+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

9 ივნისს 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

საკითხისდასახელება

 1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-121 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-0323149117-0329.05.2023)

 2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის №20-122 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-032315356-03 02.06.2023)

 3

„ქალაქ თბილისში, მასივი III-ში (ნაკვ. 20/025), (ს/კ. №01.19.20.020.080) და ქალაქ თბილისში, ლევან მაჭავარიანის ქუჩა №7ბ-ში (ს/კ. №01.19.20.020.083) არსებული ფართების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" (საკრებულოს №12-03231593-03 08.06.2023)

 4

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში არსებული 19.65 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007.01.1056) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313794-0317.05.2023)

 5

ქალაქ თბილისში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №143-ის მიმდებარედ არსებული 75.31 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.002.182.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313794-0317.05.2023)

 6

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №10-ში მდებარე 107.97 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.044.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314555-0325.05.2023)

 7

ქალაქ თბილისში,სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №24-28/ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევი №11-ში არსებული 96.81 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.068.01.501) და 11.40 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.068.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314555-0325.05.2023)

 8

ქალაქ თბილისში, თბილისის ზღვის მიმდებარედ არსებული 2388 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.12.06.001.099) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ.204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314555-0325.05.2023)

 9

ქალაქ თბილისში, სოფელ პატარა ლილოში არსებული 2020 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.81.08.416.001) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ.204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314555-0325.05.2023)

 10

ქალაქ თბილისში, პოლიციის ქუჩა №7-ში (სკდსტრო კოდი: №01.19.22.007.052.01.506) არსებული უძრვი ქონების პირდპირი გნკრგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315018-0330.05.2023)

 11

ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა №29-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.003.034.01.041) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032315018-0330.05.2023)

 12

ქალაქ თბილისში, ზურაბ იარაჯულის I ჩიხი №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.001.195.01.008) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032315018-03 30.05.2023)

 13

ქალაქ თბილისში, ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173, სახლი №2-ში, კორპუს №3-სა და კორპუს №6-ში (საკადასტრო კოდები: №01.16.09.001.002, №01.16.09.001.003 და №01.16.09.001.020) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032315658-0305.06.2023; №12-032315640-03 05.06.2023)

 14

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა №30-ში არსებული 87.43 კვ.მ. უძრავი ქონება (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.056.005.02.505) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315838-03 07.06.2023)

 15

ქალაქ თბილისში, რთველაძის ქუჩა №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.025.001) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315838-03 07.06.2023)

 16

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №2-ში არსებული 28.91 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.008.083.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315838-03 07.06.2023)

 17

ქ. თბილისში, მშრალი ხიდის მიმდებარედ არსებული 3136 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.004.010)78 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კენკოსთვის" (ს/ნ.400325359) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032314556-03 25.05.2023)

 18

ქ. თბილისში, ფხოვის ქუჩაზე არსებული 3134 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.15.04.020.030) 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ეი ჯი პი სი 2022"-ისთვის (ს/ნ.405578307) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხისშეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314983-0329.05.2023)

 19

ქ. თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა №41-ის მიმდებარედ 37 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.004.216) პირდაპირი განკარგვის წესით მურმანი ღონღაძისთვის (პ/ნ. 57001003366) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032315660-0306.06.2023)

 20

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა №23-ში მდებარე 92.00 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.040.029.01.06.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 ივნისის №221 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313795-0317.05.2023)

 21

„ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა №23-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.040.029.01.06.014) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 ივნისის №222 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313795-0317.05.2023)

 22

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ლიტ ჯეო ინვესტს" (ს/ნ: 243859749) შორის 2021 წლის 29 დეკემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.10.07.007.122 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 4057 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულების საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „ლიტ ჯეო ინვესტის" (ს/ნ.243859749) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231592-03 08.06.2023)

 23

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და სს „გრინ ქეფითალს" (ს/ნ. 405447903) შორის 2021 წლის 21 სექტემბერს გაფორმებული „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში/ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული №01.14.06.004.002 (ფართობი - 103443 კვ.მ.) (წინა საკადასტრო კოდები: (ს/კ. №01.14.06.003.058; №01.14.06.003.003; №01.14.06.003.004; №01.14.06.003.060; №01.14.06.006.127) და №01.14.06.006.131 (ფართობი - 15 720 კვ.მ.) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული სს „გრინ ქეფითალისათვის" (ს/ნ. 405447903) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან სს „გრინ ქეფითალის" (ს/ნ. 405447903) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231591-03 08.06.2023)

 24

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „იმობილიარეს" (ს/ნ. 400324056) შორის 2022 წლის 27 ივლისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, გმირ კურსანტთა ქუჩა №4-ის მიმდებარედ, (ნაკვეთი 13/035) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.11.05.013.035 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 4552 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ" ხელშეკრულების საფუძველზე დასაკისრებელი პირგასამტეხლოსგან შპს „იმობილიარეს" (ს/ნ. 400324056) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313787-03 17.05.2023)

 25

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ანაგს" (ს/ნ 245416401) შორის 2013 წლის 6 თებერვალს გაფორმებულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №E-168-11-6569 ოქმით (ხელშეკრულებით) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032313829 18.05.2023)

 26

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს 2019 წლის 8 თებერვლის აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი №E-446-15-23098 ოქმითა (ადმინისტრაციული დაპირება) და 2019 წლის 28 თებერვლის №26392 და №26393 საკუთრების მოწმობებით გათვალისწინებული პირობების გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032313792-03 17.05.2023)

  27

ქალაქ თბილისში, გიორგი დანელიას ქუჩა №12-ში მდებარე 5538 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.006.163) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ფ/პ ირაკლი შარაშიძეს (პ/ნ. 01009004220) შორის 2017 წლის 09 ნოემბერს გაფორმებული „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე---46-21692 ხელშეკრულებით" გათვალისწინებული პირობის გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323149119-03 29.05.2023)

  28

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „ფუძნარისთვის" (ს/კ. 405586780), მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ნინო აბაშიძე-ორბელიანის ქუჩა №72-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.038.337, ფართობი - 1000.00 კვ.მ.) მიმართებით,გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს№12-032315357-03 02.06.2023; №12-032315722-03 06.06.2023;)

29

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „არეა ენთერფრაისისთვის" (ს/კ. 437978903), მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, შერმადინის ქუჩა №27-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.036.442) მიმართებით გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315837-03 07.06.2023)

30

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, მისამართზე - ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ფატმანის ქუჩა №98-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.300.001, ფართობი - 7 321 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე თაობაზე (საკრებულოს №12-032315839-03 07.06.2023)

31

კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის/ჩანაცვლების მიზნით, შპს „მანუსთვის" (ს/კ. 406060220), მისამართზე - ქალაქი თბილისი, ვაზისუბნის I მ/რ, კორპ. №16 მიმდ; ქალაქი თბილისი, ვაზისუბნის I მ/რ, კორპუსი №15-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთთან (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.039.031, ფართობი - 1 551 კვ.მ.) მიმართებით, გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315832-03 07.06.2023)

32

მისამართზე - ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის და მისამართზე - ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112) ფართის სახით გასაცემი ვალდებულებების შესრულებისთვის შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის" (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,ინსის" (ს/ნ. 206278516) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03231598-03 08.06.2023)

33

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032314548-0325.05.2023; №12-032314571-0325.05.2023;№12-032315638-0305.06.2023;12-032315218-03 01.06.2023; №12-032315835-03 07.06.2023; №12-032315836-03 07.06.2023; №12-03231178-03 - 27.04.2023 - გადადებული ,,ე" პოზიცია)

34

ქ. თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.740; №81.02.21.739; №81.02.21.738) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალურისაცხოვრებელი სახლებისგანაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314969-03 29.05.2023)

35

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.93.274; №81.02.00.105; №81.02.11.439; №81.02.11.449; №81.02.11.477; №81.02.11.520; №81.02.11.583; №81.02.11.613; №81.02.11.689; №81.02.11.757; №81.02.11.984; №81.02.11.985; №81.02.36.011; №81.02.36.033; №81.02.36.039; №81.02.93.248; №81.02.36.040; №81.02.93.249; №81.02.36.049; №81.02.36.050; №81.02.36.052; №81.02.36.059; №81.02.36.077; №81.02.93.045; №01.81.02.317.001-ის ნაწილი; №81.02.36.036; №81.02.36.033) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314982-03 29.05.2023)

36

„ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №72.13.38.501) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032315639-03 05.06.2023)

37

„ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა №20-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.09.006.023) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315833-03 07.06.2023)

38

„ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, კაიროს ქ. №81-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ. №01.19.22.011.012) სამეურნეო და საწარმოო ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 ივნისის №203 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315715-03 06.06.2023)

39

,,ქალაქ თბილისში, ნადიკვარის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ; ქალაქ თბილისში, ოქროყანის დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.01.002.270) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 8 დეკემბრის №386 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315831-03 07.06.2023)

40

,,ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.008.244; №01.72.14.008.245; №01.72.14.008.295) და მიმდებარე უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 აპრილის №143 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315834-03 07.06.2023)

41

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.06.608; №81.02.06.613; №81.02.06.614) „თაუნ ჰაუსები"-ს და სააგარაკე-დასასვენებელი ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323138189-03 18.05.2023)

42

ქალაქ თბილისში, ევგენი ხარაძის ქუჩა №4ა; ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 19/089); ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №1; ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ; ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.019.144, №01.11.12.019.155, №01.11.12.019.160, №01.11.12.019.816, №01.11.12.019.161) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032315087-03 30.05.2023)

43

„ქალაქ თბილისში, ხევძმარის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.001.117) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 ივნისის №188 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032314992-03 29.05.2023)

44

,,ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქუჩა №4; ქალაქ თბილისში, ზემო ალექსეევკას დასახლებაში, კახეთის გზატკეცილსა და სამგორის ქვემო მაგისტრალურ არხს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.003.383) სასაწყობე შენობების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 6 აგვისტოს №376 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032314968-03 29.05.2023)

45

ჩუღურეთის რაიონში, ანზორ ერქომაიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის  ფოლკლორისტ ანზორ ერქომაიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032315719-03 06.06.2023; 03-032315914 08.06.2023)

 

 

 

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software