+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

11 სექტემბერს 11:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

      1.

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტისა და საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელთაგან ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის N9-34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

 (17.08.2018; N12-031822976-03)

 

მირანდა ბერძენიშვილი

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი

 

    2.

 

,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ განხორციელებისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ“  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 9 თებერვლის  №12-29 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(17.08.2018; N12-0318222979-03)

 

ბექა მიქაუტაძე

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის

გლდანის რაიონის გამგებელი

 

      3.

 

 დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის N20-105 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(24.08.2018; N12-031823665-03-03)

 

ალექსანდრე ტოგონიძე

ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

     4.

“ქალაქ თბილისში, სოფელ ნასაგურში, ნაძვების ქუჩა N10-ში  (საკადასტრო კოდი: N81.08.14.373.01.513) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“  თანხმობის მიცემის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

      5.

 

“ქალაქ თბილისში,  გმირ კურსანტთა ქუჩის I შესახვევი N20-ის მიმდებარედ არსებული 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის  (ს/კ  N01.11.05.011.374 ) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     6.

 

“ქალაქ თბილისში,  გლდანის მასივში, მე-3 მიკრორაიონის კორპუს 10ა-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.004.043) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     7.

 

 

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 16 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნოდარ სამხარაძისთვის (პ/ნ 01024006992) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     8.

 

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 21 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ნინო სეხნიაშვილისთვის (პ/ნ: 01006000972) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     9.

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 23 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით იულია იორდანიშვილისთვის (პ/ნ 01010000361) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     10.

 

„ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე რეგისტრირებული 4061 კვ.მ. ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.032.024) 11 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ზუხრა ტატიშვილისთვის (პ/ნ 01030001988) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     11.

ქალაქ თბილისში, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №28-32-ის მიმდებარედ არსებული 2398 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.10.15.012.026) 47 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ელისთვის’’ (ს/კ 405243927) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.08.2018 № 12-031824126-03)

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     12.

ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი №112-126-ის მიმდებარედ არსებული 804 კვ.. მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: №01.13.08.008.033) 9 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ნასიმისთვის’’ (ს/კ  405086507)  სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.08.2018 № 12-031824126-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     13.

“ქალაქ თბილისში, რკინის რიგის ქუჩაზე რეგისტრირებული 536 კვ.მ   ფართობის ტერიტორიიდან (ს/: №01.18.03.061.039) 18 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ჯულიეტა ნატროშვილისთვის (პ/ნ 01011024753) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.08.2018 № 12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     14.

„ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირი N27-29-ის მიმდებარედ არსებული 171 კვ.მ ფართობის ტერიტორიიდან (ს/კ: N01.16.05.027.029) 15 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ა.ლორსდისთვის“ (ს/კ 404521111) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთნხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     15.

„ქალაქ თბილისში, გორგასლის ქუჩა N7-ის მიმდებარედ 221 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N 01.18.03.062.008) 11 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გალენისთვის“ (ს/კ 404497665) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (29.08.2018; N12-031824126-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     16.

„ქალაქ თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზირზე არსებული 21 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ: N01.16.05.032.019) 8 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „გეორგიოს ყავასთვის“ (ს/კ 402072047) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(29.08.2018; N12-031824126-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     17.

„ქალაქ თბილისში, ალ. ყაზბეგის გამზ. N7-ის მიმდებარედ არსებული 23 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ:N01.10.14.012.029) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (30.08.2018; #12-03182429-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     18.

 

„ქალაქ თბილისში, აბანოს ქ. N17-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.მ  მიწის ნაკვეთის (ს/კ: N01.18.03.063.054) პირდაპირი განკარგვის წესით ვახტანგ კანდელაკისთვის (პ/ნ: 01026004919) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (30.08.2018; #12-03182429-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     19.

„ქალაქ თბილისში, საბურთალოს ქ. N1-ში მდებარე 124 კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ:N01.10.13.021.041) პირდაპირი განკარგვის წესით ტრისტან ღარიბაშვილისთვის (პ/ნ: 01024038167) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (30.08.2018; #12-03182429-03)

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     20.

„საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები ოდენობის საწყისი საპრივატიზებო საფასურით N01.18.03.005.025 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული უძრავი ქონების პირობებიანი აუქციონით პრივატიზების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 (30.08.2018; #12-03182429-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

 

სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

     21.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 26 დეკემბრის 8-22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(10.08.2018; №12-0318222175-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software