+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

24 მაისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 მაისის N25-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ (საკრებულოს №12-032414373-03 22.05.2024)

2.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032413745-03 16.05.2024)

3.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032413744-03 16.05.2024)

4.          

„სპეციალური რეგულარული გადაყვანის განმახორციელებელი ავტობუსის (M2 ან M3 კატეგორიის) მარშრუტების დამტკიცებისთვის წესის განსაზღვრისა და მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 დეკემბრის №35-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032412317-03 02.05.2024)

5.          

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N66 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.066) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N328 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.328) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032412343-03 02.05.2024)

6.          

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N19 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.019) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N335 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.335) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032413419-03 13.05.2024)

7.          

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N30 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.030) და ქ. თბილისში, შანდორ პეტეფის ქ. N42-ში მდებარე N325 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.002.306.01.07.325) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032413418-03 13.05.2024)

8.          

ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N12-ში მდებარე N27 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.394.01.01.027) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N143 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.143) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032413417-03 13.05.2024)

9.          

,,ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5-ში, კორპუსი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.429.01.555) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032413416-03 13.05.2024)

10.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032413414-03 13.05.2024)

11.       

ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N39 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.039) ; ქ. თბილისში, ზედაზენის ქ. N6/ჭოლა ლომთათიძის ქ. N7-ში მდებარე N64 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.11.037.115.01.01.064) და ქ. თბილისში, წულუკიძის ქ. N15-ში მდებარე ბინა N77 (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.012.158.01.01.077) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241349-03 13.05.2024)

12.       

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N508 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.508); ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N12 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.012) და ქ. თბილისში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. N30ბ-ში მდებარე N9 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.02.020.019.01.01.009) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241348-03 13.05.2024)

13.       

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N305 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.305), ქ. თბილისში, ზედაზენის ქ. N6/ჭოლა ლომთათიძის ქ. N7-ში მდებარე N31 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.11.037.115.01.01.031), ქ. თბილისში, რამაზ შენგელიას ქ. N3-ში მდებარე N1ა ბინის (მშენებარე) (ს/კ:  N01.11.13.002.448.01.01.001ა) და ქ. თბილისში, ზურაბ პატარიძის ქ. N3-ში მდებარე N59 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.07.024.079.01.01.059) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241347-03 13.05.2024)

14.       

ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზ. N21-ში მდებარე N43 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.014.049.01.01.043); ქ. თბილისში, ოსიპ მანდელშტამის ქ. N2გ-ში მდებარე N148 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.155.01.01.148) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N123 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.123) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241346-03 13.05.2024)

15.       

ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N77 და N121 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.077; N01.12.12.001.414.01.01.121) და ქ. თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის ქ. I შესახვევი N2/ვალენტინ თოფურიძის ქ. N15-ში მდებარე N29 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.10.020.214.01.01.029) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241345-03 13.05.2024)

16.       

ქ. თბილისში, ფარნავაზ მეფის გამზ. N24ა-ში მდებარე N33 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.06.006.217.01.01.033) და ქ. თბილისში, მოსკოვის გამზ. N9გ-ში მდებარე N179 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.12.003.170.01.01.179) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241343-03 13.05.2024)

17.       

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N15 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.015) და ქ. თბილისში, ვიქტორ კუპრაძის ქ. N34-ში მდებარე N74 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.36.015.031.01.01.074) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03241342-03 13.05.2024)

18.       

,,ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.012.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ (საკრებულოს №12-032414140-03 20.05.2024)

19.       

,,ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, მე-3 მასივში (საკადასტრო კოდები: N01.19.20.020.135 და N01.19.20.020.069) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ (საკრებულოს 12-0324116143-03  25.04.2024)

20.       

,,ქალაქ თბილისში, თ. ჩანტლაძის (ყოფილი ახვლედიანი) კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.001.004.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ (საკრებულოს 12-0324116143-03  25.04.2024)

21.       

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“  (საკრებულოს 12-032414370-03  22.05.2024)

22.       

,,ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.012.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’  (საკრებულოს 12-032414374-03  22.05.2024)

23.       

„ქ. თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა N61-ში მდებარე, N01.14.06.004.004 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის, კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობის შედეგად დაზარალებული პირებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ (საკრებულოს №12-03241344-03 13.05.2024)

24.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში N01.72.13.397.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 16 000 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „ნიუ გლდანისთვის“ (ს/ნ: 405653859), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03241341-03 13.05.2024; 12-032414452-03 23.05.2024)

25.       

ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქუჩა N11-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.009.023, ნაკვეთი N009/023) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით შპს „ფალიშვილის 11“-ის (ს/ნ 404646111) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414143-03 20.05.2024)

26.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, გორგასალის ქუჩა N75-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის შესახვევი N14ბ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ვახტანგ გორგასალი, შესახვევი, N14; ქალაქი თბილისი, ქუჩა გორგასალი, მინისტრთა კაბინეტის მთავ. სამეურნ. სამმართველოს, და შინაგან საქმეთა სამინისტროს N2 და N3 სახლების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.002.052, ფართობი - 7 149 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414356-03 22.05.2024)

27.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, საბადურის ქუჩა N23; ქალაქი თბილისი, ვაჟა ივერიელის (საბადურის) ქუჩა N25; ქალაქი თბილისი, ვ. ივერიელის (საბადურის) ქ. N25ა; ქალაქი თბილისი, ვაჟა ივერიელის ქუჩა N23ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.034.046, ფართობი - 2 348 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414349-03 22.05.2024)

28.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, II მ/რ, კორპუსი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.018.006, ფართობი - 1 953 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032412318-03 02.05.2024)

29.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,  მარშალ გელოვანის გამზირი, №4; მარშალ გელოვანის გამზირის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.10.11.001.465, ფართობი -  3 938 კვ.მ) მიმართებით,  გასატარებელი ღონისძიებების გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032409572-03 04.04.2024)

30.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ხეივანი დავით აღმაშენებელი, მე-14 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.617, ფართობი - 5 000 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414369-03 22.05.2024)

31.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რევაზ ურიდიას ქუჩა N5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: 01.12.12.034.005, ფართობი - 789 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414372-03 22.05.2024)

32.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების

რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რამაზ შენგელიას ქუჩა N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.002.448 , ფართობი - 1 444 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414371-03 22.05.2024)

33.       

მისამართზე - ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N31 (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.012.043) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებით გაცემული ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში შპს „დომუსის ხეების“ (ს/ნ 405127937) მიერ შესრულებული ვალდებულების დადასტურების  საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032414376-03 22.05.2024)

34.       

მისამართებზე   -   . თბილისი,  საირმეს . N 37   (/: 01.10.14.024.036), . თბილისი, მუხაძის N4 (/: 01.14.11.024.004), . თბილისი, . აბაშიძის . N55   (/:   01.14.11.024.012)     -     არსებული  დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414376-03 22.05.2024)

35.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032412316-03  02.05.2024; 12-032414142-03  20.05.2024;  N12-032414214-03 21.05.2024; 12-032414348-03 22.05.2024; 12-032414380-03 22.05.2024; 12-032414377-03 22.05.2024; 12-032414457-03 23.05.2024; 12-032332829-03 გადადებული ,,ა’’ პოზიცია - 24.11.2023; 12-032320068-03 გადადებული ,,დ’’ პოზიცია - 19.07.2023)

36.       

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა, N73ა/გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1; ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1ა; ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.18.06.019.137; N01.18.06.019.062; N01.18.06.019.078) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414451-03 23.05.2024)

37.       

„ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა, ვეტერანთა და შრომის პარკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდით: NN01.12.11.026.010 01.12.11.026.053 01.12.11.026.025 01.12.11.026.027 01.12.11.026.055 01.12.11.026.054 01.12.11.026.013 01.12.11.026.016 01.12.11.026.044 01.12.11.026.029 1.12.11.026.024 01.12.11.026.008 01.12.11.026.014 1.12.11.026.009 01.12.11.026.007 01.12.11.026.002 01.12.11.026.005 01.12.11.026.004 01.12.11.026.030 01.12.11.026.026 01.12.11.026.028 01.12.11.026.012 01.12.11.026.015 01.12.11.026.051 01.12.11.026.050 01.12.11.026.038 01.12.11.026.023 01.12.11.026.056 01.12.11.026.017 01.12.11.026.037 01.12.11.026.036 01.12.11.026.043 01.12.11.026.045 01.12.11.026.046 01.12.11.026.047 01.12.11.026.048 01.12.11.026.049 01.12.11.026.034 01.12.11.026.040 01.12.11.026.041 01.12.11.026.032 01.12.11.026.039 01.12.11.026.052) და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N411 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032413468-03 13.05.2024)

 

38.       

ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ნაკვეთი N8, თელეების მიწაზე; ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის V შესახვევში, N23, N15, N19; ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის I შესახვევში, N14, N16, N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.675; N72.16.23.674; N72.16.15.810; N72.16.23.093; N72.16.15.747; N72.16.23.094; N72.16.15.698; N72.16.15.795; N72.16.15.780; N72.16.23.677; N72.16.23.676; N72.16.23.678) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032413410-03 13.05.2024)

39.       

ქალაქ თბილისში, ბობ უოლშის I შესახვევი, N4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.159) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს N12-032414222-03 21.05.2024)

40.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, ამაღლებას ქუჩა, N3ბ, N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო კოდი: N81.02.98.029; N81.02.98.027; N81.02.99.522; N81.02.95.011; N81.02.98.133; N81.02.95.286) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს N12-032414216-03 21.05.2024)

41.       

,,ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში,  IV მიკრორაიონში, №2 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.053; №01.10.07.007.052; №01.10.07.007.051; №01.10.07.007.050) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №296 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414221-03 21.05.2024)

42.       

ქალაქ თბილისში, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო, N9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414269-03 21.05.2024

43.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N81.02.93.071; N81.02.01.403; N81.02.18.843; N81.02.01.398; N81.02.01.402; N81.02.01.381; N81.02.94.644; N81.02.94.643; N81.02.95.608; N81.02.95.381; N81.02.93.246; N81.02.17.242; N81.02.18.681; N81.02.01.340; N81.02.00.628; N81.02.95.936; N81.02.17.259; N81.02.01.463; N81.02.01.767; N81.02.01.464; N81.02.17.162; N81.02.01.397; N81.02.97.279; N81.02.95.550; N81.02.21.610; N81.02.01.399) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414385-03 22.05.2024)

44.       

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო

კოდები: N81.02.19.572; №81.02.13.762; №81.02.19.158; №81.02.13.835; №81.02.13.551; №81.02.19.722; №81.02.19.135; №81.02.19.571; №81.02.96.930; №81.02.97.489; №81.02.96.605; №81.02.95.072; №81.02.19.569; №81.02.19.157; №01.81.02.280.012; №01.81.02.200.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414384-03 22.05.2024)

45.       

„ქალაქ თბილისში, გიორგი მდივანის ქუჩა N5, N5ა, N9-ში, მოსკოვის გამზირ N31 ა-ში, (ნაკვეთი N7/29), (ნაკვეთი N7/33), ცენტრალურ ისანი-სამგორში (ნაკვ. 07/041), არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.17.11.007.019; N01.17.11.007.602; N01.17.11.007.009; N01.17.11.007.006; N01.17.11.007.008; N01.17.11.007.036; N01.17.11.007.007; N01.17.11.007.054; N01.17.11.007.055; N01.17.11.007.065) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N678 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ (საკრებულოს N12-032414382-03 22.05.2024)

46.       

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, მე–3 მიკრორაიონში, ტელევიზორების ქარხანა „ეკრანის“ მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2008 წლის 26 დეკემბრის №01/1876 ბრძანებით შეთანხმებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414381-03 22.05.2024)

47.       

’ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის N23 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს N12-032414383-03 22.05.2024)

48.       

’ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ ზემო ლისში ,,ბუღის მიწა’’, ქვემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის N117 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს N12-032414379-03 22.05.2024)

49.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.15.743; N72.16.15.832; N72.16.15.695; N72.16.15.696; N72.16.23.885; N72.16.23.892; N72.16.15.854; N72.16.15.836) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414378-03 22.05.2024)

50.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, 26 მაისის მოედანთან არსებული უსახელო სკვერისთვის სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის აკაკი ჩხენკელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

51.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მერაბ ალექსიძის III შესახვევისთვის ისტორიკოსის, ფილოლოგ ზაზა ალექსიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

52.       

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, გვაზაურის I შესახვევის მონაკვეთისთვის, გვაზაურის II გასასვლელის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული ჩიხებისთვის და შესახვევისთვის ფიზიკოსის, აკადემიკოს ალბერტ თავხელიძის სახელის მინიჭების შესახებ. (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

53.       

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის VI  ჩიხთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ყირგიზი მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის ჩინგიზ აითმათოვის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

54.       

ქალაქ თბილისში, დიდუბის რაიონში, ბათუმის შესახვევისთვის ქორეოგრაფის რევაზ ჭოხონელიძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

55.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, მაია წყნეთელის II ჩიხისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების, მამა-შვილის ზურაბ და მამუკა ბეროძეების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

56.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ელიზბარ მინდელის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მუსიკოსის ომარ კელაპტრიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

57.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთში, დიმიტრი ამილახვარის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ნოდარ (ვეფხო) მათიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

58.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალას დასახლებაში, სოლომონ ავალიანის  ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი გასასვლელისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ემზარ გელანტიას სახელის მინიჭების შესახებ  (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

59.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ზაჰესის დასახლებაში,  გრიგოლ ხანძთელის ქუჩის მონაკვეთისთვის ალექსანდრე მანაგაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

60.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ზაჰესის დასახლებაში, გრიგოლ ხანძთელის ქუჩის მონაკვეთისთვის და გრიგოლ ხანძთელის I ჩიხისთვის სხვიტორის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

61.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ზაჰესის დასახლებაში, ავჭალის ქუჩისთვის გრიგოლ ხანძთელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

62.          

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სოფელ დიღომში, დავით ბატონიშვილის ქუჩის გაგრძელების და ქუჩასთან არსებული ორი უსახელო შესახვევისთვის დავით ბატონიშვილის I და II შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

63.       

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის და დიდუბის რაიონებში, ვაგზლის მოედნისთვის სადგურის მოედნის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

64.       

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, დაბა წყნეთში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

65.       

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდ დიღომში, პეტრე იბერის შესახვევის გაგრძელების შესახე (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

66.       

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ივანე კაჭარავას ქუჩის I შესახვევის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-0324136137-03 15.05.2024)

LiveZilla Live Chat Software