+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სამდივნო
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმები
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმები

 

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N4 (14.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.12.2017)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N6 (16.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N7 (29.01.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N8 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (20.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (01.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (12.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (30.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (31.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (20.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (27.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (21.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (20.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (02.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (07.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (21.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (21.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (25.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (12.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (15.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (20.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (18.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (20.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (24.01.2020)

LiveZilla Live Chat Software