+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

2 აპრილს 14:00 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროდ განსაზღვრული ავტობუსებით (M2 კატეგორია) მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების დამტკიცების შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 აპრილი№8-31 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(24.03.2021; 12-0321083116-03)

 

ვასილ აბულაძე

სსიპ-ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის

მოადგილე

2

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის  N71-134 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(01.04.2021. 12-032109178-03)

 

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

3

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის №72-136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(30.03.2021;№12-032108973-03 )

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის უფროსი

4

„გარე რეკლამის განთავსების ნებართვით გათვალისწინებული ნაგებობების განთავსება/მშენებლობის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბერის №28-99 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(31.03.2021; 12-032109072-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

  5

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის შემოღებისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის მიღების წესის“  დამტკიცების შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(31.03.2021; 12-032109072-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6

 

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების ნებართვის აუქციონის ფორმით გაცემისას ნებართვის გამცემისა და ნებართვის მფლობელის მიერ ხელმოწერილი პირობებიან აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი“ 2009 წლის 3 აპრილის N1 და N2 ოქმების საფუძველზე გაცემულ . თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა და მარჯვენა სანაპიროებზე არსებულ უძრავ ნივთებზე გარე რეკლამის განთავსების N00001 და N00002 ნებართვებთან დაკავშირებით გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე“

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება

(31.03.2021; 12-032109075-03; 01.04.2021; 12-032109166-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(26.03.2021; N12–032108569–03;

31.03.2021; 12-032109072-03

31.03.2021; 12-032109068-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ-ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

მამუკა ჯაყელი

მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე

 

  8

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ნავთლუღის ქუჩა N8-ში (ნაკვ.23/011) მდებარე, 4150.00 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.17.12.023.079) გაცვლის ფორმით პრივატიზების

საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(25.03.2021; N12-032108455-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9

ქალაქ თბილისში,  ბესარიონ ჭიჭინაძის ქუჩა N12-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.23.009.076.01.521) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (18.03.2021; 12-032107756-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

„ქალაქ თბილისში, ლოჭინის დასახლებაში  (ნაკვეთი 04/139, საკადასტრო კოდი: N01.19.14.004.139) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(18.03.2021; N12-032107756-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

 

“ქალაქ თბილისში, ახვლედიანის ქუჩა N26-ში (ნაკვეთი N03/034, საკადასტრო კოდი: N01.19.17.003.034.01.007) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(18.03.2021; N12-032107756-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, ფერმწერთა ქუჩა, №139-ში (საკადასტრო კოდი: №01.14.16.008.010.01.602) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (30.03.2021 №12-03210891-03 )

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

„ქალაქ თბილისში, ვლადიმერ ლობჟანიძის ქუჩა, №20-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.022.019.01.503) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(30.03.2021 №12-03210891-03 )

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა №61-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.02.059.047.01.501) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(30.03.2021 №12-03210891-03 ) 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

ქალაქ თბილისში, ფონიჭალის დასახლება №3-ში, კორპუს №26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.18.13.024.014.01.050) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

 (30.03.2021№12-03210892-03 )

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

ქალაქ თბილისში,  ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივში, მე-6 კვარტლის კორპუს №9-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.030.010.01.013) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე 

(30.03.2021№12-03210892-03 )

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

LiveZilla Live Chat Software