+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

19 ნოემბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

საკითხის დასახელება

1.            

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032132137-03 17.11.2021)

2.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 კატეგორია) მარშრუტების დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032131933-03 15.11.2021)

3.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილი№8-31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032131933-03 15.11.2021)

4.            

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ შორის „თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტთან დაკავშირებითქვესასესხო ხელშეკრულების გაფორმებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-032029841-03 25.10.2021)

5.            

ქალაქ თბილისში, ვალენტინ თოფურიძის II შესახვევი №1-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.020.170.01.01.050) პირდაპირი განკარგვის წესით არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „მზის  შვილებისათვის“ (/კ. 401958388) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131330-03 09.11.2021)

6.            

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №16-18-ის მიმდებარედ არსებული 31 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.15.05.010.033) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აია +“ისთვის  (ს/კ. 202215913) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032131330-03 09.11.2021)

7.            

. თბილისში, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №56-62-ის მიმდებარედ არსებული 2658 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: №01.14.11.003.027) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით ბორის მარსაგიშვილისთვის (პ/ნ. 01008005704) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213028-03 29.10.2021)

8.            

ქ. თბილისში, ლეონიძის ქუჩა №7-ის მიმდებარედ არსებული 40 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.05.067.013) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ფასანაური 2017“-ისთვის (ს/კ. 405241493) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213028-03 29.10.2021)

9.            

ქალაქ თბილისში, სამღერეთის ქუჩა №5-ში (ნაკვეთი 95/020, საკადასტრო კოდი: №01.12.14.095.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029214-03 19.10.2021)

10.         

ქალაქ თბილისში, ე. ბეჟანიშვილის ქუჩა №23-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.11.027.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029214-03 19.10.2021)

11.         

ქალაქ თბილისში, ელდარის ქუჩა №12-ში, კორპუს №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027.01.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029214-03 19.10.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, ხუდადოვის ქუჩა №173-ში, კორპუს №2, კორპუს №3, კორპუს №4 და კორპუს №5-ში (საკადასტრო კოდი: №01.16.09.001.002 და №01.16.09.001.003, №01.16.09.001.004; №01.16.09.001.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032029840-03 25.10.2021)

13.         

ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუსი №33-ში მდებარე 104.23 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012.01.508) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032130218-03 29.10.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, უძოს III ჩიხი №2-ში (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.466.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032130218-03 29.10.2021)

15.         

ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.002.174.01.505) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032130614-03 03.11.2021)

16.         

ქალაქ  თბილისში,  ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №10ა, კორპუს №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.009.059.01.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131329-03 09.11.2021)

17.         

ქალაქ თბილისში, ჯავახეთის მე-2 შესახვევი №15-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.008.064) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131329-03 09.11.2021)

18.         

ქალაქ თბილისში, გუდამაყრის ქუჩა №2ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.12.07.004.004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032131329-03 09.11.2021)

19.         

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131924-03 15.11.2021)

20.         

ქალაქ თბილისში, მარშალ გელოვანის გამზირი №33-ში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1815 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.10.025.033) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213141-03 10.11.2021)

21.         

ქალაქ თბილისში, ლერწმის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 1083 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.17.14.003.655) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213225-03 18.11.2021)

22.         

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი-3, IV მიკრორაიონსა და თბილისის ზღვის მიმართულების მიმავალი გზების კვანძის მიმდებარედ (ნაკვეთი 004/001), ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, №01.19.39.004.002 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული 5 000 კვ.მ. ფართობის მიწის ნაკვეთის ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს „აქ არეასთვის’’ (ს/ნ. 404619711) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213221-03 18.11.2021)

23.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და ამხანაგობა ,,ვაშლიჯვარის“ (ს/ნ. 205394633) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძე-ვაშლიჯვრის დამაკავშირებელი გზა, მუხრან მაჭავარიანის ქ. №18-ში (ს/კ. №01.10.18.006.221) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

24.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,არქიპლიუს“-ის (ს/ნ. 402050588) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის გამზირი, №7გ (ს/კ. №01.13.04.004.032) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

25.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. № 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957) და შპს ,,დეველოპმენტ გრუპის“ (ს/ნ. 406155618) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. №47 (ს/კ. №01.12.20.030.027) დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

26.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,დემაქს ვაკე“-ს (ს/ნ.  405268222) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ყიფშიძის ქუჩის მიმდებარედ (ნაკვეთი №1,№2 და №4) (ს/კ.01.14.14.005.046) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

27.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957),  შპს ,,დომუს დეველოპმენტის“ (ს/ნ 205210261) და შპს ,,დელისი ჰილსის“ (ს/ნ. 402019711) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქუჩისა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის (ს/კ. №01.14.15.001.414; №01.14.15.001.415) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

28.         

ქ. თბილისში, თამარაშვილის ქუჩა №13ა, №13ბ, №13გ (ს/კ №01.14.14.001.121, №01.14.14.001.122, №01.14.14.001.123) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, შპს „იქსორი თამარაშვილზე“ (ს/ნ 405210711) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

29.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,კოხტა უბანი“ (ს/ნ. 404893674) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ბოჭორიშვილის ქ. 25-ის მიმდებარედ, ბოჭორიშვილის ქ. 25 (ს/კ. №01.11.12.015.196) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

30.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,მოლი პლიუსის“ (ს/ნ. 406284248) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, დასახლება ვაზისუბანი, კორპუსი №5-ის მიმდებარედ  (ს/კ. 01.17.10.002.296) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

31.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,მტკვარის“ (ს/ნ. 204979274) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, მუხიანის დასახლება, მიკრო/რაიონი I, №137 საბავშვო ბაღსა და ავტოგასამართ სადგურს შორის (ს/კ. №01.11.13.002.049) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

32.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,პილარ ჯგუფი - ნუცუბიძე“-ს (ს/ნ. 406294825) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობების II, III, IV მ/რ-ს მიმდებარედ ნაკვეთი №7; ნუცუბიძის პლატო, II, III და IV მ/რ-ების მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვეთი №15/121); ნუცუბიძის ფერდობის II, III, IV მ/რ-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი №50); ქ. თბილისი, ფერდობი ნუცუბიძე, მე-2, მე-3 და მე-4 მ/რ-ების მიმდებარე ტერიტორია (ნაკვეთი №44) (ს/კ. №01.14.16.015.479) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

33.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. № 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, №01.13.05.004.059, №01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,რუმს ფემილი“-ს (ს/ნ. 405390526) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, გლდანის საცხოვრებელი რაიონი, I კვარტლის მიმდებარედ (ს/კ. 01.11.13.001.104) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

34.         

ქ. თბილისში, ხოშარაულის ქ. №29 (ს/კ. №01.13.05.004.139), კოსმონავტების ქ. №49 (ს/კ. №01.13.05.004.142), კოსმონავტების ქ. №47 (ს/კ. №01.13.05.004.059) კოსმონავტების სანაპირო №45 (ს/კ: №01.13.05.004.173),  კოსმონავტების სანაპირო №51გ  (ს/კ. №01.13.05.004.058) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით, შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის“ (ს/ნ. 204531499), შპს ,,ცენტრ პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 204460957), შპს ,,კავკასიის პოინტ ჯგუფის“ (ს/ნ. 202446246) და შპს ,,იქსმშენ დეველოპმენტის“ (ს/ნ. 405243482) მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132216-03 18.11.2021)

35.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N1 (ს/კ N01.10.13.015.114), ქ. თბილისში, პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), ქ. თბილისში, აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), ქ. თბილისში, კოსმონავტების ქ. N45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ქ. თბილისში, ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006), ქ. თბილისში, მარიჯანის ქ. N2 (ს/კ N01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით,შპს „ატლანტ“-ის(ს/ნ 405285070)მიმართ მისამართზე - ქ. თბილისი, მექანიზაციის ქ.#1 (ს/კ N01.12.12.002.001) დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132243-03 18.11.2021)

36.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. N1 (ს/კ N 01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. N45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. N2 (ს/კN01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957),გურამ ბუბუტეიშვილის (პ/ნ 10001064344) და ნუკრი თანდილაშვილის (პ/ნ 01011011317) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ბოგდან ხმელნიცკის ქ. N181-ის მიმდებარედ (ს/კ N01.19.35.006.101) არსებულ მიწის ნაკვეთთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132243-03 18.11.2021)

37.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. N1 (ს/კ N 01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. N45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. N2 (ს/კN01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ველლ ჰაუზ დეველოპმენტის“ (ს/ნ 405204540) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ქ N 22- ში (ს/კ N01.14.03.040.373) არსებულ მიწის ნაკვეთთანმიმართებაშიხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენებისსაკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132243-03 18.11.2021)

38.         

ქ. თბილისში, რესპუბლიკურ თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის  (ს/კ N01.18.06.018.052) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით,შპს „ვენა დეველოპმენტ ალიანსის“ (ს/ნ 405159340)მიმართ დამატებითი/დაზუსტებული ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132243-03 18.11.2021)

39.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N 01.10.13.015.112), შარტავას ქ. N1 (ს/კ N 01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14, (ს/კ N01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ N16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი N1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ N01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. N45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. N2 (ს/კN01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ 204460957) და შპს ,,ქსანი თაუერის“ (ს/ნ 405475034) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ქსნისქ. N28-ში მდებარე მიწის ნაკვეთთან(ს/კ N01.12.08.003.003) მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132243-03 18.11.2021)

40.         

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032131926-03 15.11.2021)

41.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03213003-03 27.10.2021; №12-03213021-03 29.10.2021; №12-03213023-03 29.10.2021; №12-032130822-03 04.11.2021; №12-032131927-03 15.11.2021; №12-03213222-03 18.11.2021; №12-03213226-03 18.11.2021; №12-032132210-03 18.11.2021; **№12-03212179-03 05.08.2021; №12-03212526-03 09.09.2021 **)

42.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თელეების მიწაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.594; №72.16.15.678; №72.16.23.429; №72.16.23.465; №72.16.23.466; №72.16.15.680; №72.16.15.683; №72.16.15.679; №72.16.23.032; №72.16.23.593; №72.16.15.814; №72.16.23.063; №72.16.23.596; №72.16.23.595; №72.16.23.062) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელი ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129510-03 22.10.2021)

43.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთსა (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.692) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლებისა და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129842-03 25.10.2021)

44.         

ქალაქ თბილისში, ზემო ლისზე, ქალაქი თბილისი, სოფელი ზემო ლისის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.722; №72.16.18.747; №72.16.18.341) სასწავლო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტიდამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213091-03 05.11.2021)

45.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, აგარაკის ქუჩა №58, №56, №54, №52, №50-სა და შუა მინდვრის ქუჩა №74-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.27.033; №72.16.27.061; №72.16.27.105; №72.16.27.104; №72.16.27.106; №72.16.09.566) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213153-03 11.11.2021)

46.         

ქალაქ თბილისში, სანდრო ეულის №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.14.05.007.279; №01.14.05.007.467; №01.14.05.007.280)  მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132211-03 18.11.2021)

47.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.18.913; №72.16.18.912; №72.16.18.911; №72.16.18.352; №72.16.18.358; №72.16.18.088-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132212-03 18.11.2021)

48.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.470; №72.16.15.681; №72.16.23.909) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131554-03 11.11.2021)

49.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თხინვალას ქუჩა №29-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.22.516) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213227-03 18.11.2021)

50.         

ქალაქ თბილისში, სამრეწველოს დასახლება №334, №337ა, №336, №336ა, №332ა; ქალაქი თბილისი, გიორგი მდივნის ქუჩა №16, №20, №22; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი №29თ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირის დასაწყისში, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, მოსკოვის გამზირი, ავტოგასამართი სადგურის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.17.11.005.028; №01.17.11.005.031; №01.17.11.005.025; №01.17.11.006.045; №01.17.11.005.035; №01.17.11.005.032; №01.17.11.005.005; №01.17.11.005.034; №01.17.11.005.033; №01.17.11.005.038; №01.17.11.005.037; №01.17.11.005.021) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213228-03 18.11.2021)

51.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქი თბილისი, ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.918; №72.16.23.919; №72.16.23.920; №72.16.23.941; №72.16.23.943; №72.16.23.962; №72.16.32.024; №72.16.32.025) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213229-03 18.11.2021)

52.         

ქალაქ თბილისში, ზვიად გამსახურდიას სანაპირო N12; ქალაქი თბილისი, საქანელას ქუჩის მიმდებარედ; ქალაქი თბილისი, მ. ჯავახიშვილის ქუჩა N11; ქალაქი თბილისი, სასწრაფო სამედიცინო სადგურის მიმდებარედ (აღმართი ვერა, ყოფ. ელბაქიძე); ქალაქი თბილისი, ზვიად გამსახურდიას სანაპირო N12; ქალაქი თბილისი, საქანელას ქუჩა N20-ის მოპირდაპირედ; ქალაქი თბილისი, საქანელას ქუჩის N23-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: N01.15.04.003.048; N01.15.04.003.005; N01.15.04.003.044; N01.15.04.003.008; N01.15.04.003.013; N01.15.04.003.024) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132242-03 18.11.2021)

53.         

ქალაქ თბილისში, გოთუას ქუჩა, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ; გოთუას ქუჩა №28, 26დ, 24დ, 24ზ, 24ბ, 24გ, 24ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდი: №01.10.13.004.032; №01.10.13.004.102; №01.10.13.004.103; №01.10.13.004.101; №01.10.13.004.099; №01.10.13.004.112; №01.10.13.004.113; №01.10.13.004.075;  №01.10.13.004.095; №01.10.13.004.121-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032132217-03 18.11.2021)

54.         

,,ქ. თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის დასახლებას შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N396 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032132228-03 18.11.2021)

55.         

,,ქ.თბილისში, სამგორის რაიონში, ჯავახეთის ქ., წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის მიმდებარედ, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის დასახლებებს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 23 ივნისის №214 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213022-03 29.10.2021)

56.         

,,ქ.თბილისში, ლუბლიანას ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.018.273; №01.13.01.018.205), საცხოვრებელი მიკროუბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2012 წლის 18 ივნისის №1564 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03213024-03 29.10.2021)

57.         

,,ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში; ქალაქი თბილისში, დ. აღმაშენებლის ხეივნის მე-14 კმ-ზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.605; №01.72.14.009.586; №01.72.14.009.020) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 აპრილის №163 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032130511-03 01.11.2021)

58.         

,,ქალაქ თბილისში,ვაკის რაიონში, უნივერსიტეტის ქ. №5-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის მოწონების თაობაზე’’ ქალაქ  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №86 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-03213152-03 11.11.2021)

59.         

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ნაკვეთი 06/095; ქალაქი თბილისი, ქუჩა არჩილ მეფე, №13-15, მიმდებარედ არსებული, კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებულთა დაკმაყოფილების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ გადაცემული მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.006.230) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გარეშე სამშენებლო განვითარების დასაშვებობის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032131431-03 10.11.2021)

LiveZilla Live Chat Software