+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 მაისს, 13:00 საათზე, ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.          

,მისამართებზე - ქ. თბილისი, საირმეს ქ. N 37 (ს/კ: 01.10.14.024.036), ქ. თბილისი, მუხაძის ქ N4 (ს/კ: 01.14.11.024.004), ქ. თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. N55 (ს/კ: 01.14.11.024.012) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისა და დაზარალებულ პირთა მიმართ გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032414376-03-22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

არჩილ გორდულაძე -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

2.          

„მისამართზე - ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N31 (საკადასტრო კოდი: 01.14.14.012.043) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებით გაცემული ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში შპს „დომუსის ხეების“ (ს/ნ 405127937) მიერ შესრულებული ვალდებულების დადასტურების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032414376-03-22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

არჩილ გორდულაძე -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

3.          

ქალაქ თბილისში, ფალიაშვილის ქუჩა N11-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.009.023, ნაკვეთი N009/023) არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობის ჩანაცვლების მიზნით შპს „ფალიშვილის 11“-ის (ს/ნ 404646111) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032414143-03 20.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

4.          

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, II მ/რ, კორპუსი N13-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.018.006, ფართობი - 1 953 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032412318-03 02.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5.          

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, გორგასალის ქუჩა N75-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის შესახვევი N14ბ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ვახტანგ გორგასალი, შესახვევი, N14; ქალაქი თბილისი, ქუჩა გორგასალი, მინისტრთა კაბინეტის მთავ. სამეურნ. სამმართველოს, და შინაგან საქმეთა სამინისტროს N2 და N3 სახლების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.002.052, ფართობი - 7 149 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზ(საკრებულოს12-032414356-0322.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6.          

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, საბადურის ქუჩა N23; ქალაქი თბილისი, ვაჟა ივერიელის (საბადურის) ქუჩა N25; ქალაქი თბილისი, ვ. ივერიელის (საბადურის) ქ. N25ა; ქალაქი თბილისი, ვაჟა ივერიელის ქუჩა N23ა-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.034.046, ფართობი - 2 348 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს12-032414349-0322.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

7.          

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი, N4; მარშალ გელოვანის გამზირის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.10.11.001.465, ფართობი - 3 938 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს12-032409572-03- 04.04.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

8.          

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანის მე-14 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.617, ფართობი - 5 000 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს12-032414369-03-22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

9.          

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რამაზ შენგელიას ქუჩა N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.11.13.002.448, ფართობი - 1 444 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს12-032414371-03-22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

10.       

„კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, რევაზ ურიდიას ქუჩა N5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: 01.12.12.034.005, ფართობი - 789 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ (საკრებულოს12-032414372-03-22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

11.       

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032414348-0322.05.2024; 12-032412316-0302.05.2024; 12-032414142-03  20.05.2024; 12-032414380-0322.05.2024; 12-032320068-03 - 19.07.2023 ,,დ“ პოზიცია12-032332829-03 24.11.2023 ,, პოზიცია; N12-032414214-03 21.05.2024;  12-032414377-03 -22.05.2024; 12- 032414457-03 – 23.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ნინო ბაგაშვილი - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

12.       

„ქალაქ თბილისში, ცოტნე დადიანის ქუჩა, ვეტერანთა და შრომის პარკის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდით: NN01.12.11.026.010 01.12.11.026.053 01.12.11.026.025 01.12.11.026.027 01.12.11.026.055 01.12.11.026.054 01.12.11.026.013 01.12.11.026.016 01.12.11.026.044 01.12.11.026.029 1.12.11.026.024 01.12.11.026.008 01.12.11.026.014 1.12.11.026.009 01.12.11.026.007 01.12.11.026.002 01.12.11.026.005 01.12.11.026.004 01.12.11.026.030 01.12.11.026.026 01.12.11.026.028 01.12.11.026.012 01.12.11.026.015 01.12.11.026.051 01.12.11.026.050 01.12.11.026.038 01.12.11.026.023 01.12.11.026.056 01.12.11.026.017 01.12.11.026.037 01.12.11.026.036 01.12.11.026.043 01.12.11.026.045 01.12.11.026.046 01.12.11.026.047 01.12.11.026.048 01.12.11.026.049 01.12.11.026.034 01.12.11.026.040 01.12.11.026.041 01.12.11.026.032 01.12.11.026.039 01.12.11.026.052) და დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N411 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე“ (საკრებულოს №12-032413468-03 13.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

13.       

ქ. თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ნაკვეთი N8, თელეების მიწაზე; ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის V შესახვევში, N23, N15, N19; ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის I შესახვევში, N14, N16, N12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N72.16.23.675; N72.16.23.674; N72.16.15.810; N72.16.23.093; N72.16.15.747; N72.16.23.094; N72.16.15.698; N72.16.15.795; N72.16.15.780; N72.16.23.677; N72.16.23.676; N72.16.23.678) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032413410-03 13.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

 

14.       

ქალაქ თბილისში, ბობ უოლშის I შესახვევი, N4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე  (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.159) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს N12-032414222-03 21.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

15.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, სოფელი წავკისი, ამაღლებას ქუჩა, N3ბ, N3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო კოდი: N81.02.98.029; N81.02.98.027; N81.02.99.522; N81.02.95.011; N81.02.98.133; N81.02.95.286) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს N12-032414216-03 21.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

16.       

,,ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში,  IV მიკრორაიონში, №2 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.053; №01.10.07.007.052; №01.10.07.007.051; №01.10.07.007.050) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №296 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414221-03 21.05.2024

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

17.       

ქალაქ თბილისში, ჰეიდარ ალიევის სანაპირო, N9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.016.072) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414269-03- 21.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

18.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში; ქალაქი თბილისი, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: N81.02.93.071; N81.02.01.403; N81.02.18.843; N81.02.01.398; N81.02.01.402; N81.02.01.381; N81.02.94.644; N81.02.94.643; N81.02.95.608; N81.02.95.381; N81.02.93.246; N81.02.17.242; N81.02.18.681; N81.02.01.340; N81.02.00.628; N81.02.95.936; N81.02.17.259; N81.02.01.463; N81.02.01.767; N81.02.01.464; N81.02.17.162; N81.02.01.397; N81.02.97.279; N81.02.95.550; N81.02.21.610; N81.02.01.399) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414385-03 -22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

19.       

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N81.02.19.572; №81.02.13.762; №81.02.19.158; №81.02.13.835; №81.02.13.551; №81.02.19.722; №81.02.19.135; №81.02.19.571; №81.02.96.930; №81.02.97.489; №81.02.96.605; №81.02.95.072; №81.02.19.569; №81.02.19.157; №01.81.02.280.012; №01.81.02.200.001) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N12-032414384-03-22.05.2024

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

20.       

‘’ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის N23 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს N12-032414383-03 -22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

21.       

„ქალაქ თბილისში, გიორგი მდივანის ქუჩა N5, N5ა, N9-ში, მოსკოვის გამზირ N31 ა-ში, (ნაკვეთი N7/29), (ნაკვეთი N7/33), ცენტრალურ ისანი-სამგორში (ნაკვ. 07/041), არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N01.17.11.007.019; N01.17.11.007.602; N01.17.11.007.009; N01.17.11.007.006; N01.17.11.007.008; N01.17.11.007.036; N01.17.11.007.007; N01.17.11.007.054; N01.17.11.007.055; N01.17.11.007.065) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N678 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე“  (საკრებულოს N12-032414382-03 -22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

22.       

ქ. თბილისში,   საბურთალოს  რაიონში, დიდ დიღომში, მე–3 მიკრორაიონში, ტელევიზორების ქარხანა „ეკრანის“ მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე, ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული  დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის მიერ 2008 წლის 26 დეკემბრის №01/1876 ბრძანებით შეთანხმებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული  პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს N12-032414381-03 -22.05.2024) 

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

23.       

‘’ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ ზემო ლისში ,,ბუღის მიწა’’, ქვემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთბინიანი ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დატკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის N117 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს N12-032414379-03 -22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

24.       

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: N72.16.15.743; N72.16.15.832; N72.16.15.695; N72.16.15.696; N72.16.23.885; N72.16.23.892; N72.16.15.854; N72.16.15.836) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N 12-032414378-03 -22.05.2024)

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

25.       

ქალაქ თბილისში, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა, N73ა/გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1; ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1ა; ქალაქი თბილისი, გიორგი გურამიშვილის ქუჩა N1ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე   (საკადასტრო კოდები: N01.18.06.019.137; N01.18.06.019.062; N01.18.06.019.078) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს N 12-032414451-03 -23.05.2024 )

 

მომხსენებელი:

ოთარ ჩიტიძე - .... ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

LiveZilla Live Chat Software