+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 28 თებერვალს 12:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა .

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილი  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამა/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს "კონსალტინგ გრუპს" (უფლებამონაცვლე შპს „სითი ბოქსი“, ს/კ 439402843) შორის 2017 წლის 31 მაისს გაფორმებულ იჯარის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული  პირგასამტეხლოსგან  შპს „სითი ბოქსის“ (ს/კ  439402843) გათავისუფლების თაობაზე

 

3

„ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა N8-ში (ნაკვეთი N05/040, საკადასტრო კოდი: N01.19.19.005.040.01.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

4

„ქალაქ თბილისში, ფაღავას ქუჩა N18-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.012.006.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

5

 

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის II ჩიხის N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.079.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

           

 

6

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ჩიხი N5-ის კორპუს N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.056.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

7

„ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა N21-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.041.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

           

 

8

„ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N110-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

9

„ქალაქ თბილისში, ემირ ბურჯანაძის N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.021.028) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

           

 

10

„ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის დასახლებაში (ყოფილი თემქა) მე-11 მიკრო/რაიონის I კვარტალის N20ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.12.02.014.061) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

11

 

„ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N44-ში (საკადასტრო კოდი: N01.14.05.003.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

 

12

„ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, იოსებ გრისაშვილის ქუჩა N49-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.001.009) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 20 დეკემბრის N 402 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 

13

„ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (პ/ნ: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 ივლისის N206 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და  ქალაქ თბილისში, მიცკევიჩის ქუჩა N6-ის მიმდებარედ არსებული 21 კვ. მიწის ნაკვეთის (/: 01.10.14.031.055) პირდაპირი განკარგვის წესით ლალი ჟღენტისთვის (/: 01025004391) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე

 

14

ქალაქ თბილისში, შავთელის ქუჩა N26-ის მიმდებარედ 50 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (/: 01.18.03.016.047) პირდაპირი განკარგვის წესით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  თბილისის მარიონეტების პროფესიული სახელმწიფო თეატრისთვის (ს/ნ: 204390159)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის თაობაზე

 

15

ქალაქ თბილისში, სოფელ გლდანში არსებული 210 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N72.13.44.142) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 

16

„ქალაქ თბილისში, ჩიქოვანის ქუჩა N30-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 01.10.17.023.001.00.01.032) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციისთვის“  (/: 405185400) უსასყიდლო უზუფრუქტის            ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის განკარგულების პროექტის განმარტებითი ბარათი.

 

 

17

ქალაქ თბილისში, ანჩისხატის ეკლესიის მიმდებარედ  არსებული 58 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.18.03.015.015) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

 

LiveZilla Live Chat Software