+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

19 მარტს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა.

 

№საკითხის დასახელება


1.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის №72-136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032107754-03 18.03.2021) 

 


2.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03210762-03 17.03.2021) 

 


3.  „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03210762-03 17.03.2021) 

 


4.  ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, ქუჩა მირზა გელოვანი, ჩიხი V, №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.016.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


5.  ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №120-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.072) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


6.  ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, დავით გურამიშვილის ქუჩა, №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.060.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


7.  ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, დავით გურამიშვილის ქუჩა, №22-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.073.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


8.  ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, აკაკი ხორავას ქუჩა №13-17/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.048.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


9.  ქალაქ თბილისში, უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის I შესახვევი, №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210701-03 11.03.2021) 

 


10.  ქალაქ თბილისში, საყვირის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.12.024.165.02.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


11.  ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.125.01.501 და №01.13.07.021.125.01.525) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


12.  ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.07.021.125) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


13.  ქალაქ თბილისში, მეგობრობის ქუჩა №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.071.01.511) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


14.  ქალაქ თბილისში, გუმათჰესის ქუჩა კორპუს №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.008.003.01.514) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


15.  ქალაქ თბილისში, რქაწითელის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.015.086.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210702-03 11.03.2021) 

 


16.  ქალაქ თბილისში, ახვლედიანის ქუჩა №26-ში (ნაკვეთი №03/034, საკადასტრო კოდი: №01.19.17.003.034.01.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

 


17.  ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი 04/139, საკადასტრო კოდი: №01.19.14.004.139) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

 


18.  ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.009.076.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

 


19.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში მდებარე 1333 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №81.01.19.422) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210703-03 11.03.2021) 

 


20.  ქ. თბილისში, მიროტაძის ქუჩაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (ს/კ: №01.10.13.033.928; №01.10.13.033.937) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210704-03 11.03.2021) 

 

21.  „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა №2-4-ის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.01.008.045) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონა- ცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „ჰორვატსისათვის" (ს/კ: 405349154) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 16 თებერვლის №57 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03210773-03 18.03.2021)

 


22.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ერმილე ნიკოლაიშვილს (პ/ნ: 01008005123) შორის 2015 წლის 30 ნოემბერს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-287-13-16084 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210642-03 5.03.2021) 

 


23.  „ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრო/რაიონში (ს/კ: №01.11.12.002.061.01.502) მდებარე 181.13 კვ.მ. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ია"-სთვის (ს/კ: 200160636) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 8 ნოემბრის №375 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03210775-03 18.03.2021)

 


24.  ქ. თბილისში, ბიძინა კვერნაძის ქუჩა №33/პავლე ასლანიდის ქ. №40 (ყოფილი ქუჩა აკური, № 33, ქუჩა ალმასიანი №40, №42, №44, №46. (ნაკვეთი №35/31) (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.035.053) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შუქრი კაკაურიძის (პ/ნ 01019009108) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210772-03 18.03.2021) 

 


25.  „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032107130-03 12.03.2021; №12-032106093-03 01.03.2021; №12-032107745-03 18.03.2021;) 

 


26.  „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032107139-03 12.03.2021; №12-032107460-03; 15.03.2021; №12-032104946-03 18.02.2021; №12-032107743-03 18.03.2021; №12-032107744-03 18.03.2021; №12-032107747-03 18.03.2021)

 


27.  ქალაქ თბილისში, დ.გურამიშვილის გამზირი №84-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.12.01.003.207; №01.12.01.003.219; №01.12.01.003.193; №01.12.01.003.058; №01.12.01.003.191) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107746-03 18.03.2021) 

 


28.  ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, ბურღების მიწაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.687) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107750-03 18.03.2021)

 


29.  ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.523; №01.72.14.009.443) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107748-03 18.03.2021) 

 


30.  ქალაქ თბილისში, ლისის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.21.767) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210742-03 15.03.2021) 

 


31.  ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.14.05.009.111; N01.14.06.003.041) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107749-03 18.03.2021) 

 


32.  ქალაქ თბილისში, ავთო ვარაზის I შესახვევი, №11, №13, №7, №15, №17, №19, №9-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.563; №72.16.15.564; №72.16.15.561; №72.16.15.565; №72.16.15.566; №72.16.15.544; №72.16.15.562) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032106110-03 02.03.2021)

 


33.  ,,ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2011 წლის 16 სექტემბრის №01/2773 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107752-03 18.03.2021) 

LiveZilla Live Chat Software