+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

23 იანვარს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 19 მაისის №25-28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0324018116-03  18.01.2024)

 

2.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს მიერ დაჩქარებული მომსახურების გაწევისა და მასზე დაწესებული საფასურის გადახდის რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2023 წლის 20 ოქტომბრი№31-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-03240183-03  18.01.2024)

 

3.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ,,მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს“ მიერ გასაწევი ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 7 სექტემბრის №87-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის №31-75 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032401835-03  18.01.2024)

 

4.          

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-0324018133-03  18.01.2024)

 

5.          

ქალაქ  თბილისში, ქერჩის ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.029.072.01.571) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0323362122-03  28.12.2023)

 

6.          

ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი 17-ში (საკადასტრო კოდი: 01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0323362122-03  28.12.2023)

 

7.          

ქალაქ  თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის მე-9 კვარტლის კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.031.006.01.511) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402219-03  22.01.2024)

 

8.          

ქალაქ  თბილისში, გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევის №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.013.036.01.022) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402219-03  22.01.2024)

 

9.          

ქალაქ  თბილისში, შუშის ქუჩა №34-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.017.013.01.007) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402219-03  22.01.2024)

 

10.       

ქალაქ  თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.029.140.01.535) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402219-03  22.01.2024)

 

11.       

ქალაქ  თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა №3-ში, კორპუს №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.013.414.01.595) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032402219-03  22.01.2024)

 

12.       

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე მდებარე 868 კვ.მ.) მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.234.008) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-032401126-03  11.01.2024)

 

13.       

. თბილისში, შარტავას ქ. 4 და 6 კორპუსებს შორის მდებარე 4 კვ.მ. და 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთების (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.021.048; 01.10.13.021.049) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „თ და კ რესტორნებისთვის“ (ს/ნ. 207909180) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0323362121-03  28.12.2023)

 

14.       

. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქ. №41-ის მიმდებარედ არსებული 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 01.11.12.003.036) პირდაპირი განკარგვის წესით რომიკ კაბაჯიანისთვის (/ნ. 01002025535) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-03240222-03  22.01.2024)

 

15.       

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვანის ქუჩა №4-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.006.078, ფართობი - 1365 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს12-032401810-03  18.01.2024)

 

16.       

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-032401823-03  18.01.2024)

 

17.       

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032401816-03 18.01.2024; 12-032401822-03 18.01.2024;    12-032334172-03 07.12.2023 გადადებული ,,ბ“ პოზიცია)

 

18.       

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა №18-ში (ნაკვ.85/28) (ნაკვ.85/18); ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, ახალდაბის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი №1 და ნაკვეთი №2) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.085.055; №01.20.01.085.035; №01.20.01.085.056; №01.20.01.085.054; №01.20.01.085.028) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-03240184-03  18.01.2024)

 

19.       

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა №27-ში (ნაკვ.№07/048), ქიზიყის ქუჩა №27-ის მიმდებარედ  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.007.275; №01.19.24.007.803) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ლოჯისტიკური და საოფისე ცენტრის (საწყობები) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-03240185-03  18.01.2024)

 

20.       

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი №206, №204გ, №204, №204-ბ-ის მიმდებარედ, №204ა, №204ბ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.662; №01.72.14.014.872; №01.10.06.004.003; №01.72.14.014.010; №01.72.14.014.200; №01.72.14.014.408) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე საგამოფენო დარბაზის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032401821-03  18.01.2024)

 

21.       

„ქალაქ თბილისში, კალოუბანის ქ. №40-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის 2014 წლის 19 მაისის №1194 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-03240186-03  18.01.2024)

 

22.       

„ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (№01.17.14.003.571; №01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ნოემბრის №587 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-03240188-03  18.01.2024)

 

23.       

„ქალაქ თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, გელოვანის გამზირი №4ა-ში შ.პ.ს. ,,დაკიდებული ბაღები’’-ს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე, მრავალფუნქციური კომპლექსის (მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლები, სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო, საოფისე და სხვა) განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2007 წლის 21 დეკემბრის №03/1540 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401813-03  18.01.2024)

 

24.       

ქალაქ თბილისში, ჯიქიას ქუჩა №18-ში; ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №46-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.003.014; №01.14.05.003.013) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 ივლისის №328 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს12-032401815-03  18.01.2024)

 

25.       

,,ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გორგასლისა და გულიას ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური- საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი დანიშნულების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №85 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401825-03  18.01.2024)

 

26.       

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, №200-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზის გამზირის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი , გამზირი ფარნავაზი , ჰიპერმარკეტ ,,გუდვილის" მიმდებარედ (ნაკვეთი 03/003); ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის გამზირი, №5, № 9; ქალაქი თბილისი , ხეივანი დავით აღმაშენებელი , ფერდობი -1; ქ. თბილისი, ფარნავაზ მეფის №5-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.005.032; №01.10.06.005.011; №01.10.06.005.007; №01.10.06.003.008; №01.10.06.003.009; №01.10.06.003.003; №01.10.06.003.006; №01.10.06.011.086; №01.10.06.005.009; №01.10.06.005.010; №01.10.06.003.053) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401812-03  18.01.2024)

 

27.       

ქალაქ თბილისში,   ქინძმარაულის ქუჩა №5-ში (ნაკვეთი №1/103) არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.001.103) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401824-03  18.01.2024)

 

28.       

ქალაქ თბილისში,  ბოგდან ხმელნიცკის ქუჩა №42-ში; ქალაქი თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №118; №118ა; №116ბ; №116; №124ა; №116ა; № 124-ში, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.029.043; №01.17.11.029.035; №01.17.11.029.028; №01.17.11.029.037; №01.17.11.029.030; №01.17.11.029.013; №01.17.11.029.038; №01.17.11.029.046) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის №629 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს12-032401814-03  18.01.2024)

 

LiveZilla Live Chat Software