+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

29 მარტს, 10:00 საათზე,  ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 


საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელ

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება    -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 15 დეკემბრის N33-89 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ №12-032408771-03  27/03/2024წ 

 გაიოზ თალაკვაძე

2

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და  შპს თბილისერვის ჯგუფს  შორის თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტთან დაკავშირებით ქვესასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში, სასესხო შეთანხმების ხელმისაწვდომობის ვადის გახანგრძლივებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე. №12-032405350-03  20/02/2024წ 

დავით ბოდოკია, დავით ჩანქსელიანი

3

,,ქალაქ  თბილისში, გლდანის დასახლების I მიკრორაიონის კორპუს N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010.01.036) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე

№12-032405445-03  23/02/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

4

 ,,ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.09.001.020) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ №12-032405445-03  23/02/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

5

 ,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

№12-03240641-03  4/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

6

 ,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

№12-03240673-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

7

 ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N134-ში არსებული 52.75 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.070.01.500) და  22.94 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.070.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. №12-032405323-03  20/02/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

8

 ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის I შესახვევი N4-ში მდებარე 76.22 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.060.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. №12-032405323-03  20/02/2024წ   

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი N115-ში არსებული 33.37 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.14.001.031.01.515) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. №12-032407442-03  14/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, 17 შინდისელი გმირის ქუჩა N9-ში არსებული 76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.032) და  76.20 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.013.001.01.07.042) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.  №12-032407442-03  14/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ  თბილისში, ტაბახმელას დასახლება, კორპუსი N5-ში არსებული 88.83 კვ.მ უძრავი ქონების  (საკადასტრო კოდი: 81.02.07.369.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-032407442-03  14/03/2024წ ;  №12-032407874-03  19/03/2024წ 

 

ირაკლი თავართქილაძე

12

,,ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, I მიკრორაიონის კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

№12-032408291-03  22/03/2024წ

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N11 და N88 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.011; N01.12.12.001.414.01.01.088) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. N45-ში მდებარე N50 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.39.029.046.01.02.050) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

ირაკლი თავართქილაძე

14

 ,,ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის მე-10 კვარტლის კორპუს N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.028.013.01.017) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების თაობაზე

№12-032407868-03  19/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

15

,,ქალაქ თბილისში, გიორგი აბაშვილის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.085) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’

№12-032407868-03  19/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

16

 ვარკეთილის მესამე მასივში მდებარე რიგი ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების მიზნით, ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის მესამე მასივში, №01.19.20.025.110, №01.19.20.025.112, №01.19.20.025.114 და 01.19.20.025.072 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ჯამურად 11 008 კვ.მ. ფართობის მქონე მიწის ნაკვეთების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს ლიტ ჯეო ინვესტისათვის (ს/ნ. 243859749), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ

№12-03240741-03  14/03/2024

ირაკლი თავართქილაძე

17

„ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ძოწის ქუჩა N2-4-ში, N01.14.01.008.092 ; N01.14.01.008.093; N01.14.01.008.096 და N01.14.01.008.097 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ უძრავ  ქონებაზე  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ზოგიერთი (მშენებარე) ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით  პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ№12-032408232-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქ. თბილისში, კრწანისის I ჩიხი, N2ბ-ში მდებარე N3 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.18.06.018.104.01.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე   №12-032408104-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

19

 ქ. თბილისში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. N12-ში მდებარე N26 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.394.01.01.026) და ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, III მასივში, ზემო პლატო N19ა-ში მდებარე N61 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.20.005.031.01.01.061) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე   №12-032408102-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე N37 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.055.214.01.04.037) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N22 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-0324082101-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N15 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.015), ქ. თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის ქ. I შესახვევი N2/ ვალენტინ თოფურიძის ქ. N15-ში მდებარე N17 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.10.10.020.214.01.01.017) და ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქ. N3/ვ. ნინუას ქ. N3-ში მდებარე N143 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.12.001.414.01.01.143) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-032408298-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N13 და N30 ბინების (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.013; N01.14.05.008.154.01.01.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  №12-032408299-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

23

ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N81 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.081), ქ. თბილისში, ანაპის 414-ე დივიზიის ქ. N30ბ-ში მდებარე N19 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.12.02.020.019.01.01.019) და ქ. თბილისში, ილია სუხიშვილის ქ. N45-ში მდებარე N43 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.19.39.029.046.01.02.043) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  №12-032408297-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

24

ქ. თბილისში, პეტრე ხვედელიძის ქ. N8-ში მდებარე N13 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.17.10.008.153.02.01.013) და ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში მდებარე N38 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.72.14.055.214.01.04.038) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  №12-032408295-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

25

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. N102-ში მდებარე N507 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.11.10.010.033.01.01.507) და ქ. თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქ. N2ბ-ში მდებარე N32 ბინის (მშენებარე) (ს/კ: N01.14.05.008.154.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-032408292-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

26

„ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ქუჩა N76-ში არსებული 37.39 უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.03.003.002.01.521) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე №12-032408293-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

27

„ქ. თბილისში, მინდელის ხიდის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 023  კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.13.02.001.112) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024  წლის 20 თებერვლის N42 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ. №12-032408659-03  26/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

28

ქ. თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩა N52-ის მიმდებარედ 3 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.061.005) პირდაპირი განკარგვის წესით ვაჟა აბრამიშვილისთვის (პ/ნ: 01011025268) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე №12-032408296-03  22/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

29

ქ. თბილისში, ანტონოვსკაიას ქ. N35ბ-ს მიმდებარედ არსებული 3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.15.018.014) პირდაპირი განკარგვის წესით ირინა თაბორიძისთვის (/ნ: 01024022247) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე №12-032407872-03  18/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

30

ქ. თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N75-79-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 1074 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.04.013.051) 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ეკატერინე კაჭარავასთვის (პ/ნ: 62001005958) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-03240672-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

31

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 23 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს აჩისთვის (ს/ნ: 202911055) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-032407873-03  19/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

32

 ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (აკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 11 კვ.. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით თამაზ გოგობერიშვილისთვის (პ/ნ: 01006003711) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე №12-03240674-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

33

 ქ. თბილისში, მამია გურიელის ქ. N5ა-ში მდებარე ფართების (ს/კ: 01.14.15.001.300.03.03.005ა; 01.14.15.001.300.03.03.518) პირდაპირი განკარგვის წესით ა.ა.ი.პ - ეკო სოკოსთვის (ს/ნ: 427726348) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

№12-03240671-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

34

 ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, N01.17.02.001.680 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 57 573 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს კომპანია ჯაოკენი ბილდინგისთვის (ს/ნ 404566947), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ  №12-032406782-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

35

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს არეა დეველოპმენტს (ს/ნ: 405476872) შორის 2022 წლის 3 აგვისტოს გაფორმებული ქ. თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, IV მიკრო/რაიონის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.14.01.001.423 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 17173 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის  კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ  ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს არეა დეველოპმენტის (დღეის მდგომარეობით - შპს დეკა ლისი - ს/ნ:  405476872) გათავისუფლების თაობაზე  №12-032406771-03  7/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

36

 ქალაქ თბილისში,  დიდი დიღმის დასახლების II მიკრორაიონის კორპუსი N27ა-ს მიმდებარედ, N01.10.06.006.352 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 3605 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს სამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტისათვის (ს/ნ: 404438649), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისდა შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ

№12-03240741-03  14/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

37

 „ქალაქ თბილისის თვითმმართველ ერთეულსა და შპს სასკოს (ს/ნ. 205045636) შორის 2008 წლის 18 იანვარს გაფორმებულ უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.   №12-03240721-03  12/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

38

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის, 2015 წლის 7 ივლისს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-----53-15674 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის ცვლილების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. №12-032406783-03  11/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

39

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს ნექსუსს (ს/ნ: 405263646; უფლებამონაცვლე: შპს ილიარდი (ს/ნ: 205278386)) შორის 2020 წლის 05 ნოემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის  ე-548-1-25622 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

№12-03240742-03  14/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

40

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ პირობებით გამოცხადებული აუქციონის საფუძველზე 2019 წლის 14 ნოემბერს გაფორმებული ე-492-6-24304 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.    №12-03240752-03  15/03/2024წ 

ირაკლი თავართქილაძე

41

 2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალფა ფროფერთის“ (ს/ნ. 404605094) შორის 2023 წლის 28 სექტემბერს გაფორმებული შეთანხმების შესაბამისად, ქალაქ თბილისში, ო. კაპანაძის ქუჩა №4-ში მდებარე უძრავ ქონებაზე (მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.062) განსახორციელებელი სამშენებლო პროექტის ფარგლებში ქონების მიმღებ პირთა ნაწილის განსაზღვრის საკითხის შეთანხმების თაობაზ

№12-032408774-03  27/03/2024წ ,  №12-032408779-03  27/03/2024წ  

ირაკლი თავართქილაძე

42

 „ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირი N15- ში, მე-6 სართულზე არსებული 2449.77 კვ.მ ფართიდან (საკადასტრო კოდი: N01.12.09.021.005.01.502) 600.9 კვ.მ ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ - საქართველოს ძიუდოს ეროვნული ფედერაციისთვის (ს/ნ 204889282) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე. №12-032408780-03  27/03/2024წ

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

 

 

 

 

 

16:00
26 აპრ
საკრებულოს სხდომა
15:45
26 აპრ
ბიუროს სხდომა
12:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო
11:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
10:30
26 აპრ
კომისიის სხდომა
სატრანსპორტო საკითხთა
10:00
26 აპრ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
16:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების
15:45
25 აპრ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის
15:00
25 აპრ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
15:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა
14:00
23 აპრ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა
LiveZilla Live Chat Software