+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

20 ნოემბერს, 15:00 საათზე,  ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი 

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახე  

საკრ. №12-032331753-03  13/11/2023წ

გაიოზ თალაკვაძე

ლევან მიქავა

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის № 19-118 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახე

საკრ. №12-032333211-03  17/11/2023წ

გაიოზ თალაკვაძე

ლევან მიქავა

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.საკრ.№15-032332129-03    17/11/23( 11-0123321701)

გაიოზ თალაკვაძე

ლევან მიქავა

4

,,ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, მიკრო / რაიონის კორპუს N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აგვისტოს N368  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებსაკრ. №12-032330750-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

5

„ქალაქ  თბილისში,  გიორგი ლეონიძის ქუჩა N4/ივანე მაჩაბლის ქუჩა N2-ში არსებული 43.17 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.074.006.01.570) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 20 ოქტომბრის N492 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება.

საკრ. №12-0323310101-03  06/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

6

,,ქალაქ თბილისში, დავით იოსელიანის მე-2 შესახვევი N17-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.15.001.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’.საკრ. №12-032330750-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

7

,,ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა N173-ში, კორპუს N5-სა და კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდები: N01.16.09.001.001 და N01.16.09.001.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ საკრ. №12-032332170-03  15/11/2023წ

 

ირაკლი თავართქილაძე

8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(არქის ბინები)

საკრ. №12-032330741-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

9

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ. №12-032330739-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

10

,,ქალაქ თბილისში, რ. ლაღიძის ქ. N2-სა და რ. თაბუკაშვილის ქ. N46-ში (ს/კ: 01.15.04.015.001 და 01.15.04.015.003) მდებარე კულტურულ მემკვიდრეობის ძეგლთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

საკრ. №12-032330740-03  03/11/2023წ

უშანგი ენუქიძე

11

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის  (პ/ნ: 01030001988) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების  თაობაზესაკრ. №12-032330738-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, გორგასლის ქ. N1-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ. მიწის ნაკვთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.062.027)  3 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ლია ლორთქიფანიძისთვის (პ/ნ: 01006016607) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-032330743-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 24 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო ლაბაძისთვის (პ/ნ: 01008024363) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-032330744-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N128-142-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 756 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.009.074) 6 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ონურისთვის“ (ს/ნ: 404475616) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.საკრ. №12-032330742-03  03/11/2023წ

 

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 39 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტელეგრაფისთვის“ (ს/ნ: 404505406) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-032330745-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქ. თბილისში, 26 მაისის მოედანი N2-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 158 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.10.17.036.047) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფასანაური 2016“-ისთვის (ს/ნ: 405141029) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-032330746-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქ. თბილისში, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N20-ის მიმდებარედ არსებული 22 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.008.037)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ღვინაძე და პარტნიორებისთვის“ (ს/ნ: 205294545) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-032330748-03  03/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქ. თბილისში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N2-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 177 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N01.10.14.014.052) 27 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სმარტ გრუპ +“-ისთვის (ს/ნ: 405602441) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-03233203-03 16/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

19

’’„ქ. თბილისში, თაყაიშვილის ქ. N4-შის მიმდებარედ არსებული 9 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.011.016) პირდაპირი განკარგვის წესით აკაკი კუჭაშვილისთვის (პ/ნ: 01019017918) და იზოლდა ქუთელიასთვის (პ/ნ: 01008003735) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“

საკრ. №12-032332128-03  17/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N147-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.16.01.030.001)  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „დი რომასთვის“ (ს/ნ: 406216027) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე.საკრ. №12-0323310100-03-03 06/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537)   პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ. №12-0323332126-03  17/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.16.05.032.024) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელესთვის“ (ს/ნ: 422432665) სარგებლობის უფლებით, იჯარის ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

 

საკრ. №12-03233244-03  20/11/2023წ

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

LiveZilla Live Chat Software