+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
საბჭოს სხდომის ოქმები
ოფიციალური დოკუმენტები
ოფიციალური დოკუმენტები

 

VII მოწვევა


"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს" შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 28 იანვრის №ბ03.03220281 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის  27 ოქტომბრის 03.03223001 ბრძანება.

 


"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს" შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 28 იანვრის №ბ03.03220281 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის  03 აგვისტოს  03.03222151 ბრძანება."ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს" შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2022 წლის 28 იანვრის №ბ03.03220281 ბრძანება 

 

 

 

 

VI მოწვევა

 

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს" შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 14 თებერვლის  №ბ03.03180451 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 24 მაისის ბ.03.03181444  ბრძანება.

 

 

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს" შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2018 წლის 14 თებერვლის  №ბ03.03180451 ბრძანება.

 

LiveZilla Live Chat Software