+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა
ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება
გენდერული თანასწორობა საქართველოში: ბარიერები და რეკომენდაციები
ქალი, მშვიდობა და უსაფრთხოება
ქალთა მიმართ ძალადობა
სექსუალური შევიწროება
რეპროდუქციული ჯანმრთელობა
ოჯახში ძალადობა
გენდერული დისკრიმინაცია შრომის ბაზარზე
NDI-ის კვლევები ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე
სხვადასხვა
ოჯახში ძალადობა

Interviews with Georgian police personnel on domestic abuse and violence against women

 

 

Survey of DV situation in different regions of Georgia

 

 

ოჯახში ძალადობა და სამართლებრივი დახმარება

 

 

ოჯახში ძალადობის სფეროში არსებული კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის გენდერული ანალიზი

 

 

საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის ანალიზი

 

 

სოციალური მომსახურება - ოჯახში ძალადობა

LiveZilla Live Chat Software