+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

24 სექტემბერს 12:00 საათზე, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის, სარევიზიოს და ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 2დეკემბრის  N71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(23.09.2021. N12-03212663-03)

გაიოზ თალაკვაძე/

ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

2

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ლევან ჯაფარიძის   უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის თაობაზე

(09.09.2021; №03-032125210)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

3

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის  №64-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(15.09.2021; №12-03212581-03)

 

დავით ჩანქსელიანი

შპს თბილსერვის ჯგუფის წარმომადგენელი

4

„შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/ნ: 203836233) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2021; 12-032126326-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

5

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „არქიინვესტს“ (ს/ნ 404954046) შორის 2018 წლის 6 თებერვალს გაფორმებული „უძრავი ქონების  გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების 5.9 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(16.09.2021; N12-032125923-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

6

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრო/რაიონში, №102 საჯარო სკოლის მიმდებარედ 6000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.146) და ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 8975 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების (N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7) (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.008.045) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2021; №12-032126328-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

7

ქ. თბილისში, ონკოლოგიურ ცენტრსა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 320 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.16.014.437) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2021; №12-032126352-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

8

„ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა; ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7000 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.72.14.009.659) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(10.09.2021; 12-03212531-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

9

„ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №64-ში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 146 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.14.14.009.076) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგანკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-03212533-03; 10.09.2021]

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

10

„ქალაქ თბილისში, ოქროყანა, „გ“ ზონაში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 455 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.15.08.001.208) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

[10.09.2021; №12-03212532-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

11

ქალაქ  თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუსი N33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.012.012.01.017) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგანკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032125744-03; 14.09.2021]

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობი, IV მიკრო/რაიონი, კორპუსი N33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.14.16.012.012.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებისპროექტის შესახებ

 

(14.09.2021; 12-032125744-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

13

„ქალაქ  თბილისში,  გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა N22-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.21.002.061.01.512) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტისშესახებ

(14.09.2021; № 12-03212572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

14

“ქალაქ თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა N24-ში (საკადასტრო კოდი: N01.18.03.068.007.08.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(14.09.2021; N12-03212572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

15

ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, მე-6 მიკრორაიონის კორპუს N30ა-ში  (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.008.050.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებისპროექტის შესახებ

 

(14.09.2021; 12-03212572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

16

„ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა N1ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.302.01.1005 და N01.11.05.011.302.01.1004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(14.09.2021; 12-03212572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

17

“ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი N19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.002.041)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(14.09.2021; 12-03212572-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

18

 

ქალაქ  თბილისში,  ზაჰესში, თავისუფლების ქუჩა N13ა-ში (საკადასტრო კოდი: N72.12.03.001.01.031) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტისშესახებ

 

[12-032126042-03; 17.09.2021]

 

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

19

ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი N18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.005.019.01.509 და N01.11.04.005.019.01.510)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2021; 12-032126042-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

20

ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი N04/139,საკადასტრო კოდი: N01.19.14.004.139.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებისპროექტის შესახებ

 

(17.09.2021; 12-032126042-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

21

“ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი N2-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.013.038.01.603)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტისშესახებ

(17.09.2021; N12-032126042-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

22

ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების I შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.011.070.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2021; 12-032126042-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

23

ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე, სამხედრო დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.057)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(17.09.2021; N12-032126042-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

24

“ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა N107ბ-ში მდებარე 81.12 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.023.002.02.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებისპროექტის შესახებ

 

(20.09.2021; 12-032126327-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

25

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლების IV მიკრორაიონის III კვარტალის კორპუსი N11ა-ში მდებარე 58.87 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.10.004.004.01.510) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულებისპროექტის შესახებ

 

(20.09.2021; 12-032126327-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

26

“ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი N3-ის მიმდებარედ არსებული 50.66 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.17.12.003.254.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტისშესახებ

(20.09.2021; N12-032126327-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

27

“ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 168 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა N1-ის (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.006.148) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსგანკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2021; N12-032126327-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

28

“ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: N01.19.16.002.174) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(21.09.2021; 12-03212642-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

29

„ქალაქ თბილისში, ქიზიყის 33-ში, ქიზიყის 33ე-ში ქიზიყის 33ზ-ში, ქიზიყის 33თ-ში, ქიზიყის 45-ში, ქიზიყის 45ბ-ში, ქიზიყის 39-ში, ქიზიყის 43-ში, ქიზიყის 43დ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.24.006.002, N01.19.24.006.021, N01.19.24.006.015, N01.19.24.006.018, N01.19.24.006.013, N01.19.24.006.020, N01.19.24.006.003, N01.19.24.006.019, N01.19.24.006.016, N01.19.24.006.017, N01.19.24.006.005, N01.19.24.006.006, N01.19.24.006.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“  ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ


[12-032126329-03; 20.09.2021]

 

ირაკლი თავართქილაძე 

სსიპ ქონების მართის სააგენტოს უფროსი

30

„ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუს N55-ში მდებარე 46.08 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.14.01.001.060.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.09.2021; 12-032126327-03)

 

LiveZilla Live Chat Software