+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

14 ივნისს, 13:00 საათზე, ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა. 

 

საკითხის დასახელება

1.          

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის N33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032416361-03 11.06.2024)

 

მომხსენებელი:

გაიოზ თალაკვაძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

2.          

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების პოლიგონის გაზშემკრები სისტემის“ პროექტთან დაკავშირებით, ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე  (საკრებულოს 12-032415132-03 30.05.2024)

 

მომხსენებელი:

დავით ფაჩულია- შ.პ.ს. თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორი

დავით ბოდოკია - შპს "თბილსერვის ჯგუფი" - დირექტორის მოადგილე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ტექნიკურ დარგში)

დავით ფაჩულია - შპს "თბილსერვის ჯგუფი" - სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ნარჩენების მართვის დეპარტამენტი - დეპარტამენტის უფროსი

 

3.          

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-ს (ს/ნ 206267494) შორის, „თბილისის ნარჩენების გადამუშავების“ პროექტთან დაკავშირებით, ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს 12-032415132-03 30.05.2024)

 

მომხსენებელი:

დავით ფაჩულია- შ.პ.ს. თბილსერვის ჯგუფის“ დირექტორი

დავით ბოდოკია - შპს "თბილსერვის ჯგუფი" - დირექტორის მოადგილე (საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ტექნიკურ დარგში)

დავით ფაჩულია - შპს "თბილსერვის ჯგუფი" - სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ნარჩენების მართვის დეპარტამენტი - დეპარტამენტის უფროსი

 

4.          

მისამართებზე - ქ. თბილისი, საირმეს ქ. N 37 (ს/კ: 01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ N4 (ს/კ: 01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. N55 (ს/კ: 01.14.11.024.012) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს 12-032416496-03-12.06.2024) 

 

მომხსენებელი:

არჩილ გორდულაძე -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

5.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს დაფუძნებისა და დებულების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის 52-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ვასილ აბულაძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრი№31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ვასილ აბულაძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7.          

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-03241632-03 11.06.2024 (დამატებითი ავტობუსის გაჩერებებისა და სპეციალურ დაცულ სადგომების მოწყობა); 12-032415131-03  30.05.2024; 12-032415859-03  06.06.2024; 12-032415876-03  06.06.2024; 12-032416472-03-12.06.2024; 12-032408772-03 გადადებული ,,ბ" პოზიცია 27.03.2024; 12-032415215-03-31.05.2024 (თბილისის შემდეგი რიგის ქალაქგეგმარებითი არეალების რუკაზე ცვლილება))

 

მომხსენებელი:

ვასილ აბულაძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8.          

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რკინიგაზას ქუჩა №22-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.011.127, ფართობი -  4 953 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 ივლისის №345 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე  (საკრებულოს 12-032415838-03 06.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

9.          

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მარატ ნოზაძის ქუჩა №37-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.002.244, ფართობი - 2545 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241593-03 07.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

10.        

ქ. თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.19.942; №81.02.19.943; №81.02.19.941; №81.02.97.505; №81.02.19.944; №81.02.19.945) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415157-03 30.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

11.        

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.02.740; №81.02.02.738; №01.81.02.294.001-ის ნაწილი) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415636-03 04.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

12.        

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, დიდ დიღომში; ქალაქ თბილისში, სოფელი დიღმის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.004.039; №01.72.14.004.037; №01.72.14.094.499; №01.72.14.004.040; №01.72.14.053.413; №01.72.14.004.256) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415223-03 31.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

13.        

ქ. თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.13.589; №81.02.13.588; №81.02.13.590; №81.02.13.587; №81.02.19.647; №81.02.19.670) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415222-03 31.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

14.        

„ქალაქ თბილისში, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.018.273; №01.13.01.018.205), საცხოვრებელი მიკროუბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 18 ივნისის №1564 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს 12-032415944-03 07.06.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

15.        

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №234ბ;  ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, (ნაკვეთი 14/517) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.880; №01.72.14.014.881) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415146-03 30.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

16.        

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.685; №01.72.14.234.010; №01.72.14.009.631; №01.72.14.009.634; №01.72.14.013.910; №01.72.14.234.009) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415148-03 30.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

17.        

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ, მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო კოდები: №01.14.01.001.419; №01.14.01.001.420; №01.14.01.001.421; №01.14.01.001.505-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი  საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241524-03 31.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

18.        

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 04/007); ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში, (ნაკვეთი 04/011) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე  (საკადასტრო კოდები: №01.19.18.004.007; №01.19.18.004.074) ავტო მომსახურების ცენტრის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032415216-03 31.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

19.        

ქალაქ თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: №01.10.16.004.272; №01.10.16.004.283;   №01.10.16.004.285; №01.10.16.004.284) მრავალფუნქციური და მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03241482-03 27.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

 

LiveZilla Live Chat Software