+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

24 სექტემბერს 15:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

№ საკითხის დასახელება    

 

1 . ქალაქ თბილისის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს წევრის ლევან ჯაფარიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №03-032125210-03 09.09.2021)   

 

2. "ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-03212663-03 23.09.2021) 

 

3. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის  №64-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ  (საკრებულოს №12-03212581-03 15.09.2021)    

 

4. ქ. თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა; ქ.თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 7000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.659) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212531-03 10.09.2021)  

 

5. ქალაქ თბილისში, ოქროყანა, „გ“ ზონაში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 455 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.15.08.001.208) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212532-03 10.09.2021)    

 

6. ქ. თბილისში, კოსტავას ქუჩა №64-ში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 146 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.14.009.076) გაცვლის ფორმით პრივატიზების  საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212533-03 10.09.2021)  

 

7. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის მე-4 მიკრო/რაიონში, №102 საჯარო სკოლის მიმდებარედ 6000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.146) და ქალაქ თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ 8975 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა ნაგებობების (№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7) (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.045) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126328-03 20.09.2021)    

 

8. ქ. თბილისში, ონკოლოგიურ ცენტრსა და ინტენსიფიკაციის გზას შორის ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 320 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.14.16.014.437) გაცვლის ფორმით პრივატიზების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126352-03 20.09.2021)    

 

9. ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №1ბ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.302.01.1005 და №01.11.05.011.302.01.1004) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212572-03 14.09.2021)    

 

10.ქალაქ თბილისში, ლადო ასათიანის ქუჩა №24-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.068.007.08.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212572-03 14.09.2021)    

 

11. ქალაქ თბილისში, გლდანის მასივში, მე-6 მიკრორაიონის კორპუს №30ა-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.10.008.050.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212572-03 14.09.2021)    

 

12. ქალაქ  თბილისში,  გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა №22-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.21.002.061.01.512) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212572-03 14.09.2021)    

 

13. ქალაქ თბილისში, იაკობ ხვედელიანის ჩიხი №19-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.25.002.041)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212572-03 14.09.2021; №12-03212573-03 14.09.2021) 

 

14. ქალაქ  თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუსი №33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012.01.013) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125744-03 14.09.2021) 

 

15. ქალაქ  თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუსი №33-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.012.012.01.017) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125744-03 14.09.2021)    

 

16. ქალაქ თბილისში, ალექსანდრე მანაგაძის მე-4 ჩიხი №18-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.04.005.019.01.509 და №01.11.04.005.019.01.510)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

17. ქალაქ თბილისში, გახოკიძის ქუჩაზე, სამხედრო დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: №01.19.19.005.057)მ დებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

18. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების I შესახვევი №7-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.070.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

19. ქალაქ  თბილისში,  გმირი კურსანტების მე-3 შესახვევი №2-ში(საკადასტრო კოდი: №01.11.05.013.038.01.603) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

20. ქალაქ  თბილისში,  ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი №04/139, საკადასტრო კოდი: №01.19.14.004.139.01.522) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

21. ქალაქ  თბილისში, ზაჰესში, თავისუფლების ქუჩა №13ა-ში(საკადასტრო კოდი: №72.12.03.001.01.031) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032126042-03 17.09.2021)    

 

22. ქალაქ თბილისში, ქიზიყის 33-ში, ქიზიყის 33ე-ში ქიზიყის 33ზ-ში, ქიზიყის 33თ-ში, ქიზიყის 45-ში, ქიზიყის 45ბ-ში, ქიზიყის 39-ში, ქიზიყის 43-ში, ქიზიყის 43დ-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.24.006.002, №01.19.24.006.021, №01.19.24.006.015, №01.19.24.006.018, №01.19.24.006.013, №01.19.24.006.020, №01.19.24.006.003, №01.19.24.006.019, №01.19.24.006.016, №01.19.24.006.017, №01.19.24.006.005, №01.19.24.006.006, №01.19.24.006.022) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126329-03 20.09.2021) 

 

23. ქალაქ თბილისში, მოსკოვის გამზირი №3- ის მიმდებარედ არსებული 50.66 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.17.12.003.254.01.500) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126327-03 20.09.2021)    

 

24. ქალაქ თბილისში, ყვარლის ქუჩა, №107ბ-ში მდებარე 81.12 კვ.მ უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.17.08.023.002.02.501) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-032126327-03 20.09.2021)    

 

25. ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლების IV მიკრორაიონის III კვარტალის კორპუსი №11ა-ში მდებარე 58.87 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.10.004.004.01.510) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126327-03 20.09.2021)    

 

26. ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში არსებული 168 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობანაგებობა №1-ის (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.006.148) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126327-03 20.09.2021) 

 

27. ქალაქ თბილისში, შალვა ნუცუბიძის ფერდობის IV მიკრორაიონის კორპუს №55-ში მდებარე 46.08 კვ.მ მიწის ნაკვეთს (საკადასტრო კოდი: 01.14.01.001.060.01.004) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126327-03 20.09.2021)

 

28. ქალაქ თბილისში, ორხევის დასახლებაში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.19.16.002.174) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212642-03 21.09.2021)    

 

29. „შპს „საქართველოს ფოსტისთვის“ (ს/ნ 203836233) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126326-03 20.09.2021)    

 

30. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „არქიინვესტს“ (ს/ნ404954046) შორის 2018 წლის 6 თებერვალს გაფორმებული „უძრავი ქონების  გაცვლის ფორმით პრივატიზების შესახებ“ ხელშეკრულების 5.9 პუნქტით გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125923-03 16.09.2021)    

 

31. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ”ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03212526-03 09.09.2021; №12-032125922-03 16.09.2021; №12-032126324-03 20.09.2021; №12-032126621-03 23.09.2021)    

 

32. ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კილომეტრზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ. №01.72.14.013.606; №01.72.14.013.607) განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 10 ივნისის №160 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125235-03 09.09.2021)    

 

33. ქალაქ თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში, სოფელ წავკისში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე(საკადასტრო კოდი: №81.02.13.431; №81.02.19.749; №81.02.13.432; №81.02.13.433; №81.02.13.435; №81.02.19.754; №81.02.13.695; №81.02.13.852; №81.02.13.851; №81.02.13.845; №81.02.19.748) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125234-03 09.09.2021)    

 

34. ,,ქალაქ თბილისში, სოფელ თხინვალაში; ქალაქი თბილისი, სოფელ თხინვალა, იოსებ კეჭაყმაძის V შესახვევი, №30-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №72.16.15.511; №72.16.15.587; № 72.16.15.238) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212605-03 17.09.2021)

 

35. ქალაქ თბილისში, სულხან ცინცაძის ქუჩა №24ა-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.10.17.002.033) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126049-03 17.09.2021)    

 

36. ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.08.31.744; №81.08.31.587; №81.08.31.331) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032124240-03 30.08.2021)    

 

37. ქალაქი თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში; ქალაქი თბილისი, სოფელი ტაბახმელა, გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №2, №6, №10-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.02.03.467; №81.02.03.468; №81.02.93.330; №81.02.03.733; №81.02.03.558; №81.02.03.425; №81.02.03.426; №81.02.98.911) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212641-03 21.09.2021) 

 

38. ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორია, ზონა ,,ა", სტალინის ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №№01.20.01.119.007; 01.20.01.119.009; 01.20.01.089.084; 01.20.01.119.006; 01.20.01.119.004; 01.20.01.119.002; 01.20.01.089.087; 01.20.01.089.085; 01.20.01.109.081; 01.20.01.109.084;  01.20.01.109.085; 01.20.01.109.087; 01.20.01.110.028; 01.20.01.110.029; 01.20.01.110.030; 01.20.01.119.005; 01.20.01.119.003; 01.20.01.119.001; 01.20.01.089.089; 01.20.01.109.094; 01.20.01.088.131; 01.20.01.109.080; 01.20.01.110.023; 01.20.01.110.026;  01.20.01.110.027; 01.20.01.110.025; 01.20.01.088.134; 01.20.01.109.083; 01.20.01.109.092; 01.20.01.109.093; 01.20.01.109.091; 01.20.01.088.133; 01.20.01.088.132; 01.20.01.089.091; 01.20.01.089.090; 01.20.01.089.088; 01.20.01.089.086; 01.20.01.110.024; 01.20.01.110.031; 01.20.01.109.086; 01.20.01.109.089; 01.20.01.109.090; 01.20.01.109.082; 01.20.01.109.079; 01.20.01.109.078; 01.20.01.109.088) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032126355-03 20.09.2021)    

 

39. ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობი, II მ/რ, I კვარტალი, კორპუსი №7-ის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.14.01.007.399; №01.14.01.007.380-ის ნაწილი) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126356-03 20.09.2021)  

 

40. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილზე, ორხევის ხიდის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ნაკვ. 003/021) (საკადასტრო კოდები: №01.19.24.003.066; №01.19.24.003.067) საქალაქო ინფრასტრუქტურის მომსახურებისა და სასაწყობო გამოყენების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების  პროექტის პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-03212632-03 20.09.2021)    

 

41. ქალაქ თბილისში, კუკური გოგიაშვილის ქუჩა, №9, №7, №11, №13-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.013.838; №01.72.14.013.630; №01.72.14.013.691; №01.72.14.013.617) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-03212633-03 20.09.2021)    

 

42. ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორში, სოფელ კიკეთში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ალექსანდრე ცომაიას ქუჩა №9-ში; ქალაქი თბილისი, სოფელი კიკეთი, ივანე გიგინეიშვილის ქუჩა №12-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №81.01.02.595; №81.01.02.580; №81.01.02.618; №81.01.02.819; №81.01.02.590; №81.01.02.880; №81.01.02.581; №81.01.02.879; №81.01.02.857; №81.01.02.599; №81.01.02.945) და მიმდებარე დაურეგისტრირებელ ტერიტორიაზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125361-03 10.09.2021)  

 

43. ქალაქ თბილისში, აეროპორტის გზაზე  არსებულ მიწის ნაკვეთებზე(ნაკვ. 14/026) (საკადასტრო კოდები: №01.19.25.014.031; №01.19.25.014.032)მრავალფუნქციური კომპლექსისგანაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125366-03 10.09.2021)    

 

44. ‘’ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, ლისის ტბისმიმდებარედ, სოფელ ლისისკენ მიმავალი გზის მარჯვენა მხარეს არსებულ მიწის ნაკვეთებზე(საკადასტრო კოდი: №01.14.17.001.184, №01.14.17.001.185, №01.10.18.006.134, №01.10.18.006.133) ინდივიდუალური ერთბინიანი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმისპროექტის დამტკიცების თაობაზე’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის №304 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032125233-03 09.09.2021)    

 

45. ,,ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქ. №72, №74-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №01.18.06.015.057; №01.18.06.015.153) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 აპრილის №85 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212603-03 17.09.2021)    

 

46. ,,ქ. თბილისში, დიდგორის რაიონში, სოფელ წავკისში შ.პ.ს. ,,ზევსი’’-ს საკუთრებაში არსებულტერიტორიაზე გარდაბნის რაიონის ქალაქთმშენებლობის, არქიტექტურის, მშენებლობისა დასაბინაო-კომუნალური მეურნეობის სამსახურის მიერ 19.10.06 წ. შეთანხმებული საცხოვრებელიკომპლექსის ,,წავკისი ველის’’-ს’’ განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212604-03 17.09.2021)    

 

47. ,,ქალაქ თბილისში,დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.72.14.009.162), მრავალფუნქციური კომპლექსის (კინოსტუდია, სავაჭრო-საგამოფენო პავილიონები, რესტორანი) განაშენიანების რეგულირების გეგმის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2013 წლის 3 ივნისის №1143 განკარგულებით შეთანხმებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03212606-03 17.09.2021)    

 

48. ,,ქალაქ თბილისში,ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ნუცუბიძის ფერდობის III მ/რ-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ნაკვ. №25/62) საცხოვრებელი კომპლექსის დასაპროექტებლად განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის 2010 წლის 17 დეკემბრის №01/2883 ბრძანებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032126353-03 20.09.2021)  

LiveZilla Live Chat Software