+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე განხორციელებული მუშაობის ანგარიში
მარეგულირებელი აქტები
საჯარო ინფორმაციის გაცემის ფორმა/შაბლონი
განცხადების ფორმები
მარეგულირებელი აქტები

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის განკარგულება #281

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურებისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის რაიონული გამგეობების მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის შესახებ

 

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტისა და ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სისტემაში საჯარო ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნისა და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software