+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

1 ოქტომბერს  10:30 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 

(11.09.2020; N12-032025564-03)

 

გიგა გიგაშვილი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი

2

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(18.09.2020; N12-032026267-03)

 

ვიქტორ წილოსანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი

3

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(18.09.2020; №12-032026267-03)

 

ვიქტორ წილოსანი

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი

4.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(24.09.2020; N12-032026885-03)

ვიქტორ წილოსანი

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

5.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა" და საბაგირო გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა" მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე


[12-032027280-03;
28.09.2020]

 

ვიქტორ წილოსანი

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

6

საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(28.09.2020; №12-032027280-03)

ვიქტორ წილოსანი

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

7

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

(28.09.2020; 12-032027280-03)

ვიქტორ წილოსანი

ვასილ აბულაძე

სსიპ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი/უფროსის მოადგილე

 

8

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება თბილსერვის ჯგუფი"-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

[12-032026991-03; 25.09.2020]

დავით ჩანქსელიანი

შპს "თბილსერვის ჯგუფის" იურისტი

9

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩის I შესახვევი N1, 4213 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.05.011.419) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე"

(15.09.2020; N12-0320259124-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქალაქ თბილისში, ტაბახმელას დასახლებაში, ოქროყანის ტერიტორიაზე მდებარე 664 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.01.004.029) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(25.09.2020; N12-032026988-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

 

 

"ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის ქუჩა N49 (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028.01.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(17.09.2020; № 12-0320261145-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, დისევის ქუჩა N7-ში ( საკადასტრო კოდი: N01.13.01.008.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 

(17.09.2020; № 12-0320261145-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

"ქალაქ თბილისში, მე-3 მასივში, I კვარტლის კორპუს „დ"-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.008.01.506) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2020; № 12-0320261145-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

 

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N30-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.051.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020; N12-0320265129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

"ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა, N 49-ში (საკადასტრო კოდი: N 01.20.01.001.009.01.012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[12-0320265122-03; 21.09.2020]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

"ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრო/რაიონის, კორპუს N35-ში, (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.017.01.057) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(21.09.2020; N12-0320265129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

 

"ქალაქ თბილისში, ვუკოლ ბერიძის ქუჩა N6ა-ში,(საკადასტრო კოდები: N01.15.05.061.014.01.508 და N01.15.05.061.014.01.507) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(21.09.2020; 12-0320265129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის ქუჩა N10-ში (საკადასტრო კოდი: N81.01.05.883.01.501 და N81.01.05.883.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020;  12-0320265122-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა N6-N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.059.01.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020; N12-032026959-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20

ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N7/1, კორპუს N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.003.072) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(22.09.2020; N12-0320265122-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

21

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.144) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე"

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020; N12-0320265125-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

22

"ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლებაში, შანდორ პეტეფის ქუჩა N17-ში, (ნაკვეთი 31/026) (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.026.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020; N12-0320265129-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

23

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლების III მიკრო/რაიონის, კორპუსი N27-ში (საკადასტრო კოდი: N01.10.08.005.011) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(21.09.2020; N12-0320265129-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

24

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, მეფუტკრეობის ქუჩა N8-ში (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.745.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020; N12-032026959-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

25

"ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, აკაკი ხორავას ქუჩა N19-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.023.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე "

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(25.09.2020; 12-032026959-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

26

"ქალაქ თბილისში, ქიზიყის ქუჩა N19-ის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.004.061.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე " ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032026897-03; 24.09.2020]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

27

ქალაქ თბილისში, მუხიანის დასახლების 4ბ მიკრო/რაიონის N32ა-ში (საკადასტრო კოდები: N01.11.13.009.025.01.500; N01.11.13.009.025.01.501) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020;  12-032026959-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

28

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი N2-ში (ნაკვეთი N04/012 საკადასტრო კოდი: N01.12.07.004.012) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(24.09.2020; N12-032026897-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

29

,,შპს ,,სასათბურე მეურნეობის'' ქალაქ თბილისის ადგილობრივ საკუთრებაში არსებული 100%-იანი წილის პირდაპირი განკარგვის წესით მართვის უფლებით გადაცემის თაობაზე'' 2010 წლის 1 აპრილის ხელშეკრულებით (სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი N100306573) განსაზღვრული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებისა და აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში არსებული დავალიანების გადახდისათვის დამატებითი ვადის მიცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020; N12-0320265126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

30

"ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქ. თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020; N12-03202692-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

31

ქალაქ თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი N12-16-ის მიმდებარედ არსებული 1674 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.009.030) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აუგუსტისთვის" (ს/ნ 405334160) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12-0320265123-03; 21.09.2020)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

32

. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზ. N62-ის მიმდებარედ არსებული ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.14.11.003.029) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის შპს „ვინგჰაუსისთვის" (ს/ნ: 405379754) იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2020; N12-0320261146-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

33

. თბილისში, ფხოვის ქ. N3-ის მიმდებარედ არსებული 53 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ N01.15.04.020.034) შპს „დელისთვის" (ს/ნ: 400267117) იჯარით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2020; N12-0320261146-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

34

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, დგებუაძის ქუჩა N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.13.08.001.007.01.550) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „სმენადარღვეულ ბავშვთა აბილიტაცია/რეაბილიტაციისა და განვითარების საქველმოქმედო ფონდი აი ია"-სთვის (ს/ნ: 404494935) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის N339 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.09.2020; N12-032026737-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

35

ქალაქ თბილისში, ჭავჭავაძის გამზირი N26-34-ის მიმდებარედ არსერბული 2172 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.007.023) 10 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბიზნეს თაიმისთვის" (ს/კ: 405185008) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2020; N12-0320265124-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

36

"ქალაქ თბილისში, ხიზანიშვილის ქუჩა N23-ის მიმდებარედ 74 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.11.12.013.048) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბიემესთვის" (ს/ნ:404895716) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე"

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020; N12-0320269105-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

37

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში არსებული 43314 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.011.009) და ქალაქ თბილისში, სკოლის ქუჩის მიმდებარედ, 715 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.11.04.011.003) შპს ,,ჯი ემ ჯისთვის" (ს/კ 404398237) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის N126 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.09.2020; N12-032027350-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

38

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N43 (ს/კ N01.10.13.015.069) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით იბა ,,ოლიმპიური ვარსკვლავის" (ს/ნ 205176628) და სს ,,ნიუ დეველოპმენტის" (ს/ნ 405375277) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.09.2020; N12-032026985-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯომარე

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software