+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

16 თებერვალს 12:00 საათზე, თბილისის მუიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის და ქონების მართვის და საფინანსო - საბიუჯეტო  კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 დეკემბრის N72-136 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ„ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილების პროექტი

 

(12.02.2021; 11-03210431-03)

 

გელა ჩივიაშვილი

ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალქო სამსახურის უფროსი

2.

 

 „ქ. თბილისში, ვაკის რაიონი, ძოწის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.14.01.008.045) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების   წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის და ინტერესთა გამოხატვაში  გამარჯვებული შპს„ჰორვატსისათვის“ (ს/კ: 405349154) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ“ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის თაობაზე

(04.02.2021; N12–032103574–03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

3.

 

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - ქონების მართვის სააგენტოსა და ბექარ ურუშაძეს (პ/ნ: 01010014276) შორის 2020 წლის 18 აგვისტოს  გაფორმებულ პირობებით გამოცხადებული აუქციონის Nე-532-9-25327 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ ალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი 

(11.02.2021; 12-0321042109-03)

 

 

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

4

„ქალაქ თბილისში, რკინიგზის ცენტრალური ვაგზლის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: N01.13.07.021.125) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(8.02.2021; N12-032103958-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

5

ქალაქ თბილისში,  ქერჩის ქუჩა N6ბ-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.073.01.561) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

 (08.02.2021; 12-032103958-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

6

“ქალაქ თბილისში,  გმირი კურსანტების ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.05.029.144.01.515) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(12.02.2021; № 11-032104360-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

“ქალაქ თბილისში,  ზაჰესის დასახლებაში, ავჭალის შესახვევი N3-ში (საკადასტრო კოდი: N72.12.01.765.04.500 და N72.12.01.765.05.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით    პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[ 12.02.2021;11-032104360-03]

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

LiveZilla Live Chat Software