+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

28 თებერვალს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  „სოციალური მზრუნველობის სააგენტოს“ დაფუძნებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-0320055104-03 24.02.2020)

2.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03200581-03 27.02.2020)

3.             

მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005823-03 27.02.2020)

4.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას შეღავათით მოსარგებლე მოქალაქეთა მგზავრობის ფასის/დადგენილი ტარიფის ანაზღაურების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 თებერვლის №53–22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032005834-03 27.02.2020)

5.             

„საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6–25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032005834-03 27.02.2020)

6.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს "კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ (ს/კ  439402843) გათავისუფლების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200491-03 18.02.2020)

7.             

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული 210 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.44.142) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005711-03 26.02.2020)

8.             

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №8-ში (ნაკვეთი №05/040, საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.040.01.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

9.             

ქალაქ თბილისში, ფაღავას ქუჩა №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.01.012.006.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

10.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.079.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

11.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა №21-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.017.041.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

12.           

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ჩიხი №5-ის კორპუს №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.056.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკი თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

13.           

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №110-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200583-03 27.02.2020)

14.           

ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა 6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: 01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (/: 01025004391) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005812-03 27.02.2020)

15.           

ქალაქ თბილისში, შავთელის ქუჩა 26-ის მიმდებარედ 50 კვ.. მიწის ნაკვეთის (/: 01.18.03.016.047) პირდაპირი განკარგვის წესით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის (/: 204390159) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005812-03 27.02.2020)

16.           

ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის №49-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.021.028) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005813-03 27.02.2020)

17.           

ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის დასახლებაში (ყოფილი თემქა) მე-11 მიკრო/რაიონის I კვარტალის №20ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.014.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005813-03 27.02.2020)

18.           

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №44-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005813-03 27.02.2020)

19.           

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩა №49-ში (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.001.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის №402 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032005813-03 27.02.2020)

20.           

ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა 30-ში მდებარე უძრავი ქონების (/: 01.10.17.023.001.00.01.032) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისსაქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“ (/ 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005814-03 27.02.2020)

21.           

ქალაქ თბილისში, ანჩისხატის ეკლესიის მიმდებარედ  არსებული 58 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.015.015) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005810-03 27.02.2020)

22.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №11-0320052153-03 21.02.2020; 12-0320052157-03  21.02.2020; №12-03200578-03 26.02.2020; №12-03200582-03 27.02.2020; №12-032005845-03 27.02.2020)

23.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032005845-03 27.02.2020)

24.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი:№72.16.15.399) სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200552-03 24.02.2020)

25.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.23.160; №72.16.23.161; №72.16.23.162; №72.16.23.163; №72.16.23.164; №72.16.23.165; №72.16.23.334; №72.16.23.742) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03200553-03 24.02.2020)

26.           

ქალაქ თბილისში, ანნა პოლიტკოვასკაიას ქუჩა №31-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.006.118) ,,საზოგადოებრივი მაუწყებლის’’ ადმინისტრაციული კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ (№12-03200566-03  25.02.2020)

27.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თელეების მიწაზე მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.23.723, №72.16.23.724, №72.16.23.725, №72.16.15.615, №72.16.15.614, №72.16.23.711, №72.16.23.712, №72.16.23.713, №72.16.23.714) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“  (საკრებულოს №12-03200567-03  25.02.2020)

28.           

,,ქ. თბილისში, დიდი დიღმის საცხოვრებელ რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.003.013), საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 29 მაისის №1405 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032005816-03  27.02.2020)

29.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის შესახებ (საკრებულოს №12-032005789 26.02.2020)

 

LiveZilla Live Chat Software