+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

25 აგვისტოს, 12:00 საათზე ქონების მართვის და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა. 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის  სხდომის დღის წესრიგი

 

 

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

 

მომხსენებელი

1

„ქალაქ თბილისში, ლისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 9 500 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.72.58.046.002) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

საკრ.№12-03232282-03  16/08/23    

 

ირაკლი თავართქილაძე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას (ს/ნ: 201990079) შორის 2019 წლის 9 ივლისს გაფორმებული „უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან ა(ა)იპ - საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის (ს/ნ: 201990079) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე. საკრ.№12-032322052-03  09/08/23     

 

ირაკლი თავართქილაძე

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის სახელით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიული პირს - ქონების მართვის სააგენტოს, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრებს/მათ უფლებამონაცვლეებსა და შპს „ენსი დეველოპმენტს“ (ს/ნ: 405385925 - დღეის მდგომარეობით: შპს „დეკა დეველოპმენტ“ - ს/ნ: 405385925) შორის 2021 წლის 11 ივნისს გაფორმებული  „ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონში (ნაკვეთი 06/095); ქ. თბილისში, არჩილ მეფის ქ. N13-15-ის მიმდებარედ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, N01.10.08.006.230 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული (წინა საკადასტრო კოდი: N01.10.08.006.095; N01.10.07.007.111), 10 755 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრებისაგან შპს „დეკა დეველოპმენტის“ (ს/ნ: 405385925) გათავისუფლების თაობაზე.

საკრ.№12-03232285-03  16/08/23     

 

ირაკლი თავართქილაძე

4

.  საკრ.№12-032322034-03  09/08/23     

ირაკლი თავართქილაძე

5

ქალაქ თბილისში, აეროდრომის დასახლება, XI ქუჩა, კორპუსი 3-თან არსებული 860 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.19.20.014.045) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (ს/ნ:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

საკრ.№12-032320842-03  27/07/23

ირაკლი თავართქილაძე

6

ქ. თბილისში, გამზირი ილია ჭავჭავაძე, N50-54-ის მიმდებარედ  არსებული 2432 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: N01.14.11.004.047) 13 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „მარიტასთვის“ (ს/ნ: 204862791) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე.

საკრ.№12-032322137-03  11/08/23     

ირაკლი თავართქილაძე

7

ქ. თბილისში, კედიას ქ. N8-ის მიმდებარედ არსებული 19 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.13.06.008.108) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „კლასიკ დეველოპმენტისთვის“ (ს/ნ: 402020184) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

საკრ.№12-03232281-03  16/08/23    

ირაკლი თავართქილაძე

8

ქალაქ თბილისში, ც.დადიანის ქუჩა N105-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.12.13.087.004.01.501) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „კავშირი ქალი და რეალობისთვის“ (ს/ნ:400052134) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის შეთანხმების თაობაზე. 

 საკრ.№12-032322137-03  11/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

9

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტალის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032320842-03  27/07/23

ირაკლი თავართქილაძე

10

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტალის შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-03232283-03  16/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

11

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე წურწუმიას ქუჩა N13-ში არსებული 68.60 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.01.083.009.01.525) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 საკრ.№12-032322035-03  08/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

12

ქალაქ  თბილისში, კონსტიტუციის ქუჩა N2ა-ში (საკადასტრო კოდები: N01.16.01.010.018.02.612 და   N01.16.01.010.018.02.050) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032322035-03  08/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

13

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა N14დ-ში (საკადასტრო კოდი:  N01.19.19.005.217.01.047) არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 საკრ.№12-032322035-03  08/08/23      

ირაკლი თავართქილაძე

14

 ქალაქ  თბილისში,  გლდანის დასახლებაში, I მიკრო/რაიონის, კორპუს N2ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.12.006.010) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

საკრ.№12-032322035-03  08/08/23

ირაკლი თავართქილაძე

15

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის დასახლება, კორპუსი N6-ის მიმდებარედ არსებული 82.32 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.10.002.195.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე.

 საკრ.№12-032322035-03  08/08/23   

ირაკლი თავართქილაძე

 

 

13:00
29 სექ
კომისიის სხდომა
სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია
14:00
22 სექ
საკრებულოს სხდომა
13:45
22 სექ
ბიუროს სხდომა
13:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
სარევიზიო კომისია
12:00
22 სექ
კომისიის სხდომა
კომისიების გაერთიანებული სხდომა.
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ეკონომიკური განვითარების, საინვესტიციო პოლიტიკის
11:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა
10:30
22 სექ
კომისიის სხდომა
იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა
16:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
ურბანული დაგეგმარებისა და საქალაქო მეურნეობის
15:00
21 სექ
კომისიის სხდომა
გარემოს დაცვის
LiveZilla Live Chat Software