+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სამდივნო
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმები
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმები

 

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (16.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (29.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (20.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (01.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (12.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (30.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (31.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (20.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (21.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (20.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (21.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (21.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (20.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (18.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (20.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (14.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (15.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (06.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (24.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (20.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (19.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (25.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (29.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (26.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (18.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (20.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (20.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (01.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (06.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (02.12.2021)

 

მე-VII მოწვევის საკრებულო 

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (21.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N03 (24.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N04 (25.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N05 (15.02.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N06 (18.03.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N07 (15.04.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N08 (06.05.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N09 (10.06.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (12.07.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (09.08.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (19.09.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (07.10.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (04.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (17.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (23.12.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (27.12.2022)

 

LiveZilla Live Chat Software