+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

27 იანვარს 15:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხისდასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის“ პროექტის მხარდაჭერის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს №12-0323020130-03 20.01.2023)

2.             

ქალაქ თბილისში, სანქტ-პეტერბურგის ქუჩა 3-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.05.002.019.01.544)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230101-03 10.01.2023; №12-03230102-03 10.01.2023)

3.             

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.013.036.01.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით  პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230102-03 10.01.2023)

4.             

ქალაქ  თბილისში,  ვიქტორ დოლიძის ქუჩა №41-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.030.007.01.002)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230102-03 10.01.2023; №12-032301245-03 12.01.2023)

5.             

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდები:  №01.19.15.001.140.01.500 და №01.19.15.001.140.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230102-03 10.01.2023)

6.             

ქალაქ  თბილისში,  ოცხელის ქუჩა №26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.002.024.01.504) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230102-03 10.01.2023)

7.             

ქალაქ  თბილისში,  ქერჩის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდები: №01.11.05.029.072.01.057 და №01.11.05.029.072.01.057ა) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230102-03 10.01.2023)

8.             

ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №2-ში მდებარე 71.55 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.012.002.01.500.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

9.             

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩის III ჩიხის №3-ში მდებარე 92.54 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №81.01.05.592.01.002) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

10.           

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, გაგრის ქუჩა №14ა-ში მდებარე 77.53 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.20.01.123.035.07.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

11.           

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №107ბ-ში მდებარე 47.88 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.023.002.02.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

12.           

ქალაქ თბილისში, თელავის ქუჩა №49დ-ში მდებარე 28.30 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.13.001.063.08.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

13.           

ქალაქ თბილისში, წყნეთის გზატკეცილი №75-ში მდებარე 14.86 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.06.007.037.01.194) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020129-03 20.01.2023

14.           

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230262-03 26.01.2023)

15.           

ქალაქ  თბილისში,  ზემო ფონიჭალაში, სამხედრო ქალაქი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №81.03.17.002.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230263-03 26.01.2023)

16.           

ქალაქ  თბილისში,  თორნიკე ერისთავის ჩიხი №12ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.08.036.161.01.527) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230263-03 26.01.2023)

17.           

ქალაქ  თბილისში,  კალოუბნის ქუჩა №35ა-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.021.011.01.065) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230263-03 26.01.2023)

18.           

ქალაქ  თბილისში,  სოფელ დიღომში, დავით სარაჯიშვილის ქუჩა №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.024.218.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230263-03 26.01.2023)

19.           

ქალაქ თბილისში, აბაშვილის ქუჩა 3, სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე 01.19.19.005.225 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 5397 კვ.. ფართობის მიწის ნაკვეთის, ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის - შპს ჯიერ ქონსთრაქშენისთვის (/. 405581375) კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე, პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-032302462-03 24.01.2023)

20.           

ქ. თბილისში,  თამარ მეფის გამზირი №13-ის მიმდებარედ 148 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.13.08.002.030) პირდაპირი განკარგვის წესით,  შპს „მასტერ ფუდისთვის“  (ს/კ. 402015724) იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით, გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323020133-03 20.01.2023)

21.           

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი-3-ის დასახლება, II მიკრო/რაიონში მდებარე კორპუსი №33 (ს/კ. №01.19.39.009.070),  კორპუსი №34, (ს/კ. №01.19.39.009.007), კორპუსი №35 (ს/კ. №01.19.39.009.034), კორპუსი №36 (ს/კ.№01.19.39.009.088) და კორპუსი №37-თან (ს/კ. №01.19.39.009.092) დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე (საკრებულოს №12-0323011109-03 11.01.2023)

22.           

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0323025181-03 25.01.2023)

23.           

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032302539-03 25.01.2023)

24.           

დედაქალაქის მიწათსარგებობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0322364120-03 30.12.2022; №12-032302082-03 20.01.2023; №12-03230231-03 23.01.2023; №12-0323025104-03 25.01.2023; №12-03230266-03 26.01.2023)№12-032220211-03 21.07.2022 ,,ბ“ პოზიცია; №12-032230647-03 02.11.2022 ,,ე" პოზიცია; )  

25.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.753; №81.02.21.728; №81.02.21.729; №81.02.21.730; №81.02.21.731; №81.02.21.732; №81.02.21.733; №81.02.21.734; №81.02.21.752) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032302463-03 24.01.2023)

26.           

ქალაქ თბილისში, მიხეილ გახოკიძის ქუჩა №165-ში; ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.19.39.008.001; №01.19.39.006.210 –ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032302464-03 24.01.2023)

27.           

ქალაქ თბილისში, გიორგი ნადარეიშვილის ქუჩა №36-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.003.089) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230264-03 26.01.2023)

28.           

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა №5; №9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.01.02.595; №81.01.02.580; №81.01.02.618; №81.01.02.819; №81.01.02.590; №81.01.02.880; №81.01.02.581; №81.01.02.879; №81.01.02.857; №81.01.02.599; №81.01.02.945; №81.01.02.818) და მიმდებარედ დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 9 სექტემბრის №444 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230268-03 26.01.2023)

29.           

ქალაქ თბილისში, ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.19.916; №81.02.19.639; №81.02.19.917; №81.02.00.333; №81.02.95.377; №81.02.97.939; №81.02.19.638) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის №624 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230265-03 26.01.2023)

30.           

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.01.01.888) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის,  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032301043-03 10.01.2023)

31.           

‘’ქ. თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №4-ში, №6-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.19.005.005; №01.19.19.005.079) მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230267-03 26.01.2023)

32.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/. 204460957) და შპსაშფორდ დეველოპმენტის“ (/. 405384463) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

33.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/. 204460957) და შპსსამშენებლო კომპანია აპექს დეველოპმენტის“ (/. 404438649) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

34.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/. 204460957) და შპსგმ გრუპის“ (/. 406305252) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

35.           

მისამართზე - . თბილისი, პეტრე იბერის . №16 (/. 01.10.06.001.234) - არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულებისთვის ... „დიდგორი 2006“-ის (/. 205137449) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებითი ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

36.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/. 204460957) და შპსვილასეტის“ (/. 200258577) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

37.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (/. 204460957) და შპსმოლი პლიუსის“ (/. 406284248) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

38.           

შპსცენტრ პოინტ ჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდამჭერი ღონისძიებების ფარგლებში შპსსანამის“ (/. 402191150) მიმართ მისამართზე - 1. . თბილისი, სოხუმის . 6 - არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/.01.13.06.015.005, ფართობი 588 კვ.მ.); 2. . თბილისი, ევდოშვილის გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი . 25- არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/.01.13.06.015.002, ფართობი - 843 კვ.მ.); 3. . თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი/ვახუშტი ბაგრატიონის . №35/52-არსებულ მიწის ნაკვეთთან (/.01.13.06.015.014; ფართობი 2814 კვ.მ.) - მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03230261-03 26.01.2023)

39.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და  შპს ,,ლატისის“ (ს/ნ. 404556119)  მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-0323026128-03 26.01.2023)

 

LiveZilla Live Chat Software