+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

29 მარტს 13:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

 მომხენებელი/ლები

 

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის წლიურ ანგარიში (2023  წლის  28  იანვრიდან  2024  წლის 28 იანვრის ჩათვლით)

 (№03-032406766-03  07.03.2024)

თინათინ ნიბლოშვილი

ქ.თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

 

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032405959-03  28.02.2024)

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

3

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის № 33-89 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-032408771-03; 27.03.2024]

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

4

„„საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების, ნებართვის გაცემის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის განკუთვნილ ზოლში „A” კატეგორიის მსუბუქი ავტომობილის - ტაქსის (M1 კატეგორია) მოძრაობის ან/და მგზავრთა ჩასხდომა-გადმოსხდომის მიზნით გაჩერების ადგილების და პირობების, მომხმარებლის პირადი სივრცის უზრუნველყოფის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

[12-032408045-03; 20.03.2024]

 

 

 

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

5

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით შედგენილ ელექტრონულ საჯარიმო ქვითრებზე განხორციელებულ გადახდებზე გასატარებელი რიგი ღონისძიების შესახებ

(№12-032408046-03  20.03.2024)

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

6

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (№12-032408050-03  20.03.2024; №12-0324082100-03 22.03.2024;)

 

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

თემურ ბოლოთაშილი

სსიპ- ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

 

7

„ქ. თბილისში,  დასახლება დიდი დიღომი, მიკრო/რაიონი II, კორპუსი N27ა-ს მიმდებარედ, N01.10.06.006.352 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3605 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს „სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტისათვის“ (ს/ნ: 404438649), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12.03.2024; 12-032407240-03]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

8

,, ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა N76-ში არსებული 37.39 უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.003.002.01.521) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.03.2024;  N12-032408293-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

9

,,ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, I მიკრორაიონის კორპუს N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.03.2024; N16-032408291-03 )

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

10

„ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N13 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.013) და ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე N38 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.055.214.01.04.038) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.03.2024; 16-032408295-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

11

„ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N15 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.015), ქ. თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის ქ. I შესახვევი N2/ ვალენტინ თოფურიძის ქ. N15-ში მდებარე N17 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.10.020.214.01.01.017) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N143 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.143) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.03.2024; N12-032408298-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

12

“ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N507 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.507) და ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N32 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.03.2024; 12-032408292-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

13

. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N13 და N30 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.013; N01.14.05.008.154.01.01.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.03.2024; 16-032408299-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

14

„ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N12-ში მდებარე N26 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.394.01.01.026) და ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, III მასივში, ზემო პლატო N19ა-ში მდებარე N61 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.20.005.031.01.01.061) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[16-0324082102-03; 22.03.2024]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

15

“ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე N37 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.055.214.01.04.037) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N22 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(22.03.2024; 12-0324082101-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

16

„ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N11 და N88 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.011; N01.12.12.001.414.01.01.088) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. N45-ში მდებარე N50 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.39.029.046.01.02.050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.03.2024; 12-032408658-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

17

„ქ. თბილისში, კრწანისის I ჩიხი, N2ბ-ში მდებარე N3 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.18.06.018.104.01.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[16-0324082104-03; 22.03.2024]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

18

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N81 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.081), ქ. თბილისში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. N30ბ-ში მდებარე N19 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.02.020.019.01.01.019) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. N45-ში მდებარე N43 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.39.029.046.01.02.043) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.03.2024; N12-032408297-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

19

 

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ძოწის ქუჩა №2-4-ში, №01.14.01.008.092; №01.14.01.008.093; №01.14.01.008.096 და №01.14.01.008.097 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით  პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე

 (№12-032408232-03  22.03.2024)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

20

„ქ. თბილისში, მინდელის ხიდის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 023  კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.13.02.001.112) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024  წლის 20 თებერვლის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(№12-032408659-03  26.03.2024)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

21

. 404605094) შორის 2023 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.062) განსახორციელებელი სამშენებლო პროექტის ფარგლებში ქონების მიმღებ პირთა ნაწილის განსაზღვრის საკითხის შეთანხმების თაობაზქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(27.03.2024; N12-032408774-03)

(27.03.2024; N12-032408779-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

22

ქ. თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N15-ში, მე-6 სართულზე არსებული 2449.77 კვ.მ. ფართიდან (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.021.005.01.502) 600.9 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით ააიპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/ნ: 204889282) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

[27.03.2024; 12-032408780-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

23

„ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა N52-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.061.005) პირდაპირი განკარგვის წესით ვაჟა აბრამიშვილისთვის (პ/ნ: 01011025268) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 

 (22.03.2024; 12-032408296-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software