+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სამდივნო
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმები

 

კომისიის სხდომის ოქმი N1 (17.11.2017)


კომისიის სხდომის ოქმი N2 (20.11.2017)


კომისიის სხდომის ოქმი N3 (05.12.2017)


კომისიის სხდომის ოქმი N4 (13.12.2017)


კომისიის სხდომის ოქმი N5 (26.12.2017)


კომისიის სხდომის ოქმი N6 (09.01.2018)


კომისიის სხდომის ოქმი N7 (15.01.2018)


კომისიის სხდომის ოქმი N8 (16.02.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N9 (01.03.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (13.04.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (03.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (24.05.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (15.06.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (12.07.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (24.08.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (11.09.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (23.10.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (20.11.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (25.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (28.12.2018)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (29.01.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (12.02.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (01.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (07.03.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (19.04.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (14.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (24.05.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (07.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (25.06.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (23.07.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (08.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (16.08.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (13.09.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (22.10.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (08.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (20.11.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (26.12.2019)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (24.01.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N39 (14.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N40 (28.02.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N41 (03.04.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N42 (22.05.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N43 (09.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N44 (30.06.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N45 (14.07.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N46 (14.08.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N47 (08.09.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N48 (01.10.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N49 (19.11.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N50 (08.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N51 (15.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N52 (25.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N53 (29.12.2020)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N54 (22.01.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N55 (16.02.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N56 (05.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N57 (19.03.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N58 (02.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N59 (27.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N60 (29.04.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N61 (21.05.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N62 (22.06.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N63 (21.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N64 (23.07.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N65 (20.08.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N66 (07.09.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N67 (19.10.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N68 (19.11.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N69 (02.12.2021)

 

 

VII მოწვევის საკრებულო

 

კომისიის სხდომის ოქმი N01 (07.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N02 (20.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N03 (21.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N04 (24.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N05 (29.12.2021)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N06 (25.01.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N07 (08.02.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N08 (18.03.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N09 (15.04.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N10 (27.04.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N11 (20.05.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N12 (21.06.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N13 (12.07.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N14 (09.08.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N15 (09.09.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N16 (07.10.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N17 (04.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N18 (17.11.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N19 (20.12.2022)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N20 (29.12.2022) 

 

კომისიის სხდომის ოქმი N21 (23.01.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N22 (21.02.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N23 (17.03.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N24 (19.04.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N25 (18.05.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N26 (09.06.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N27 (30.06.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N28 (21.07.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N29 (24.08.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N30 (22.09.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N31 (19.10.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N32 (17.11.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N33 (13.12.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N34 (28.12.2023)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N35 (23.01.2024)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N36 (20.02.2024)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N37 (22.03.2024)

 

კომისიის სხდომის ოქმი N38 (23.04.2024)

LiveZilla Live Chat Software