+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

9 სექტემბერს, 12:00 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოს და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის № 4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე

(№12-032225043-03 07.09.2022)

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით

დამტკიცებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების

კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

(საკრ.№15-032225196-03; 11-01222512691 08.09.2022)

გაიოზ თალაკვაძე

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (საქალაქო სამსახურის უფროსი) თანამდებობაზე ქეთევან შუბითიძის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (№12-032225128-03 08.09.2022)

 

ვალერი ჭიღლაძე

4

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი) თანამდებობაზე ლაშა მაჭავარიანის დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(№12-032225128-03 08.09.2022)

 

ვალერი ჭიღლაძე

5

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 12 აგვისტოს №21-85 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(№12-03222501-03 07.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გიორგი სააკაძის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.056.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224543-03; №12-032224548-03 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.06.008.083) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224543-03; №12-032224548-03 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ თბილისში, ნორიოს აღმართი N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.03.058.058.01.014) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(№12-032224543-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, გრიგოლ ფერაძის ქუჩა N5-ში, კორპუსი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.013.429) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224543-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N32-ში (საკადასტრო კოდები: N01.19.24.007.874, N01.19.24.007.875 და N01.19.24.007.876) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224543-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქ. თბილისში, პეკინის გამზ. N28-ის მიმდებარედ არსებული 35 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.030.069) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „თბილისი გულფ კოფე ენდ სნაკს“-ისთვის (ს/ნ: 402204379) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224542-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი N17-19-ის მიმდებარედ/რუსთაველის გამზირი N19-ის მიმდებარედ არსებული 274 ვკვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.04.017.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ტრედლოსთვის“ (ს/ნ: 405504850) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224546-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N81-87-ის მიმდებარედ არსებული 424 ვკვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 17 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.003.132) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „უკვესთვის“ (ს/ნ: 404474662) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224546-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

14

ქ. თბილისში, ფარნავაზის გამზირის მიმდებარედ არსებული 1862 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.72.14.014.980) 52 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით გიორგი ივანიძისთვის (პ/ნ: 01019032912) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224549-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.009.030) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბერიტუსისთვის“ (ს/ნ: 405515456) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032224546-03; 02.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) შორის 2021 წლის 10 ივნისს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სომხეთის ჩიხი №10-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.17.07.039.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 1827 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და შპს „არომასათვის“ (ს/ნ. 245599990) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „არომას“ (ს/ნ. 245599990) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032225056-03; 07.09.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს“ (ს/ნ. 405198806) შორის 2021 წლის 3 თებერვალს გაფორმებული „ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის

ნაკვეთების (ს/კ: 01.72.14.034.711; ს/კ: 01.72.14.034.238; ს/კ: 01.72.14.034.243; ფართობი საერთო ჯამში - 5 615 კვ.მ.) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის“ (ს/ნ. 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფის“ (ს/ნ. 405198806) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032225057-03; 07.09.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქალაქ თბილისში, დიდ დიღომში, III მიკრორაიონის კორპუსი N4-ის მიმდებარედ, N01.10.07.007.177 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 6002 კვ. მ ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „ინვესტ მშენ 1“-ისთვის (ს/ნ: 425368149) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“

(12-032224550-03; 02.09.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

დღის წესრიგი:

 

 1. #12-032225043-03    ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022წ. ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ. 

 

2. #12-032225059-03 დაუმთავრებელი მშენებლობები. 

 

3. #12-032225058-03  მხარდამჭერი ღონისძიების განკარგულება.

14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
14:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
განათლებისა და კულტურის კომისიის სხდომა
LiveZilla Live Chat Software