+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

25 იანვარს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

დავით ფარცვანიას უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე (საკრებულოს №12-032136515-03 31.12.2021)

2.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის “თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება - ავტობუსის რეფორმის მხარდაჭერის“ პროექტის შესახებ საგრანტო ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს №12-032202162-03 21.01.2022)

3.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების მართვის მომსახურების ორგანიზების კონკრეტული ფორმის გამოყენებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-03213632-03 29.12.2021)

4.            

„მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის  №54-35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032201469-03 14.01.2022)

5.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკაროდ რეგისტრაციისა და თავშესაფრით/საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 12 თებერვლის №37-14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032202120-03 21.01.2022)

6.            

ქალაქ თბილისში, ევროპის I ჩიხი №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.15.001.069) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032202122-03 21.01.2022)

7.            

ქალაქ თბილისში, ჯავახიშვილის ქუჩა №118-ში (საკადასტრო კოდი:  №01.16.01.011.014.01.508 და №01.16.01.011.014.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032202122-03 21.01.2022)

8.            

ქალაქ თბილისში, ვანის ქუჩა №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.06.002.026.01.552 და №01.13.06.002.026.01.553) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032202122-03 21.01.2022;  №12-032202123-03  21.01.2022)

9.            

ქალაქ  თბილისში,  აეროპორტის დასახლებაში, სახლი №93-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.008.010.01.005) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213623-03 28.12.2021)

10.         

ქალაქ  თბილისში,  დიდ დიღომში, მე-4 მიკრორაიონის, კორპუსი №21-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.004.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213623-03 28.12.2021)

11.         

ქალაქ თბილისში, ჭიჭინაძის ქუჩა №1-ში, კორპუსი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.024.008.01.034) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213623-03 28.12.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორი, გალაქტიონ ტაბიძის ქუჩა №8-ში (საკადასტრო კოდი: №81.01.05.885) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213624-03 28.12.2021)

13.         

ალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, უძოს ქუჩა №7-ში მდებარე 40.23 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.486.01.001)  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213624-03 28.12.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, გალაკტიონ ტაბიძის I ჩიხის №4ბ-ში არსებული 102.03 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.01.19.913.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213624-03 28.12.2021)

15.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა 34-ში მდებარე 67.65 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 81.01.05.498.01.502) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213624-03 28.12.2021)

16.         

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №116-ში მდებარე 93.25 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.021.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213624-03 28.12.2021)

17.         

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის შესახვევი №5-ში (საკადასტრო კოდები: №01.12.07.005.009.10.500 და №01.12.07.005.009.02.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03220121-03 12.01.2022; №12-03220135  13.01.2022)

18.         

ქალაქ  თბილისში,  ვარკეთილი 3-ში, მე-2 მიკრორაიონის კორპუს №14-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.39.023.004.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03220121-03 12.01.2022)

19.         

ქ. თბილისში, ალ.ყაზბეგის გამზირი №19-ის მიმდებარედ 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.14.009.032) პირდაპირი განკარგვის წესით მარინე ხარატიშვილისთვის (პ/ნ. 01017012993) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213625-03 28.12.2021)

20.         

ქ. თბილისში, ემზარ სულაქველიძის ქუჩა №4-ის მიმდებარედ 46 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.045.028) პირდაპირი განკარგვის წესით შალვა ჯოხაძისთვის (პ/ნ. 45001002521) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213625-03 28.12.2021)

21.         

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიიპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03220243-03 24.01.2022)

22.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 19 აპრილის №41-31 დადგენილების ნაწილობრივ ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-032202161-03 21.01.2022)

23.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032136425-03 30.12.2021; №12-032201223-03 12.01.2022; №12-032201417-03 14.01.2022; №12-032202127-03 21.01.2022; N12-032135041-03 16.12.2021)

24.         

ქალაქ თბილისში, ჯიქიას ქუჩა №18-ში; ქალაქი თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №46-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.003.014; №01.14.05.003.013) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032201851-03 18.01.2022)

25.         

ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილსა და ქიზიყის ქუჩის გადაკვეთაზე, (ნაკვ. 03/006); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, კოსმონავტების სკვერის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.19.21.003.134; №01.19.21.003.145; №01.19.21.003.141; №01.19.21.003.154) მრავალფუნქციური კომპლექსის (კომერციული, სასაწყობე) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032136512-03 31.12.2021)

26.         

ქალაქ თბილისში, მექანიზაციის ქუჩა №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.12.002.078; №01.12.12.002.077) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032201224-03 12.01.2022)

27.         

,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 ივლისის N2-1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №03-03220245-03 24.01.2022)

28.         

“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის N5-5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №03-03220245-03 24.01.2022)

29.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა და აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის N10-26  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №03-03220248-03 24.01.2022)

LiveZilla Live Chat Software