+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 30 ივნისს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ზურგოვანას“ (ს/კ 402027551) შორის 2019 წლის პირველ მაისს გაფორმებული „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-459-10-23267  ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.06.2020; N12-032017022-03)

 

2

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა, N1-ში (საკადასტრო კოდი N01.15.07.003.068) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (25.06.2020; N12-032017780-03)

 

3

„ქალაქ თბილისში, ალექსი გობრონიძის ქუჩა N25ზ-ში (საკადასტრო კოდი N01.11.17.005.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(23.06.2020; N12–03201757–03)

 

4

„ქალაქ თბილისში, გიორგი ბერიაშვილის ქუჩა N6-ში (საკადასტრო კოდი N01.19.19.004.033.01.003 და N01.19.19.004.033.01.053) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (23.06.2020; N12-03201757-03)

 

5

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის, მე-6 კვარტალის კორპუს N9-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.030.010.01.040) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ   

 (23.06.2020; N12-03201757-03)

 

6

„ქ. თბილისში, მინდელის ქუჩა N5, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ცალკეული ფართების საბინაო - სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ   (25.06.2020; N12-03201773-03)

 

“ქ. თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრორაიონის, კორპუს N19-ში (ნაკვეთი N07/029, საკადასტრო კოდი: 01.19.20.007.029), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ზოგიერთი უძრავი ქონების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ 

(25.06.2020; № 12-03201774-03)

8

„ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება III მიკრორაიონის კორპუსი N27-ის მიმდებარედ არსებული 972 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.10.08.005.105) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(11. 02. 2020; №12-032004248-03)

 

9

ქალაქ  თბილისში, მარჯანიშვილის ქ. 16, კორპუს 3-ში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.007.020.01.028) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(12.09.2019; N12-031925571-03)

 

10

ქალაქ თბილისში, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე  არსებული 66 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.033.936)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „თ და კ რესტორნებისთვის“  (ს/ნ: 204909180) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032018193-03 29.06.2020)

11

ქალაქ თბილისში, ტაბიძის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ არსებული 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.074.018) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აუსგანგისთვის“ (ს/კ: 405147498)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032018193-03 29.06.2020)

12

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს“ (ს/კ 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ’’ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032018176-03 29.06.2020)

LiveZilla Live Chat Software