+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

11 სექტემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის №8-22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-0318222175-03 10.08.2018)

2.             

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისგანხორციელებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2018 წლის 9 თებერვლის  12-29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №12-031822979-03 17.08.2018)

3.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031822976-03 17.08.2018)

4.             

ალაქ თბილისში, სოფელ ნასაგურში, ნაძვების ქუჩა №10-ში  (საკადასტრო კოდი: №81.08.14.373.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე  თანხმობის მიცემის შესახებ (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

5.             

ქალაქ თბილისში,  გმირ კურსანტთა ქუჩის I შესახვევი N20-ის მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ  N01.11.05.011.374 ) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

6.             

ქალაქ თბილისში,  გლდანის მასივში, მე-3 მიკრორაიონის კორპუს 10ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.043) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

7.             

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის (ს/: № 01.16.05.032.024) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

8.             

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:  № 01.16.05.032.024) 23 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იულია იორდანიშვილისთვის  (პ/ნ 01010000361) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

9.             

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ:  № 01.16.05.032.024) 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო სეხნიაშვილისთვის (პ/ნ: 01006000972) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

10.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/: № 01.16.05.032.024) 16 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნოდარ სამხარაძისთვის  (პ/ნ 01024006992) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

11.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: №01.16.05.027.029) 15 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ა.ლორდისთვის’’ (ს/კ 404521111) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

12.          

ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ არსებული 221 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/: №01.18.03.062.008) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გალენისთვის“  (ს/კ 404497665) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

13.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/: №01.16.05.032.019) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გეორგიოს ყავასთვის“  (ს/კ 402072047) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

14.          

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი  №28-32-ის მიმდებარედ არსებული 2398 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.15.012.026) 47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელისთვის’’ (ს/კ 405243927) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

15.          

ქალაქ თბილისში, რკინის რიგის ქუჩაზე რეგისტრირებული 536 კვ.მ   ფართობის ტერიტორიიდან (ს/: №01.18.03.061.039) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ჯულიეტა ნატროშვილისთვის (პ/ნ 01011024753) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

16.          

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №112-126-ის მიმდებარედ არსებული 804 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.13.08.008.033) 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნასიმისთვის’’ (ს/კ  405086507)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-031824126 29.08.2018)

17.          

ქალაქ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. №7-ის მიმდებარედ არსებული 23 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

18.          

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს . 1-ში მდებარე 124 კვ.. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (/: 01.10.13.021.041) პირდაპირი განკარგვის წესით ტრისტან ღარიბაშვილისთვის (/: 01024038167) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

19.          

ქალაქ თბილისში, აბანოს ქ. №17-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.18.03.063.054) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

20.          

საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის საწყისი საპრივატიზებო საფასურით 01.18.03.005.025 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03182429-03 30.08.2018)

21.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის 2018 წლის 6 თვის მუშაობის ანგარიშ(საკრებულოს №03-031824110 29.08.2018)

22.          

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-031823663-03 24.08.2018; №12-031823665 24.08.2018)

23.          

.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის არქიტექტორის ჯოვანი სკუდიერის სახელის მინიჭების შესახებ  (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

24.          

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, წერეთლის გამზირსა და ალექსი გოგოლაურის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ბუენოს-აირესის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

25.          

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ტარას კვარაცხელიას ქუჩასთან  მდებარე ორი უსახელო შესახვევისთვის ტარას კვარაცხელიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

26.          

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, სოფელ გლდანში, რუსთაველის ქუჩისთვის და მასთან არსებული I ჩიხისთვის შოთა რუსთაველის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

27.          

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, სოფელ წავკისში,  დიდგორის ქუჩასთან არსებული უსახელო გასასვლელისთვის დიდგორის I გასასვლელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

28.          

ქ.თბილისში,  ისნის რაიონში, ელიას მთის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის ელიას მთის I ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

29.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ჭანდრის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

30.          

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, დიდუბის II შესახვევისთვის ალექსი გოგოლაურის I შესახვევის  სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

31.          

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ჯურხა ნადირაძის ქუჩასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ჯურხა ნადირაძის I შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

32.          

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ისტორიკოსის, აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

33.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ისტორიკოსის, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

34.          

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ოქროყანაში,  სატყეო ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის ფილოლოგის, აკადემიკოს ელენე მეტრეველის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

35.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, საირმის ქუჩასთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის მუსიკოსის ოთარ  რამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

36.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ადამ მიცკევიჩის ქუჩის შესახვევისთვის მუსიკოსის ოთარ რამიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

37.          

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, ბაგებში, ნუშის ბაღების ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის კინორეჟისორის დიმიტრი (დიმა) ბათიაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

38.          

ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, მერაბ მამარდაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის გიორგი ქარაიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

39.          

ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ნავთლუღის II დასახლებაში III ქუჩისთვის, IV ქუჩის მონაკვეთისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის ბიოლოგის, აკადემიკოს ლეო გაბუნიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

40.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ვარდენ წულუკიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ერთი გასასვლელისთვის ფოლკლორისტის, ლოტბარ ფილიმონ ქორიძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

41.          

ქ.თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ილია აბულაძის ქუჩის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

42.          

ქ.თბილისში, დიდუბის რაიონში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო ჩიხისთვის  აკაკი ბელიაშვილის IV ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

43.          

ქ.თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ზვიად გამსახურდიას სანაპიროსთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ფილოსოფოსის, აკადემიკოს ბაჩანა ბრეგვაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

44.          

ქ.თბილისში, კრწანისის რაიონში, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  ქართლის მეფის დაჩი უჯარმელის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

45.          

ქ.თბილისში, ვაკის რაიონში, აგარაკის დასახლებაში,  შუა მინდვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის  წმინდაწყლის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

46.          

ქ. თბილისში, ისნის რაიონში, ე. წ. სამხედრო ქალაქში მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის უშანგი (შმაგი) სოფრომაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

47.          

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში, მერაბ ალექსიძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო მოედნისთვის  ფილოლოგის, პროფესორ ილია აბულაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-031823576 23.08.2018)

LiveZilla Live Chat Software