+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

8 დეკემბერს 13:00 საათზე გაიმართება იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის სხდომა.

 

 

 

#

საკითხის დასახელება

მომხენებელი/ლები

1.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №51-104 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის თაობაზე

(07.12.2020; N12-032034233-03)

 

გაიოზ თალაკვაძე/ლევან მიქავა

საფინანსო საქალაქო სამსახურის უფროსი/უფროსის მოადგილე

2.

ლევან ჯაფარიძის უფლებამოსილების ცნობის თაობაზე

(24.11.2020; N10/032032930-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

3

მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის №54-35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის შესახებ

(03.12.2020; 12-03203386-03)

 

ლევან ჟორჟოლიანი

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე

4

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი“-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ” ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის №64-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი


(4.12.2020; 12-032033965-03)

 

დავით ჩანქსელიანი

შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ იურისტი

5.

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დადგენილების პროექტი

(07.12.2020; 2-032034294-03)

ოთარ ჩიტიძე

სსიპ- ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსი

6.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 1 ნოემბრის N355 განკარგულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპს „საფეხბურთო კლუბი დინამო სოხუმის“ (ს/კ: 404984497) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(18.11.2020; N12-032032343-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

7

ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, N12-16/ალექსანდრე ყაზბეგის I შესახვევი N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.045.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2020; № 12-032032519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

8

ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩა N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.106.01.501 და N01.15.07.003.106.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2020; № 12-032032519-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

9

ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, დავით გურამიშვილის II ჩიხი, N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.003.069.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2020; N12-032032519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

10

ქალაქ თბილისში, დაბა წყნეთში, გურამიშვილის ქუჩა N86-ში (საკადასტრო კოდები: N01.20.01.129.053.01.500; N01.20.01.129.053.01.501 და N01.20.01.129.053.01.502) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2020; N12-032032519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

11

 

ქალაქ თბილისში, სოფელი ოქროყანა, აკაკი ხორავას ქუჩა, N7-11/ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, N7-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.055.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

[12-032032519-03; 20.11.2020]


ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

12

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩა, N10-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.07.017.044.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.11.2020; 12-032032519-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

13

ქალაქ თბილისში, დაბა კოჯორი, უძოს III ჩიხი N2-ში (საკადასტრო კოდი: N81.01.06.466.01.003) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(20.11.2020; 12-032032519-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

14

ქალაქ თბილისში, გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა N15-ში (საკადასტრო კოდი: N01.16.05.021.009.01.543) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.11.2020; N12-032032519-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

15

ქალაქ თბილისში, ომარ ხიზანიშვილის ქუჩა N67-ში (საკადასტრო კოდი: N01.11.10.006.001.01.604) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(20.11.2020; N12-032032518-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

16

ქალაქ თბილისში, ოქროყანაში, მდებარე 55.00 კვ.მ. მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის (საკადასტრო კოდი: N 01.15.07.006.124) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(26.11.2020; № 12-03203312-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

17

ქალაქ თბილისში, საინგილოს ქუჩა N74-ში (საკადასტრო კოდი: N01.17.02.059.105.01.001 და N01.17.02.059.105.01.002) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(26.11.2020; N12-03203312-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

18

ქალაქ თბილისში, ლილოს დასახლებაში , I მიკრორაიონის კორპუსი N1-ში (საკადასტრო კოდი: N01.19.27.009.003.01.084) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.11.2020; N12-03203313-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

19.

ქ. თბილისში, დავით აღმაშენებლის გამზ. N96-110-ის მიმდებარედ (ნაკვეთი 007/049) არსებული ტერიტორიიდან (ს/კ: 01.13.08.007.049) 12 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „მარენოსთვის“ (ს/ნ:202198237) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე”

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(26.11.2020; N12-03203314-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

20

,,ქალაქ თბილისის მთავრობის სახელით - . თბილისის მერიის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპსმაილინგრუპს“ (/ 205207364) შორის 2011 წლის 9 დეკემბერს გაფორმებულ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით ნასყიდობის შესახებხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანისა და დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან შპსმაილინგრუპის“ (/ 205207364) გათავისუფლების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

(01.12.2020; N12-032033650-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

21

 

ქალაქ თბილისში, დიდი ლილო/სოფელ დიდ ლილოში არსებული 70 კვ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 81.08.04.628) სსიპ - საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის (/:204395537) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(4.12.2020; N12-03203396-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

22

ქალაქ თბილისში, ივანე მაჩაბლის ქუჩა N16-ში (საკადასტრო კოდი: N01.15.05.078.003.01.573; N01.15.05.078.003.01.574) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების თაობაზე “

(04.12.2020; № 12-0320339102-03)

 

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

23

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქალაქ თბილისში, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, N46-ში მდებარე უძრავი ქონების გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ

 

(13.10.2020; N12-03202873-03)

 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

24.

ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანების“ (ს/ნ: 402036998) მიერ ქ. თბილისში, მიხეილ ზანდუკელის ქ. N1-ში მდებარე უძრავი ქონების (ს/კ: 01.15.02.011.011.01.506; 01.15.02.011.011.01.004ა) შესყიდვის საკითხის მოწონების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის შესახებ
(04.12.2020; N12-0320339100-03)


 

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

25

ქალაქ თბილისში, ელდარის ქუჩა №12-ში, კორპუს №1-ში და კორპუს №2-ში (საკადასტრო კოდი: №01.19.20.026.027) მდებარე უძრავი ქონების  პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე

(04.12.2020 12-0320339101-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

26

ქალაქ თბილისში, ქუჩა ბაღდადი, ნაკვეთი 23/042-ში (საკადასტრო კოდი: №01.17.12.023.049) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზექალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 6 ნოემბრის №344 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

(07.12.2020;№12-03204232-03)

ირაკლი თავართქილაძე

სსიპ-ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software