+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

7 სექტემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.                   

ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის გიორგი დოხტურიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №03-032122452-03 12.08.2021)

2.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულება“-ის და შპს „თბილსერვის ჯგუფი“-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის (EBRD) „პროექტის ხელშეკრულების“ გაფორმებასთან დაკავშირებით, თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №03-03212462-03 03.09.2021)

3.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირი ,,მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოსმიერ გასაწევი ზოგიერთი ანაზღაურებადი მომსახურების სახისა და საფასურის ოდენობის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-03212232-03 11.08.2021)

4.                   

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის და სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების ფარგლებში მაკომპენსირებელი ღონისძიების სახით მუნიციპალიტეტისათვის გადაცემული ქონების პრივატიზების წესის დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032124625-03 03.09.2021)

5.            

ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.327) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123641-03 24.08.2021)

6.            

ქალაქ თბილისში, პოლიციის ქუჩა №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.21.002.057.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123641-03 24.08.2021)

7.            

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №16-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.029.144.01.518) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123641-03 24.08.2021)

8.            

ქალაქ თბილისში, თევდორე მღვდლის ქუჩა №13ვ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.055.01.131) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212233-03 11.08.2021)

9.            

ქალაქ თბილისში, ბეღლეთის ქუჩა №9-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.046.315) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124245-03 30.08.2021)

10.         

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა №13-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.083.009) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124249-03 30.08.2021)

11.         

ქალაქ თბილისში, წინანდლის ქუჩა №9 (ნაკვეთი 01/063)-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.13.001.063) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124250-03 30.08.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის მე-2 შესახვევი №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.008.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212445-03 01.09.2021)

13.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, ტაბიძის ქუჩაზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.05.884.01.502; №81.01.05.884.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124612-03 03.09.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი: №01.10.06.006.031.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124612-03 03.09.2021)

15.         

. თბილისში, ვაკის რაიონში/ნაფეტვრებისკენ მიმავალ გზაზე, . თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული №01.14.06.004.002 (ფართობი - 103443 კვ..) (წინა საკადასტრო კოდები: (/:) №01.14.06.003.058; №01.14.06.003.003; №01.14.06.003.004; №01.14.06.003.060; №01.14.06.006.127) და №01.14.06.006.131 (ფართობი-15 720 კვ..) საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთებისყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული სსგრინ ქეფითალისათვის“ (/: 405447903) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-03212452-03 02.09.2021)

16.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქი თბილისში, მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ნაკვ. 005/117) მდებარე 636 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.005.313) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124248-03 30.08.2021)

17.         

ქ. თბილისში, რეხის ქუჩის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპმალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1043 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.16.08.001.095) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124511-03 02.09.2021)

18.         

ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლება 3, IV მიკრორაიონში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 300 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.005.199) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124512-03 02.09.2021)

19.         

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების: ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 10000 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.17.862); ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 7449 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.20.527); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 5927 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.20.518); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 7898 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.20.519); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 13734 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.20.520); ქ. თბილისში, სოფელი ქვემო ლისის მიმდებარედ 10000 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №72.16.20.522) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124639-03 03.09.2021)

20.         

ქ. თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი №8-10-ის მიმდებარედ არსებული 580 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.010.011) 18 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელ მატადორისთვის“ (ს/ნ. 412757315) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123138-03 19.08.2021)

21.         

ქ. თბილისში, ნინოშვილის ქ. №56-ის მიმდებარედ არსებული 5 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.16.01.013.038) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ოპერატორისთვის“ (ს/კ: 405252792) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212444-03 01.09.2021)

22.         

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზ. №38-ის მიმდებარედ არსებული 69 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.15.05.009.032) ტერიტორიიდან 56 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „შატრესთვის“ (ს/კ: 402045354) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124613-03 03.09.2021)

23.         

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.16.05.027.029) 31 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ქუვეითისთვის“ (ს/კ: 400311275) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124614-03 03.09.2021)

24.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №1-შიარსებულ მიწის ნაკვეთზე(ს/კ № 01.10.13.015.114) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124618-03 03.09.2021)

25.         

ქ. თბილისში, არჩილ ამაღლობელის ქ. №24-ში (ს/კ №01.14.08.007.064) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,იქსორის“ (ს/კ 405168946) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032121768-03 05.08.2021)

26.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმისმასივის II კვარტლისმიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ № 45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ბაგები რეზიდენსი”-ს (ს/ნ. 405446209) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი 31-ში (ს/კ. 01.14.07.001.044) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124978-03 06.09.2021)

27.         

ქ.თბილისში, ფერდობი ნუცუბიძე, III მიკრო/რაიონი (ნაკვეთი 25/62; 25/63) (ს/კ.01.14.02.025.251)არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ბი.აი.ჯის“(ს/კ. 401983396) მიმართხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124978-03 06.09.2021)

28.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმისმასივის II კვარტლისმიმდებარედ, (ნაკვ,25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. № 45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10,  (ს/კ.  №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,დემაქსი ჯიქიაზე“-ს (ს/ნ. 405284106) მიმართ მისამართზე ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, №2ბ (ს/კ. №01.14.05.008.154)არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაშიხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124978-03 06.09.2021)

29.         

ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. № 01.10.13.015.112), ქ. თბილისი, პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), ქ. თბილისი, აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), ქ. თბილისი, კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ქ. თბილისი, ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით,შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და სს ,,ვენჯორჯიას“ (ს/ნ. 404885335) მიმართ მისამართზე  ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. №35 (ს/კ. №01.10.10.025.050) არსებულ მიწის ნაკვეთთანმიმართებაშიხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124978-03 06.09.2021)

30.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032122442-03 12.08.2021; №12-032123922-03 27.08.2021; №12-032123924-03 27.08.2021; №12-03212453-03 02.09.2021; №12-032124611 03.09.2021; №12-032116915-03 18.06.2021)

31.         

ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა №6; ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი 08/067) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.06.008.289; №01.14.06.008.310; №01.14.06.008.309; №01.14.06.008.067) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032122524-03 13.08.2021)

32.         

,,ქალაქ თბილისში, გლდანის დასახლებაში, I მიკრო/რაიონში, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.11.12.015.085) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032122540-03 13.08.2021)

33.               

ქალაქი თბილისში, დაბა წყნეთში, ე.წ. "ნუშის ბაღი"-ს ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.010.115; №01.20.01.010.047; №01.20.01.010.109; №01.20.01.010.043; №01.20.01.010.068; №01.20.01.010.114; №01.20.01.010.060; №01.20.01.010.025; №01.20.01.010.023; №01.20.01.010.042; №01.20.01.010.467; №01.20.01.010.108; №01.20.01.010.138; №01.20.01.010.067; №01.20.01.010.111; №01.20.01.010.099; №01.20.01.010.003; №01.20.01.010.052; №01.20.01.010.096; №01.20.01.010.438; №01.20.01.117.154; №01.20.01.010.080; №01.20.01.010.083; №01.20.01.010.224; №01.20.01.010.130; №01.20.01.010.116; №01.20.01.010.192; №01.20.01.010.137; №01.20.01.010.174; №01.20.01.010.171; №01.20.01.010.318; №01.20.01.010.082; №01.20.01.010.408; №01.20.01.010.097; №01.20.01.010.081; №01.20.01.010.355; №01.20.01.010.458; №01.20.01.010.426; №01.20.01.010.090; №01.20.01.010.085; №01.20.01.010.120; №01.20.01.010.036; №01.20.01.010.402; №01.20.01.010.182; №01.20.01.010.180; №01.20.01.010.327; №01.20.01.010.429; №01.20.01.010.084; №01.20.01.010.465; №01.20.01.010.359; №01.20.01.010.079; №01.20.01.010.198; №01.20.01.010.302; №01.20.01.010.197; №01.20.01.010.472; №01.20.01.010.303; №01.20.01.010.113; №01.20.01.010.098; №01.20.01.010.469; №01.20.01.010.087; №01.20.01.010.349; №01.20.01.010.428; №01.20.01.010.473; №01.20.01.010.350; №01.20.01.010.437; №01.20.01.010.439; №01.20.01.010.002; №01.20.01.010.055) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123028-03 18.08.2021)

34.         

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.331; №81.02.21.276; №81.02.21.332) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123923-03 27.08.2021)

35.         

ქალაქ თბილისში,სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.94.418) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123931-03 27.08.2021)

36.         

ქალაქ თბილისში, ვასო გოძიაშვილის ქუჩა №63-სა და №99ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.10.10.016.004; №01.10.10.016.009) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124239 30.08.2021)

37.         

ქალაქ თბილისში, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის, თავდაცვის სამინისტროს ობიექტის, (ყოფილი დოსააფის) აღმოსავლეთით; ქალაქი თბილისი, ჩოლოყაშვილის ქუჩასთან (ყოფ. 5 დეკემბრის ქ.) ,,დოსააფი’’-ს შენობის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდ. მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.17.14.003.787; №01.17.14.003.002; №01.17.14.003.790) და მიმდებარე უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124241 30.08.2021)

38.         

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, დემეტრე თავდადებულის ქუჩა, კორპუსი №26-ის მიმდებარედ, პეტრე იბერის ქუჩა №30; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, დ. თავდადებულის კორპ. №26-ის მიმდებარედ, ნაკვ. №112-2, ნაკვ. №112-1; ქალაქი თბილისი, დიდი დიღმის დასახლება, პეტრე იბერისა და იოანე პეტრიწის ქუჩების გადაკვეთაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.10.06.001.229; №01.10.06.001.002; №01.10.06.001.125; №01.10.06.001.126; №01.10.06.001.278) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124243 30.08.2021)

39.         

ქალაქ თბილისში, სულხან ცინცაძის ქუჩა, №77გ, №77ვ, №77ი, №77დ, №75გ, №75ბ, №75ა, №81ე, №75, №71ა, №71დ, №77ე, №71ე, №71ბ, №79გ, №77ბ, №77თ, №77ზ, №73ა, №79ბ; ქალაქი თბილისი, საბურთალო ს ქუჩა № 43 ; ქალაქი თბილისი, საბურთალოს №43-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.10.14.028.109; №01.10.14.028.209; №01.10.14.028.183; №01.10.14.028.201; 01.10.14.028.184; №01.10.14.028.083; №01.10.14.028.052; №01.10.14.028.113; №01.10.14.028.106; №01.10.14.028.008; №01.10.14.028.114; №01.10.14.028.037; №01.10.14.028.196; №01.10.14.028.186; №01.10.14.028.214; №01.10.14.028.064; №01.10.14.028.202; №01.10.14.028.110; №01.10.14.028.199; №01.10.14.028.203; №01.10.14.028.208; №01.10.14.028.097; №01.10.14.028.211) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124617 03.09.2021)

40.         

ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის IV მ/რ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.02.009.032; №01.14.02.009.033) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124640 03.09.2021)

41.         

,,ქ. თბილისში, ხეხილსანერგე მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 24 ივლისის №1589 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123139-03 19.08.2021)

42.         

,,ქ. თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.024), საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 19 მაისის №1193 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032123925-03 27.08.2021)

43.         

,,ქალაქ თბილისში, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, რესპუბლიკურ თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობის ქალაქგეგმარებითი პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის 2005 წლის 2 დეკემბრის №20/709 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032123930-03 27.08.2021)

44.         

,,ქალაქ თბილისში,დიდგორის რაიონში, დაბა კოჯორის სამხრეთით, ტაბახმელას მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური სახლების კომპლექსის ასაშენებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 24 დეკემბრის №01/1979 ბრძანებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032124244 30.08.2021)

45.         

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში; ქალაქი თბილისი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №27, №23ა, №23, №29-ში; ქალაქი თბილისი, აგრარული უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქი თბილისი, დიდი დიღომი, ფარნავაზ მეფის ქუჩის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.014.957; №01.72.14.014.209; №01.72.14.014.932; №01.72.14.014.086; №01.72.14.014.920; №01.72.14.014.959; №01.72.14.014.512) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124214-03 30.08.2021)

46.         

,,ქალაქ თბილისში, წყნეთში, ე.წ. ,,ნუშის ბაღებში’’ (ნაკვ. №68, №68ა, №68ბ, №68გ, №77) არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.20.01.010.333; №01.20.01.010.334; №01.20.01.010.069; №01.20.01.010.024; №01.20.01.010.119; №01.20.01.010.199; №01.20.01.010.201; №01.20.01.010.202; №01.20.01.010.222; №01.20.01.010.280) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124238-03 30.08.2021)

47.         

ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.08.31.744; №81.08.31.587; №81.08.31.331) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124240-03 30.08.2021)

48.         

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.97.315; №81.02.96.137) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124242-03 30.08.2021)

49.         

ქალაქ თბილისში, ფერმერთა ქუჩა №109_ის მიმდებარედ, ლისის ტბის დასახლებაში, ფერმწერთა ქუჩა, №143; №145 ; №147; №149- ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.16.009.399; №01.14.16.009.446; №01.14.16.009.442) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212433-03 31.08.2021)

50.         

ალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისზე, თელეების მიწაზე; ქალაქი თბილისი, ლისზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.919; №72.16.18.859) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124619-03 03.09.2021)

51.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში; ქალაქი თბილისი, სოფელი ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.28.039; №72.16.09.282; №72.16.28.155; №72.16.28.156; №72.16.09.582; №72.16.09.583; №72.16.09.522; №72.16.28.040; №72.16.09.288; №72.16.28.252; №72.16.28.012; №72.16.09.608; №72.16.28.223; №72.16.28.256; №72.16.28.154) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124934-03 06.09.2021)

52.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2021 წლის 6 თვის (01.01.2021წ. - 01.07.2021წ.) გაწეული მუშაობის ანგარიშ(საკრებულოს №03-03218134 06.08.2021)

53.         

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, ილია და ნინო ნაკაშიძეების ქუჩის შესახვევისთვის მსახიობ კახი კავსაძის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032124929 06.09.2021)

54.         

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, კოტე მესხის შესახვევისთვის კინორეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032124929 06.09.2021)

55.         

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, შოთა ნიშნიანიძის გასასვლელისთვის მომღერალ ზურაბ დოიჯაშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032124929 06.09.2021)

56.         

ალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ტყის ქუჩისთვის და მასთან არსებული ჩიხისთვის ექიმის, პროფესორ იოსებ აბაკელიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-032124929 06.09.2021)

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software