+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

2 აპრილს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.            

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის №71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (საკრებულოს №12-032109178-03 01.04.2021)

2.            

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილი№8-31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0321083116-03 24.03.2021)

3.            

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის №72-136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს №12-032108973-03 30.03.2021)

4.            

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობების განთავსება/მშენებლობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბერის №28-99 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-032109072-03 31.03.2021)

5.            

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის“  დამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032109072-03 31.03.2021)

6.            

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონის ფორმით გაცემისას ნებართვის გამცემისა და ნებართვის მფლობელის მიერ ხელმოწერილი პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი“ 2009 წლის 3 აპრილის 1 და 2 ოქმების საფუძველზე გაცემულ . თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე არსებულ უძრავ ნივთებზე გარე რეკლამის განთავსების 00001 და 00002 ნებართვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე (საკრებულოს №12-032109075-03 31.03.2021; №12-032109166-03 01.04.2021)

7.            

ქალაქ თბილისში, ახვლედიანის ქუჩა №26-ში (ნაკვეთი №03/034, საკადასტრო კოდი: №01.19.17.003.034.01.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

8.            

ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში (ნაკვეთი 04/139, საკადასტრო კოდი: №01.19.14.004.139) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

9.            

ქალაქ თბილისში, ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა №12-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.23.009.076.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032107756-03 18.03.2021) 

10.         

ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა, №139-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.010.01.602) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210891-03  30.03.2021)

11.         

„ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა, №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.019.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე(საკრებულოს №12-03210891-03  30.03.2021)

12.         

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №61-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.047.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს №12-03210891-03  30.03.2021)

13.         

ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის დასახლება №3-ში, კორპუსი №26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.014.01.050) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210892-03  30.03.2021)

14.         

ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივში, მე-6 კვარტლის კორპუსი №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.030.010.01.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-03210892-03  30.03.2021)

15.         

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა №8-ში (ნაკვ.23/011) მდებარე, 4150.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.12.023.079) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032108455-03 25.03.2021) 

16.         

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032108569-03  26.03.2021; №12-032109068-03 31.03.2021 №12-032109072-03 31.03.2021)

17.         

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032107747-03 18.03.2021; №12-032108475-03 25.03.2021; №12-032108476-03  25.03.2021; №12-032108568-03  26.03.2021; N12-032109177-03  01.04.2021)

18.         

ქალაქ თბილისში, გზისკარის ქუჩა №2-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №81.05.09.347) საწარმოო და სასაწყობო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032108570-03  26.03.2021)

19.         

,,ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, ბაღდადის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.044) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ’’  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 ნოემბრის №445 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032108865-03  29.03.2021)

20.         

„ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელ მეურნეობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.523; №01.72.14.009.443) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 19 მარტის №109 განკარგულებაში ტექნიკური ხარვეზის გასწორების შესახებ (საკრებულოს №11-032109154-03  01.04.2021)

LiveZilla Live Chat Software