+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 8 ნოემბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2019  წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის  N34-115 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(31.10.2019. N12-0319304101-03)

 

გაიოზ თალაკვაძე

/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/

უფროსის მოადგილე

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(04.11.2019 ;№12-031930817-03)

გიორგი ებანოიძე

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

(04.11.2019;№12-031930817-03)

გიორგი ებანოიძე

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-94 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

 (30.10.2019; №12-031930382-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №28-96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(30.10.2019; №12-031930382-03)

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(25.10.2019; №12-03192982-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 (25.10.2019 ;№12-03192982-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

 „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის განაკვეთების განსაზღვრისა და გადახდის ინსტრუქციის  დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის N17-49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 

(24.10.2019; N12-0319297152-03)

 

სერგო ბირკაძე

იურიდიული საქალაქო სამსახურის უფროსი

საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (28.10.2019 ;№12-03193011-03)

მერაბ მამულაშვილი

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქონების მართვის სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისა და დაჩქარებული მომსახურების საფასურისა და ვადების განსაზღვრის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის N19-74 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" დადგენილების პროექტის შესახებ

 

 (28.10.2019; 12-031930162-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

". თბილისში, სოფ. აგარაკი, აგარაკის ქ. 6-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: №72.16.28.180) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.10.2019; N12-031930279-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, ლუბლიანას ქუჩა №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.02.005.003.01.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

( 30.10.2019;№12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრორაიონის კორპუს N19-ში (ნაკვეთი 07/029) (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.007.029.01.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(30.10.2019;  N12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

 

"ქალაქ თბილისში, ოცხელის ქუჩა N4-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.33.002.017.01.021) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.10.2019; № 12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისში, ელეფთერ ანდრონიკაშვილის I შესახვევის N47-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.03.011.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (22.10.2019; N12-031929540-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქ თბილისში, წულუკიძის ქუჩა N35-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.084.01.519) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე"   ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(30.10.2019; N12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი დასახლებაში, III მასივის I კვარტალის კორპუს N6-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.029.002) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(30.10.2019;  №12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქ თბილისში, ძმები ზუბალაშვილების ქუჩა N33/ქალაქ თბილისში, ალ.ჭავჭავაძის ქუჩა N8-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.011.003.01.556) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.10.2019; N12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლება, III მასივის IV კვარტალის კორპუს N5-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.023.014.01.033) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე"

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.10.2019; N12-031930379-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სატყეოს ქუჩა N4-ში (საკადასტრო კოდი: N81.01.06.519.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(30.10.2019;  N12-031930379-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, განსაზღვრული მოძრავი ქონების  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ: 204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ თანხმობის გაცემის თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(05.11.2019; N12-031930931-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქი თბილისი, ვარკეთილის დასახლება, მასივი III, კვარტალი X, ქუჩა კალოუბანი, კორპუსი #15-ის მიმდებარედ სკვერში არსებული 1500 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.028.190) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(30.10.2019; N12-031930377-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, IV მიკრო/რაიონში (/:   01.11.12.002.061.01.502) მდებარე 181.13 კვ.. ფართის პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისია"-სთვის (/: 200160636) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(30.10.2019; № 12-031930381-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

„ქალაქ თბილისში, 26 მაისის მოედანი №2-ის მიმდებარედ არსებული 158 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.17.036.047) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფასანაური 2016"-ისთვის" (ს/ნ: 405141029) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.10.2019; 12-031930279-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

"ქალაქ თბილისში, ს. ცინცაძის ქ. №12-ის მიმდებარედ არსებული 524 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.17.005.036) 14 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კოფი დისტრიბიუშენ ჯორჯიასთვის" (ს/ნ: 405283928) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე"

 (29.10.2019; 12-031930279-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (/: №01.18.03.062.008) 5 კვ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპსგალენისთვის"(/: 404497665) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(01.11.2019 ;№12-031930588-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ნინო კვეტენაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი

LiveZilla Live Chat Software