+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

22 სექტემბერს 10:30 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

 

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

( 19.09.2023;№12-032326258-03)

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო/საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(№12-032326362-03 20.09.2023)

გელა ჩივიაშვილი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურს უფროსი

 

3

 

„„ქ.

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მსხვილფეხა ან/და წვრილფეხა

პირუტყვის ყოფნის წესის დამტკიცების შესახებ “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-93 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის

შესახებ

 

[12-032325458-03; 11.09.2023]

 

 

 

გიორგი კობიაშვილი

სსიპ ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს უფროსი

 

4

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის

დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22

დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

(20.09.2023; 12-032326370-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

5

ქალაქ თბილისში, კალოუბნის ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.017.008) მდებარე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (საცხოვრებელი ბინები/კომერციული ფართები) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.09.2023; N12-03232471-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

6

„„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ალმას“ (ს/ნ 204873388) შორის 2020 წლის 18 ივნისს გაფორმებულ „ფეხით გადასასვლელი ხიდების მშენებლობის მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული განსაზღვრული უძრავი ქონების (მიწის ნაკვეთების) სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ფორმით გადაცემის შესახებ“ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე შეთანხმების მოწონებისა და შპს „ალმას“ (ს/ნ 204873388) მიმართ რიგ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-03232472-03; 04.09.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

7

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კლასიკო 2020“-ს (ს/ნ. 402010701) შორის 2021 წლის 29 აპრილს გაფორმებულ „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-582-1-26243 ხელშეკრულებაში“ ცვლილებისა და დამატებების შეტანის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №

(20.09.2023; 12-032326360-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032326375-03 20.09.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

9

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(06.09.2023; N12-032324974-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

10

,,საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2023 წლის

5 ივლისის გადაწყვეტილების (საქმე Nბს-193 (2კ-21)) აღსრულების მიზნით, ქალაქ

თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა N34-ში არსებული 67.83 კვ.მ უძრავი

ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.498.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით

პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; 12-032326365-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

11

ქალაქ თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 2633 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.16.08.001.089) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(31.08.2023; N12-03232433-03)

თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

12

ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში, მშვიდობის ქ. N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.08.29.180; N81.08.35.238; N81.08.35.239) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(07.09.2023; N12-032325019-03)

20.09.2023; 12-032326384-03)

თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

13

ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება II მიკრო რაიონში ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5310 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო

კოდი: N01.17.07.016.110) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032326377-03; 20.09.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

14

ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 2 434 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო

კოდი: N01.17.07.031.069) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.09.2023; 12-032326376-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

15

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №34-ში არსებული 50.99 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.040.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032326363-03 20.09.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

16

,,ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049)

მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის

შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; N12-032326363-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

17

,,ქალაქ თბილისში, გიორგი აბაშვილის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.020.085.08.501 და N01.19.20.020.085.11.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.09.2023; N12-032325039-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

18

,,ქალაქ თბილისში, სამღერეთის ქუჩა N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(31.08.2023; № 12-03232432-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

19

,,ქალაქ თბილისში, გიორგი მუხაძის ქუჩა N15-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.17.002.114.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.09.2023; N12-032325039-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

20

,,ქალაქ თბილისში, ივერიის ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.038.005.01.527) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(07.09.2023; № 12-032325039-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

21

,,ქალაქ თბილისში, გორის ქუჩა N31-ში (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.021.124.05.507) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-032325039-03; 07.09.2023]

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

22

,,ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი N104ზ-ში, კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.002.174.01.510) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(07.09.2023; N12-032325039-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

23

,,ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის ქუჩა N154-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.36.013.020.01.500) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე’’ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(06.04.2023; 12-032309658-03

20.09.2023; 17-032326323-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

24

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.032.024) 29 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ვერა დაბრუნდაშვილისთვის (პ/ნ: 01019019078) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(31.08.2023; N12-032324330-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

25

ქ. თბილისში, გამსახურდიას გამზირი N3-ის მიმდებარედ 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის

(საკადასტრო კოდი: N01.10.13.032.009) პირდაპირი განკარგვის წესით თამაზ

შეროზიასთვის (პ/ნ: 01024015000) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის

შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.23; № 12-032326381-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

26

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის

ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.032.024) 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის

პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბარ 26“-ისთვის (ს/ნ: 405172156) იჯარის ფორმით

სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.23; № 12-032326367-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

27

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.032.024) 25 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პალერმოსთვის“ (ს/ნ. 406238450) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-032326368-03 20.09.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

28

ქ. თბილისში, იუმაშევის ქ. №14-ის მიმდებარედ არსებული 414 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.19.26.004.151) პირდაპირი განკარგვის წესით სს „ლილო 1“-ისთვის (ს/ნ. 206268741) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (№12-032326369-03 20.09.2023)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

29

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ. 201990079) შორის 2018 წლის 19 აპრილს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ. 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032326361-03 20.09.2023)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

30

ქალაქ თბილისში, ჩიტაიას ქუჩა N17-ში, მე-2 სართულზე არსებული 338.74 კვ.მ ფართის

(საკადასტრო კოდი: 01.16.06.006.008.01.506) პირდაპირი განკარგვის წესით

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ფსიქოლოგიური მომსახურების

ცენტრი მწვანე სახლისთვის“ (ს/ნ: 205270570) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით

სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.09.2023; N12-032326381-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

31

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ვახტანგ ცინცაძის ქუჩა, N2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.033.059, ფართობი - 1740 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.09.2023; N12-032324741-03)

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

32

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვანის ქუჩა N6-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.006, ფართობი - 1 860 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(01.09.2023; N12-032324413-03)

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

33

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, გორგასალის ქუჩა N75-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის შესახვევი N14ბ; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ვახტანგ გორგასალი, შესახვევი, N14; ქალაქი თბილისი, ქუჩა გორგასალი, მინისტრთა კაბინეტის მთავ. სამეურნ. სამმართველოს, და შინაგან საქმეთა სამინისტროს N2 და N3 სახლების მიმდებარედ მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.18.09.002.052, ფართობი - 7149 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(04.09.2023; N12-032324740-03)

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

34

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-

ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი,

სესილია თაყაიშვილის ქ. N38-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი:

N01.19.39.002.112, ფართობი - 668 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; N12-032326383-03)

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

35

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ხერგიანის ქუჩა N1; ქალაქი თბილისი, გლდანის VI მ/რ, მ. ხერგიანის ქუჩა N1-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.001.023, ფართობი - 2 184 კვ.მ) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების საკითხის შეთანხმების თაობაზე “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; N12-032326385-03)

 

 

ნინო ბაგაშვილი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

 

36

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,არქი ვარკეთილის“ (ს/ნ 405247754) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; N12-032326390-03)

 

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

37

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში ი.ბ.ა ,,ვაშლიჯვარის“ (ს/ნ 205584820) მიმართ მისამართზე: - ქ. თბილისი, არზაყან (დიმიტრი) ემუხვარის ქუჩა N12 (ს/კ: N01.10.18.005.046, ფართობი 668 კვ.მ) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებითი მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2023; N12-032326390-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software