+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

19 ოქტომბერს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032128624-03 13.10.2021)

2.            

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032129151-03 18.10.2021)

3.            

ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032129151-03 18.10.2021)

4.            

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის„ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032129151-03 18.10.2021)

5.            

ქ. თბილისში, მამია გურიელის ქ. №5ა-ში მდებარე ფართების (/: 01.14.15.001.300.03.03.005ა; 01.14.15.001.300.03.03.518) პირდაპირი განკარგვის წესით ა(ა)იპ - ეკო სოკოსთვის (ს/ნ: 427726348) უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127367-03 30.09.2021)

6.            

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო-საცდელ მეურნეობაში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 4000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.663) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127368-03 30.09.2021)

7.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა, №139-ში მდებარე 900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №72.13.02.581) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032128814-03 15.10.2021)

8.            

ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა; ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.659) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212531-03 10.09.2021)

9.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრო/რაიონში, №102 საჯარო სკოლის მიმდებარედ 6000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.146) და ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 8975 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №7) (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.045) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126328-03 20.09.2021)

10.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „არქიინვესტს“ (ს/ნ 404954046) შორის 2018 წლის 6 თებერვალს გაფორმებული „უძრავი ქონების  გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების 5.9 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125923-03 16.09.2021)

11.         

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №48-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127711-03 04.10.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, შანდორ პეტეფის ქუჩა კორპუს №11-ში მდებარე 68.18 კვ.მ  უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.10.005.004.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127712-03 04.10.2021)

13.         

ქალაქ თბილისში, სამგორის ქუჩა №16-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.11.014.005.01.516) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127712-03 04.10.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა №44-ში მდებარე 83.37 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.05.003.009.01.511) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127712-03 04.10.2021)

15.         

ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა №18-ში მდებარე 58.92 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.061.01.504) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127712-03 04.10.2021)

16.         

ქალაქ თბილისში, ვაზისუბნის IV მიკრორაიონის  I კვარტალის კორპუსი №21-ში მდებარე 68.48 კვ.მ. უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.17.07.031.004.01.022) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127712-03 04.10.2021)

17.         

ქალაქ  თბილისში,  ფონიჭალის დასახლება 3-ის კორპუს №17-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.006.01.067) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127713-03 04.10.2021)

18.         

ქალაქ  თბილისში,  რუსთავის გზატკეცილი №28ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.12.010.006.01.059) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127713-03 04.10.2021)

19.         

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩა №79-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.003.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127713-03 04.10.2021)

20.         

ქალაქ თბილისში, ელდარის ქუჩა №12-ში კორპუს №1-ში და კორპუს №2-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127713-03-03 04.10.2021; (საკრებულოს №12-032127364-03 30.09.2021)

21.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა №6-12-ში არსებული 57.74 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.059.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212811-03 08.10.2021)

22.         

ქალაქ  თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ბესიკის ქუჩა №9-ში მდებარე 62.91 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.056.01.001) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212811-03 08.10.2021)

23.         

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, იუნკერთა ქუჩა №37-ში მდებარე 45.80 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №81.01.06.342.01.005) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212811-03 08.10.2021)

24.         

ქალაქ თბილისში, ზღვისუბნის დასახლების მე-11 მიკრორაიონის მე-2 კვარტლის კორპუსი №21ა-სა და კორპუსი №21ბ-ში  (საკადასტრო კოდი: №01.12.02.020.004 და №01.12.02.020.020) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032128425-03 11.10.2021)

25.         

ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა №103-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.08.025.002.01.510) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129128-03 18.10.2021)

26.         

„ქ. თბილისში, განსაზღვრული მიწის ნაკვეთების შპს „PP-სთვის (ს/კ:404922474) პირდაპირი განკარგვის წესით, აღნაგობის უფლებით გადაცემის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2014 წლის 8 მაისის №12.17.575 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032128426-03 11.10.2021)

27.         

ქ. თბილისში, კოსტავას ქ. №54-ის მიმდებარედ არსებული 50 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. 01.15.03.009.020) ტერიტორიიდან 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბადაგონის სახლისთვის“ (ს/კ. 405293926) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032128423-03 11.10.2021)

28.         

ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი №36-38-ის მიმდებარედ არსებული 68 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ. №01.15.05.009.026) ტერიტორიიდან 10 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „რუსთაველი 36“-ისთვის (ს/კ. 406190376) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032128424-03 11.10.2021)

29.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ბი ეიჩ ეს გრუპ“-ის (ს/ნ. 405432893)მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.  6 (ს/კ. 01.14.06.008.313) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129152 18.10.2021)

30.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. 01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,გუმბათი ჰოლდინგის“ (ს/ნ. 404473431) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, მიხეილ თამარაშვილის გამზირი №13 (ს/კ. №01.10.16.004.199) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129152 18.10.2021)

31.         

ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №3 (ს/კ. №01.10.13.015.112), შარტავას ქ. №1 (ს/კ. №01.10.13.015.114), პეტრე იბერის ქ. №6, კორპუსი 14, (ს/კ. №01.10.06.001.115), აკ.ბაქრაძის ქ. №16 (ყოფილი მარშალ გელოვანის გამზირი №1ა-1ბ, დიღმის მასივის II კვარტლის მიმდებარედ, (ნაკვ. 25/29),  (ს/კ. №01.10.10.025.029), კოსმონავტების ქ. №45-47-49 (ს/კ. №01.13.05.004.173, 01.13.05.004.059, 01.13.05.004.142), ბოხუას ქ. №10 (ს/კ. №01.13.02.005.006), მარიჯანის ქ. №2 (ს/კ. №01.14.03.039.007) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობების დასრულებისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით, შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის“ (ს/კ. 204460957) და შპს ,,ისანი 1“-ის (ს/ნ 402036658) მიმართ, მისამართზე - ქ. თბილისი, ქუჩა ჩოლოყაშვილის, კვარტალი II, კორპუსი №1-ის მიმდებარედ (ს/კ. №01.17.14.003.706) არსებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამშენებლო ობიექტთან მიმართებაში ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032129152 18.10.2021)

32.         

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03212792-03 06.10.2021; №12-032108569-03 26.03.2021)

33.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03212793-03 06.10.2021; №12-03212794-03 06.10.2021; №12-032127920-03 06.10.2021; №12-032127938-03 06.10.2021; №12-032128025-03 07.10.2021; №12-03212861-03 13.10.2021; №12-032128815-03 15.10.2021; №12-032017049-03 18.06.2020; №12-032129129-03 18.10.2021;)

34.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქი თბილისი, სოფელ წავკისში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.628; 81.02.21.629; 81.02.21.630; 81.02.21.632; 81.02.21.631; 81.02.01.802; 81.02.21.604; 81.02.21.337; 81.02.21.316; 81.02.21.336; 81.02.21.338; 81.02.21.315; 81.02.94.019; 81.02.21.575 (ნაწილი); 81.02.21.564 (ნაწილი); 81.02.21.428; 81.02.01.894; 81.02.21.515; 81.02.41.057(ნაწილი); 81.02.01.812; 81.02.41.011 (ნაწილი))  ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212712-03 28.09.2021)

35.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდები: №81.02.21.618) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03212797-03 06.10.2021)

36.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში, თელეების მიწაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.098; №72.16.23.609; №72.16.23.616; №72.16.23.622; №72.16.23.099; №72.16.23.994) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212795-03 06.10.2021)

37.         

ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩა №100-სა და №110-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.13.01.014.065; №01.13.01.014.066) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212798-03 06.10.2021)

38.         

ქალაქ თბილისში, დავით გურამიშვილის გამზირი, №122, №118, №118ა, №118ბ-ში; ქალაქი თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი, №84-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.12.01.003.191; №01.12.01.003.207; №01.12.01.003.058; №01.12.01.003.219; №01.12.01.003.193) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის  დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127919-03 06.10.2021)

39.         

ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.511; №01.72.14.009.510; №01.72.14.009.507; №01.72.14.009.506; №01.72.14.009.495; №01.72.14.009.496) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127937-03 06.10.2021)

40.         

,,ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონში, ტაბახმელა, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №81.02.13.655; №81.02.13.644. №81.02.13.645; №81.02.13.642; №81.02.13.643; №81.02.13.886) ინდივიდუალური ერთბინიანი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 თებერვლის №29 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212794-03 06.10.2021)

41.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.93.006; №81.02.96.183; №81.02.96.349; №81.02.96.558; №81.02.99.985; №81.02.05.642; №81.02.05.644; №81.02.97.157; №81.02.06.439; №81.02.93.005; №81.02.93.001; №81.02.96.175; №81.02.93.004; №81.02.94.582; №81.02.95.253) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-03212843-03 11.10.2021)

42.         

,,ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში, აგლაძის ქ. №1-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე საზოგადოებრივი (საშუალო (სსზ-1) და მაღალი (სსზ-2) ინტენსივობის საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა) და საცხოვრებელი (მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონა სზ-4) კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ - თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2009 წლის 16 ივნისის №01/754 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212796-03 06.10.2021)

43.         

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ვარკეთილის III მასივის მიმდებარე ტერიტორიაზე საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის (I ეტაპი) პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 5 დეკემბრის №60 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127910-03 06.10.2021)

44.         

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, დიდი დიღმის დასახლებაში, IV მიკორაიონში, №2 კორპუსის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.07.007.053; №01.10.07.007.052; №01.10.07.007.051; №01.10.07.007.050) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების  რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2017 წლის 15 აგვისტოს №296 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127912-03 06.10.2021)

45.         

,,ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რაიონში, ჭყონდიდელის ქ. N22-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტო კოდი: N01.12.12.024.018) საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 15 მარტის N436 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების  თაობაზე (საკრებულოს №12-032129135-03 18.10.2021)

46.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ აგარაკში, სოფელ ლისში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.09.584; №72.16.09.585; №72.16.09.782; №72.16.09.781; №72.16.09.719; №72.16.27.010; №72.16.27.009; №72.16.09.597; №72.16.09.602; №72.16.09.603; №72.16.09.500; №72.16.27.039; №72.16.27.179; №72.16.27.043-ის ნაწილი; №72.16.27.187; №72.16.27.167-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032127911-03 06.10.2021)

47.         

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილი 2-სა და ვაზისუბნის საცხოვრებელ რაიონს შორის არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  №01.19.36.014.968) მრავალფუნქციური კომპლექსის რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212799-03 06.10.2021)

48.         

ქალაქ თბილისში, აგრარული უნივერსიტეტის ყოფილ ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.014.338) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212844-03 11.10.2021)

49.         

ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №72.16.23.425; №72.16.23.412; №72.16.23.423; №72.16.23.440; №72.16.23.441; №72.16.23.428; №72.16.23.427; №72.16.23.424) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების  განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212845-03 11.10.2021)

LiveZilla Live Chat Software