+995 32 215 93 93
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება
განცხადებები
განცხადებები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სარებულოს აპარატის განცხადება

 

 

საქართველოს კანონის ,, საჯარო სამსახურის შესახებ“ შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი გაცნობებთ, რომ 2018  წლის 27 აპრილიდან აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობა ვაკანტურია. აღნიშნული თანამდებობის დასაკავებლად აპარატში დასაქმებული გადაყვანის მსურველმა მოხელეებმა 2 სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინონ განაცხადი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში.

LiveZilla Live Chat Software