურ გათვალისწინება;

3. მუნიციპალიტეტში ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის ხელშეწყობა;

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საჯაროობის და გამჭირვალობის უზრუნველყოფა, საზოგადოების აქტიური მონაწილეობის ხელშეწყობა;

5. მუნიციპალური ბიუჯეტის ხარჯვის მკაცრი კონტროლი, საბიუჯეტო სახსრების მიზნობრიობის განსაზღვრა და მის განკარგვაზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის გზით;

6. თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს თანამდებობის პირების საქმიანობის კონტროლი, მათი საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მოსმენა და შეფასება;

7. მოსახლეობის მეტი ინფორმირებულობის უზრუნველყოფა თვითმმართველობის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებსა და უფლებამოსილებებზე;

8. საინვესტიციო პროექტების მხარდაჭერა.

 

საკრებულოს ფრაქცი

ევროპული საქართველო - თბილისი“-

ფრაქციის თავმჯდომარე -  გიორგი გაბაშვილი

ფრაქციის  თავმჯდომარის მოადგილე - დათო ჟღენტი

 

ფრაქციის მდივანი - ელენე ოზაშვილი

LiveZilla Live Chat Software