+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

17 მარტს, 12:00 საათზე, ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოსა და კონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 დეკემბრის N19-118 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება.

 საკრ.№12-0323074115-03   15/03/23

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

№11-01230741095   საკრ.№15—032307449-03   15/03/23

გაიოზ თალაკვაძე

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება  – ავტობუსის რეფორმის მხარდაჭერის“ პროექტის შესახებ 2022 წლის 2 თებერვლის N2021.003798 საგრანტო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების თაობაზე”

საკრ.№12-03206965-03   10/03/23

დავით ჯაიანი

4

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

საკრ.№12-032305458-03   23/02/23

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ  თბილისში,  ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი N19-ში (საკადასტრო კოდი: 01.11.04.005.003.01.01.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 21 თებერვლის N41 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება.

საკრ.№12-032306617-03   07/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის I ჩიხი, მზიურის მიმდებარედ N01.14.14.005.301 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების  არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „7X7 ფეხბურთის ასოციაციისთვის“ (ს/ნ: 404573323) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-0323074112-03   15/03/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა N36-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 01.10.17.023.001.01.01.033) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“  (ს/კ: 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე  საკრ.№12-0323074112-03   15/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

8

„ქ. თბილისში, გიორგი ათონელის ქუჩა N19-ში არსებული 788 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.020.039) პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „ანას კარისთვის“ (ს/ნ: 400343348)  იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“

 საკრ.№12-0323074112-03   15/03/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, ნოდარ ჯანგირაშვილის ქუჩა N1ბ-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.12.13.020.016) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032305452-03   24/02/23

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N101ბ-ში არსებული 49 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.025.012) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე.

  საკრ.№12-032305576-03   27/02/23

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, წულაძის ქუჩა (კორპუსი) N29-ში არსებული 23.96 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.11.037.003.01.004ა)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

 საკრ.№12-032305576-03   27/02/23      

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ თბილისში, ერეკლე ტატიშვილის ქუჩა N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.02.006.004) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (69/616 ნაწილი) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-032305576-03   27/02/23

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N74-ში არსებული 43.29 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.105.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323074111-03   15/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა N51-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.13.001.015) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323074111-03   15/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ თბილისში, ივანე მაჩაბლის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.078.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

საკრ.№12-0323074111-03   15/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 399 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.01.002.156) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ

საკრ.№12-0323074111-03   15/03/23

ირაკლი თავართქილაძე

17

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ნიკე გრუპს“ (ს/ნ: 405385578) შორის 2022 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, დიდი დიღმის მე-2 მიკრორაიონში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.10.06.002.073 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული, 3351 კვ.მ ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“  ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და ამავე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „ნიკე გრუპის“ (ს/ნ: 405385578) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე, საკრ.№12-032307495-03   15/03/23

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

   
 

 

 

LiveZilla Live Chat Software