+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

11 ივლისს, 15:00 საათზე,  გარემოს დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი

1

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  14 ივნისის #12-032416684-03  წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

2

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  14 ივნისის #12-032416690-03  წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

3

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  14 ივნისის  #12-0324166232-03  წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

4

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  18 ივნისის   #12-032417018-03  წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

5

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  02 ივლისის   #12-032418480-03 წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

6

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  #12-032418492-03 (18.06.2024წ.)   და 12-0324184152-03(02.07.2024წ.)წერილები

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

7

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  02 ივლისის   #12-032418493-03 წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

8

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისდამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის N39-18 დადგენილებაშიცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისისსაკრებულოს დადგენილების პროექტი

 

(ქ.თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერის  კ.კალაძის  202წლის  10 ივლისის #12-03241922-03წერილი)

სსიპ - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე ოთარ ჩიტიძე

9

მიმდინარე საკითხები

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software