+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

10 ივნისს, 10:30 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტოს, სარევიზიოსა და ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის № 4-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების თაობაზე (საკრ#12-0322159128-03  08,06,2022)

 

გაიოზ თალაკვაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

(საკრ.15-032214441-03;   11-01221442471     24.05.2022წ)

 

ლევან მიქავა

3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ქართლიენერჯი“-ს (ს/ნ: 404561568)  შორის 2019 წლის 22 მარტს გაფორმებულ „იჯარის Nე-455-1-23227 ხელშეკრულების“ ცვლილებებისა და დამატების შესახებ შეთანხმების მოწონების თაობაზე (№12-0322139120-03  20.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

4

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, მახინჯაურის ქუჩა N8-ში მდებარე 372 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.12.12.031.041) და ქალაქ თბილისში, ლიბანის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ არსებული 1654 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.004.044) მიწის ნაკვეთების გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ (№12-0322139119-03  19.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და აუქციონში გამარჯვებულ - გიგლა მირცხულავას (პ/ნ: 62001005806) შორის 2014 წლის 28 იანვარს გაფორმებული აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი NE-244-3-10773 ოქმით (ადმინისტრაციული დაპირება) გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე(№12-0322159129-03  08,06,2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა #36-ში მდებარე უძტავი ქონების (საკ/კოდი:17.023.001.01.01.032) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“ (ს/ნ: 405185400)  პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის  ფორმით გადაცემის თაობაზე(№12-032214352-03  23.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქ. თბილისში,  ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N57-ის მიმდებარედ 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.03.037.017)  პირდაპირი განკარგვის წესით  გია იმნაძესთვის (პ/ნ:01009002133) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032214352-03  23.05.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N64-74-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 3189 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.11.002.626) ტერიტორიიდან 43 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჭავჭავაძის 64ა“-სთვის (ს/კ: 404890908) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-032214768-03  27.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქ. თბილისში,  დაბა კოჯორში არსებული 549 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N81.01.12.188)  პირდაპირი განკარგვის წესით  დავით აღდგომელაშვილისთვის (პ/ნ: 01008016454) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-0322139119-03  19.05.2022

ირაკლი თავართქილაძე

9

„ქ. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N50-54-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 2432 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.11.004.047) ტერიტორიიდან 57 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „პროგრეს გრუპისთვის“ (ს/კ: 404612479)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(საკრ#12-032214746-03  27.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში მდებარე 92.00 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.040.029.01.06.030) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-032213919-03  19.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, კრისტიან სტივენის ქუჩა N23-ში მდებარე 44.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.040.029.01.06.014) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (№12-032213919-03  19.05.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მირზა გელოვანის I შესახვევის N6-ში მდებარე 74.30 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.061.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(№12-032213919-03  19.05.2022)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა N34-ში მდებარე 67.79 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.498.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(№12-032213919-03  19.05.2022)

 

 

„ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის N3-ში მდებარე 88.70 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.081.01.500) და ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის N3-ში მდებარე 99.76 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.081.01.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“(№12-032213919-03  19.05.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ  თბილისში,  გურამიშვილის გამზირი N25-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.07.003.005.01.531) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

16

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევის N3ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.303.01.823) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

17

ქალაქ თბილისში, კორნელი სანაძის ქუჩა N43ზ-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.24.007.442.01.517) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

18

ქალაქ  თბილისში,  გორგასლის ქუჩა N91-ში (საკადასტრო კოდები: N01.18.09.003.011.01.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

19

ქალაქ  თბილისში,  აკაკი ვასაძის ქუჩა N30-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.018.034.02.512)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ (№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

 

ირაკლი თავართქილაძე

20

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა N8-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.030.001.01.507)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

21

ქალაქ  თბილისში,  წინამძღვრიშვილის ქუჩა N99-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.16.01.012.002.01.502)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(№12-032213926-03;12-032213924-03 19.0.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

22

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14დ-ში, N14ბ-ში (საკადასტრო კოდები: N01.19.19.005.213, N01.19.19.005.217 და N01.19.19.005.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(№12-03221474-03;12-03221471-03  27.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

23

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, მე-4 მიკრორაიონის კორპუს N15-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.006.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(№12-03221471-03  27.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

24

ქალაქ  თბილისში,  ლილოს დასახლებაში, I კვარტლის კორპუს N12-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.27.008.005.01.121)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(№12-03221471-03  27.05.2022წ)

ირაკლი თავართქილაძე

25

ქალაქ  თბილისში,  ზაჰესში, ჭიჭინაძის ქუჩა N12-ში  (საკადასტრო კოდი: N72.12.03.012.01.503)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ#12-0322159116-03  08.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

26

ქალაქ  თბილისში,  აეროპორტის დასახლება N18-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.19.25.009.038.01.501)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ#12-0322159116-03  08.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

27

ქალაქ  თბილისში,  ქინძმარაულის I ჩიხი N14-ში  (საკადასტრო კოდები: N01.19.33.001.195.01.502 და  N01.19.33.001.195.01.502)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ#12-0322159116-03  08.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

28

ქალაქ  თბილისში,  ალექსიძის ქუჩა N1-ში  (ნაკვეთი 40/014, საკადასტრო კოდი: N01.10.13.040.113.01.607)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “

(საკრ#12-0322159116-03  08.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

29

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა N13-17/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N5-ში მდებარე 111.62 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.048.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(საკრ#12-0322159115-03  08,06,2022)

ირაკლი თავართქილაძე

30

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N98-ში მდებარე 45.00 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.010.032.01.01.003) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(საკრ#12-0322159115-03  08,06,2022)

ირაკლი თავართქილაძე

31

ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა N35-ში მდებარე 16.90 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.084.01.049) და 13.50 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.084.01.053) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(საკრ#12-0322159115-03  08,06,2022)

ირაკლი თავართქილაძე

32

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N6-ში მდებარე 78.86 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.054.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

(საკრ#12-0322159115-03  08,06,2022)

ირაკლი თავართქილაძე

33

ქალაქ  თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე, სამხედრო დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(საკრ#12-032215859-03   07.06.2022)

ირაკლი თავართქილაძე

 

LiveZilla Live Chat Software