+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

9 აგვისტო , 14:00 საათზე, თბილისის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხისდასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკს (KfW) შორის „მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში” პროექტის ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს №12-032221694-03 04.08.2022)

2.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 დეკემბრის №5-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-032221474-03 02.08.2022)

3.             

ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ქვეპროგრამის „სპორტი უფროსი თაობისთვის“ (კოდი 08 06 07) ფარგლებში საცურაო აუზების და ფიტნეს დარბაზების მომსახურების მისაღებად, 60 წლის და 60 წელს გადაცილებული პირების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ(საკრებულოს №12-032221787-03 05.08.2022)

4.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მრავალფუნქციური საზოგადოებრივი ცენტრის“ დაფუძნების თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ(საკრებულოს №12-032221693-03 04.08.2022)

5.             

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 6 მაისის №10-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032221786-03 05.08.2022; №16-032222073-03 08.08.2022)

6.             

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა-დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, ოპერატორის შერჩევის და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ(საკრებულოს №12-032221786-03 05.08.2022; №16-032222073-03 08.08.2022)

7.             

ქალაქ  თბილისში,  ნიკოლოზ ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №6-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.16.09.001.020.01.017) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032220247-03 21.07.2022)

8.             

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032220247-03 21.07.2022)

9.             

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №61-ში მდებარე 120.15 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.047.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221473-03 02.08.2022)

10.           

ქალაქ თბილისში, საქართველოს ერთიანობისთვის მებრძოლთა ქუჩა №29-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.003.034) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032221473-03 02.08.2022)

11.           

ქალაქ თბილისში, ჰოსპიტლის შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032221473-03 02.08.2022)

12.           

. თბილისში, სარაჯიშვილის ქუჩა №89-ში მდებარე სპორტული მოედნის მიმდებარედ არსებული 1095 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.11.05.027.008) პირდაპირი განკარგვისფორმითპრივატიზებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №16-032221532-03 03.08.2022)

13.           

ქალაქ თბილისში, დიღმის მასივში, III კვარტალში მდებარე უძრავი ქონების (/.01.13.03.038.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03222161-03 04.08.2022; №12-032221695-03 04.08.2022)

14.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების: ქ. თბილისში, მუხიანის დასახლება III მ/რ, კორპუსი №15-ის მიმდებარედ 1412 კვ.მ.  მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.11.13.005.099) და ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში არსებული 7800 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.035.161) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322187131-03 06.07.2022)

15.           

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება, III და IV  მიკრო რაიონებს შორის 01.10.07.007.104 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 19000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს  „არომასთვის (/ნ.245599990), კონკურენტული შერჩევის საფუძველზე,  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ  (საკრებულოს №12-032220249-03 21.07.2022)

16.           

ქ. თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დ. აღმაშენებლის გამზ. №86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 634 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (ს/კ.№01.16.05.002.035) 9 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბ&რ ჯორჯიასთვის“  (ს/ნ. 402179771) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032220254-03 21.07.2022)

17.           

ქალაქ თბილისში, მარჯანიშვილის მოედანზე, დავით აღმაშენებლის გამზირი №86-90-ის მიმდებარედ რეგისტრირებული 634 კვ.. მიწის ნაკვეთის ტერიტორიიდან (საკადასტროკოდი: 01.16.05.002.035) 16 კვ.. ფართობის მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპსტამტამისთვის“ (/. 406348590) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03222153-03 03.08.2022)

18.           

ქ. თბილისში, მედეა ჯუღელის ქ. №10-ის მიმდებარედ არსებული მიწის ნაკვეთების  (ს/კ: 01.15.03.010.218; 01.15.03.010.219) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერისთვის“ (ს/ნ: 203826002) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემისსაკითხის შეთანხმებისთაობაზე(საკრებულოს №12-032221663-03 04.08.2022)

19.           

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „კვგ ჯგუფს“ (ს/ნ 454409907) შორის, 2020 წლის 6 იანვარს გაფორმებული პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-4995-24641 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობის ნაწილობრივ გაუქმების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032220255-03 21.07.2022)

20.           

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 24 ოქტომბრის №3/2418-18 გადაწყვეტილების აღსრულების მიზნით განსახორციელებელ რიგ ღონისძიებათა თაობაზე“ ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2022 წლის 6 ივლისის №22.1027.1125 განკარგულების ფარგლებში გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე (საკრებულოს №12-03222151-03 03.08.2022)

21.           

„ქალაქ თბილისში ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 767 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.457) და 450 კვ.მ. (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.001.459) მიწის ნაკვეთების და ქ. თბილისში, ოქროყანას დასახლებაში არსებული 434 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.012.159) „მორიგების დამტკიცებისა და საქმის წარმოების შესახებ“ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2022 წლის 8 ივნისის№2ბ/348-22 განჩინებით დამტკიცებული მორიგების აქტის  ნაწილობრივ აღსრულების მიზნით პრივატიზების თაობაზე“ საკითხის შეთანხმების შესახებ (საკრებულოს №12-0322189124 08.07.2022)

22.           

. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032212440-03 04.05.2022; №12-0322193196-03 12.07.2022)

23.           

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032135655-03 22.12.2021 ,,დ“ პოზიცია;12-03220486-03 -17.02.2022 - ,,გ“ პოზიცია;№12-032220211-03 21.07.2022;№12-032220246-03 21.07.2022; №12-032220380-03 22.07.2022; №12-03222152-03 03.08.2022; №12-032221533-03 03.08.2022; №12-032221627-03 04.08.2022)

24.           

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლებაში, III და IV მ/რ-ებს შორის არსებული, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა დაკმაყოფილების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.104) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გარეშე სამშენებლო განვითარების დასაშვებობის საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-032220217-03 21.07.2022)

25.           

„ქალაქ თბილისში, ვაშლიჯვარის დასახლებაში, მარშალ გელოვანის გამზირი №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.025.085) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლისა და საგანმანათლებლო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032220256-03 21.07.2022)

26.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.953; №81.02.21.679; №81.02.21.689)  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032220693-03 25.07.2022)

27.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქი თბილისი, ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.918; №72.16.23.919; №72.16.23.920; №72.16.23.941; №72.16.23.943; №72.16.23.962; №72.16.32.024; №72.16.32.025) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032220764-03 26.07.2022)

28.           

ქალაქ თბილისში, შალვა მშველიძის ქუჩა №18-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.17.09.007.072; №01.17.09.007.073) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221575-03 03.08.2022)

29.           

,,ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქ. №72, №74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.015.057; №01.18.06.015.153) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის №85 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032220651-03 25.07.2022)

30.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბის მიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.184, №01.14.17.001.185, №01.10.18.006.134, №01.10.18.006.133) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №304 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032220694-03 25.07.2022)

31.           

ქ. თბილისში, ძველი თბილისის რაიონში, ყიფიანის ქ. №31-ში მთაწმინდის ქ. №19-17-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2012 წლის 20 სექტემბრის №2767 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221576-03 03.08.2022)

32.           

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონში, გარდაბანში, სოფელ თელეთში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების კორექტირებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების შესახებ’’  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 აპრილის №124 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221579-03 03.08.2022)

33.           

ქალაქ თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.003.571; №01.17.14.003.187) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032221577-03 03.08.2022)

34.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის ქ. №5-ის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, კრწანისის ქუჩა, №62; ქალაქი თბილისი, კრწანისის II ჩიხი, №2-ში; ქალაქი თბილისი, კრწანისის I ჩიხი; ქალაქი თბილისი, კრწანისის სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა  (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.015.162; №01.18.06.015.189; №01.18.06.015.159; №01.18.06.015.084; №01.18.06.015.237; №01.18.06.015.235) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032221769-03 05.08.2022)

35.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ დიღომში, ერედვის ქუჩა, №87, №83, №85, №81, №84, №94, №100, №98, №96, №92, №84, №91, №89-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.038.116, №01.72.14.038.118, №01.72.14.038.117, №01.72.14.038.657, №01.72.14.056.129, №01.72.14.038.112, №01.72.14.038.368, №01.72.14.038.521, №01.72.14.038.522, №01.72.14.038.915, №01.72.14.038.178, №01.72.14.056.128, №01.72.14.038.972, №01.72.14.038.520) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032218631-03 05.07.2022)

36.           

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ც. დადიანი, № 32; ქალაქი თბილისი, ქუჩა რკინიგზა, №30; ქალაქი თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი, №26 , ჩოდრიშვილის №2; ქალაქი თბილისი, რევაზ ურიდიას ქუჩა, №4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.12.011.111; №01.12.12.011.120; №01.12.12.011.128; №01.12.12.011.001; №01.12.12.011.116; №01.12.12.011.129; №01.12.12.033.023; №01.12.12.033.019; №01.12.12.033.020; №01.12.12.033.022) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტისდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032218235-03 01.07.2022)

37.           

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა №12; ქალაქი თბილისი, ჭიჭინაძის ქუჩა, თარგი №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.012.052; №01.19.33.012.014; №01.19.33.012.011) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-0322159121-03 08.06.2020)

38.           

ქალაქ თბილისში, სოფელ შინდისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.013.017) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03221436-03  23.05.2022)

39.           

ქ.თბილისში, ა.წერეთლის გამზირი №23-25-სა (ს/კ. №01.13.07.008.002) და ქუჩა ბათუმი №11/ა.წერეთლის გამზირი №19-21-ში (ს/კ. №01.13.07.008.003) არსებული ობიექტებისათის დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №10/032215035-03 30.05.2022; №10/032221792-03 05.08.2022)

40.           

,,შპსცენტრპოინტჯგუფისდა მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრპოინტი ჯგუფის“ (/.204460957) დაშპს ,,დელისიდეველოპმენტის(ს/ნ. 405466865) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032212414-03 04.05.2022)

41.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს ,,დომუს - ვაკის პარკის“ (ს/ნ 405127937) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

42.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „სექტორი 7“-ის (ს/ნ 405388129) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

43.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და  შპს „ტტტ“-ს (ს/ნ 406295619) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

44.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერი ღონისძიებების ფარგლებში შპს ,,პალა ინვესტ ჯგუფის“ (ს/ნ.405507250) მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, ვაშლიჯვარი, სარაჯიშვილის ქუჩა, №5ა (ს/კ. 01.10.10.006.024) მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში დამატებითი/დაზუსტებული მხარდამჭერი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

45.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს „ჯორჯიან ფროფერთი ინვესტმენტ“-ის (ს/კ. 402037746)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

46.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და  შპს „მეგა დიდუბე“ -ს (ს/ნ.404565430)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032221616-03 04.08.2022)

47.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) დაშპს „არეკ“-ის (ს/ნ.402202745)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

48.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) დაშპს „ელიტ ინვესტის“ (ს/ნ.405012837)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

49.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) და შპს „ოსტატის“ (ს/ნ.400145758) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

50.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957),შპს ,,სუბიექტის“ (ს/კ.405234170) და შპს „ნინას“ (ს/ნ.405233144) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

51.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) დაშპს „პროპერთი ინვესტ გრუპის“ (ს/ნ.405483285)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

52.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) დაშპს „სამიტი ქონსთრაქშენის“(ს/ნ406328184)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების  თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

53.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ.204460957) დაშპს „სოხუმი-2004“-ის (ს/ნ.249271746) მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

54.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) დაშპს „სპექტრის“ (ს/ნ.204877838)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

55.           

შპს „ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ და მასთან აფელირებული კომპანიების დაუმთავრებელი  მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) დაშპს „ტიფლისის“ (ს/ნ.400232645)მიმართ გასატარებელი ღონისძიებების  შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03222181-03 06.08.2022)

56.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ქინძმარაულის ქუჩის მონაკვეთისთვის, მასთან არსებული ჩიხისთვის და ქინძმარაულის შესახვევისთვის საქართველოს ეროვნული გმირის ზურაბ იარაჯულის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

57.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული სამხედრო ექიმის ლევან მაჭავარიანის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

58.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, აეროდრომის დასახლების VIII ქუჩისთვის  და მასთან არსებული ერთი გასასვლელისთვის გენერალ-მაიორის ზურაბ ნაირაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

59.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, აეროდრომის დასახლების XI ქუჩისთვის გენერალ-მაიორის დავით მაისურაძის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

60.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, აეროდრომის დასახლების VII ქუჩისთვის იუსტიციის პოლკოვნიკი  ჯემალ გოგიტიძის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

61.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, აგარაკის დასახლებაში, შუა მინდვრის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ერეკლე დანელიას სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

62.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, მარნეულის გზატკეცილთან მდებარე ოთხი უსახელო ქუჩისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლების ნუგზარ მიხანაშვილის, გია ბერუაშვილის, იური დავითაიას, ფირუზ მოსიძისსახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

63.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზირი №147 ა კორპუსთან მდებარე უსახელო სკვერისთვის 1992 წელს ცხინვალის რეგიონში საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მებრძოლის  გოჩა მორჩილაძის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

64.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ორხევში, სერგეი ესენინის ქუჩის მონაკვეთისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის ვაჟა ბანეთიშვილის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

65.           

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, სესილია თაყაიშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო პარკისთვის ქართველი შინდლერების სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

66.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, სულხან ცინცაძის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის პოეტისა და მთარგმნელის დავით წერედიანის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

67.           

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, იმერეთის ქუჩის II შესახვევისთვის, იმერეთის I გასასვლელისთვის,  იმერეთის II გასასვლელისთვის, იმერეთის IV შესახვევისთვის პოეტის ვაჟიკა ფხოველის  სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

68.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, მალხაზ დოლიძის ქუჩის მონაკვეთისთვის, წყნეთის გზატკეცილის შესახვევისთვის, მასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, უსახელო გასასვლელისთვის და ირაკლი უჩანეიშვილის I ჩიხისთვის, ფილოსოფოსის, მწერლის ჯანსუღ კორძაიას სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

69.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის, ჯურხა ნადირაძის I  შესახვევისთვის და მიხეილ შავიშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის  იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

70.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, გუჯარეთის I ქუჩისთვის იურისტის, საზოგადო მოღვაწის დავით ხელთუფლიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

71.           

ქალაქთბილისში, ნაძალადევისრაიონში, დავითგურამიშვილისგამზირთანმდებარეუსახელოქუჩისთვისფილოლოგიისმეცნიერებათადოქტორის, პროფესორტარიელფუტკარაძისსახელისმინიჭებისშესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

72.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ვალერი ჩკალოვის ქუჩისთვის  ქირურგის, საზოგადო მოღვაწე იან პრიბილის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

73.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, წინანდლის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ძმები ყურაშვილების სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

74.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ალექსანდრე ალადაშვილის შესახვევისთვის ექიმის, პროფესორის გელა მუხაშავრიას ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

75.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, სოფელ გლდანში, გრიგოლ ორბელიანის I ჩიხისთვის, მასთან არსებული უსახელო ქუჩისთვის და ორი ჩიხისთვის მსახიობის ბარბარე გამრეკელის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

76.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, თეოდორე უშაკოვის ქუჩის მონაკვეთისთვის, ნავთლუღის დასახლების VIII ქუჩისთვის და მასთან არსებული სამი შესახვევისთვის მომღერლის ოლღა ბახუტაშვილისსახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

77.           

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, კახეთის შესახვევისთვის დირიჟორის ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩისსახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

78.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, პატარა ტბის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული ორი შესახვევისთვის მოჭიდავის ვანო წამალაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

79.           

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირთან მდებარე ბაღისთვის წიგნის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

80.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის  რაიონში, დაბა კოჯორში, სატყეოს ქუჩისთვის და მასთან არსებული შესახვევისთვის მონასტრის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

81.           

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთში, ნუშის ბაღების ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ნაძვების სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

82.           

ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩის გაგრძელების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

83.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, რევოლუციის შესახვევისთვის ალექსანდრე მანაგაძის VI ჩიხის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

84.           

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ვასილ ყუშიტაშვილის ქუჩის მონაკვეთისთვის უწერას II შესახვევის სახელის მინიჭების შესახებ(საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

85.           

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, გაიანე ხაჩატურიანის ქუჩის სამი შესახვევისთვის და ერთი ჩიხისთვის თინა ენუქიძის შესახვევების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

86.           

ქალაქ თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, პეტრე მელიქიშვილის ქუჩისთვის პეტრე მელიქიშვილის გამზირის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0322220108-03 08.08.2022)

LiveZilla Live Chat Software