+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

29 დეკემბერს, 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანასო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

მშენებლობის ნებართვის გაცემისდა შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი N1-ის „თ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 ივლისის N61-88 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“(12-03203605-03)

 

2.             

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, სარგებლობის უფლებით გადაცემული, უძრავი ქონების (ჯიხურის განთავსების მიზნით) მოსარგებლეთა მიმართ ზოგიერთი ხელშემწყობი ღონისძიების განხორციელების თაობაზე (12-03203603-03)

 

3.             

ქ.თბილისში, სოფ.დიღომში, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების(საკ/კოდი:#01.72.14.034.711;#01.72.14.034.238;#01.72.14.034.243; ფართობი საერთო ჯამში - 5615 კვმ ) ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისათვის /მათი უფლებამონაცვლეებისათვის და ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული შპს“საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფისათვის“(ს/კ 405198806) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების შესახებ. ( 12-03203604-03)

4.             

ქალაქ თბილისში, მიკრო/რაიონი ვაზისუბანი IV, კვარტალი I, კორპუსი N21-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.07.031.004.01.035)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “(12-032035679-03)

 

5.             

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ყვარელი N107ა, (ნაკვ.024/008)-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.024.008.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ “(12-032035679-03)

 

6.             

ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, მეფუტკრეობის ქუჩა, N8-ში (საკადასტრო კოდი: N81.02.13.745.01.003)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ “(12-032035679-03)

 

7.             

ქალაქ თბილისში, დაბა კორჯორი, იუნკერთა ქუჩა, N37-ში (საკადასტრო კოდი: N81.01.06.342.01.009)  მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ “(12-032035679-03)

 

8.             

 

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთი, ქუჩა გურამიშვილის N24-ში (საკადასტრო კოდი: N01.20.01.129.050.01.501)   მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ “(12-032035679-03)

 

9.             

„ქალაქ თბილისში, ს/ქ N43, ჯორჯ ბუშის ქუჩა მე-5 შესახვევი, კორპუსი N120-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.08.016.016) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ “(12-032035679-03)

           

 

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software