+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

20 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03202835-03 09.10.2020)

2

ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, ტელევიზორების ქარხნის მიმდებარედ, პეტრე იბერის 6ა, 6ბ (ს/კ №01.10.06.001.111, №01.10.06.001.116, №01.10.06.001.117) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის“ (ს/ნ 204531499) და შპს ,,კავკასიის პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ 202446246) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320293115-03 19.10.2020)

3

ქ. თბილისში, ბოხუას ქ. №10 (ს/კ №01.13.02.005.006) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,დიღომი დისთრიქთ აფართმენთსის“ (ს/ნ 204514926) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320293115-03 19.10.2020)

4

ქ. თბილისში, ხოშარაულის ქ. 29 (ს/კ №01.13.05.004.139), კოსმონავტების ქ. №49 (ს/კ №01.13.05.004.142), კოსმონავტების ქ. №47 (ს/კ №01.13.05.004.059) კოსმონავტების სანაპირო №45 (ს/კ01.13.05.004.173), კოსმონავტების სანაპირო №51გ (ს/კ 01.13.05.004.058) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის“ (ს/ნ 204531499), შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/204460957), შპს ,,კავკასიის პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ 202446246) და შპს ,,იქსმშენ დეველოპმენტის“ (ს/ნ 405243482) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320293115-03 19.10.2020)

5

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032029367-03 19.10.2020)

6

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032029367-03 19.10.2020)

7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის 17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032029367-03 19.10.2020)

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილის 8-31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032029367-03 19.10.2020)

9

ქალაქ თბილისში, საქნავთობის დასახლებაში, ჭირნახულის ქუჩაზე (ნაკვეთი №02/008 საკადასტრო კოდი: №01.19.14.002.008) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032028163-03 07.10.2020)

10

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას №46ა-ში, (საკადასტრო კოდი: 01.14.05.003.011.02.508) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032028164-03 04.10.2020)

11

ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №10ა, კორპუს №3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.009.032) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032028164-03 07.10.2020)

12

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხი, №1-ში, (საკადასტრო კოდი: 01.15.07.003.079.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202891-03 15.10.2020)

13

ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა №16-ში, (საკადასტრო კოდი: 01.17.09.0007.005.02.511) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202891-03 15.10.2020)

14

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა, №3-ში, (საკადასტრო კოდი: 01.15.07.003.008.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202891-03 15.10.2020)

15

ქალაქ თბილისში, შუამთის ქუჩა №26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.023.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029051-03 16.10.2020)

16

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხი, №6-ში (საკადასტრო კოდი: 01.15.07.003.054.01.504 და №01.15.07.003.054.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029052-03 16.10.2020)

17

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუს №27-ში (საკადასტრო კოდი: 01.10.08.005.011.01.524) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029052-03 16.10.2020)

18

ქ. თბილისში, სულხან ცინცაძის ქ. №18-ის მიმდებარედ არსებული 8 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი (ს/კ: ნ01.10.17.002.091) პირდაპირი გაკარგვის წესით გოჩა აბაზაშვილისთვის იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029024-03 16.10.2020)

19

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029055-03 16.10.2020)

20

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საქართველოს პარალიმპიური კომიტეტისთვის“ (ს/ნ: 400193090) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032028798-03 13.10.2020)

21

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №16-03202833-03  09.10.2020; №12-0320283108-03 09.10.2020; №12-03202892-03 15.10.2020; №12-032029049-03 16.10.2020; №12-032029370-03 19.10.2020)

22

,ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, აგარაკის ქუჩა №41-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.691) და მიმდებარედ უფლებადაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს№12-03202893-03 15.10.2020)

23

ქალაქ თბილისში, ო. კაპანაძის ქუჩა №4, პალიასტომის ქუჩის მოპირდაპირედ, პალიასტომის ქუჩა №1-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.16.03.058.062; №01.16.03.058.061) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს№12-032029022-03 16.10.2020)

24

,,ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, სოფელი ლისის მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 18 ნოემბრის №01/1711 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს№12-032029054-03 16.10.2020)

 

 

LiveZilla Live Chat Software