+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

1 ოქტომბერს 13:30 საათზე,  თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

დღის წესრიგი:

 

 

1.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისისწყალსაცავის) სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესისდამტკიცების შესახებ (საკრებულოს №12-032025564-03 11.09.2020)
 მომხსენებელი: 
საბა ფიფია - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე
თამარ შარაშიძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

 


 2.  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „თბილსერვის ჯგუფი"-ს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის განსაზღვრის შესახებ(საკრებულოს №12-032026991-03 25.09.2020)
 
მომხსენებელი:
რომეო მიქაუტაძე - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის" დირექტორი
ვეფხვია ბაძაღუა - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის" დირექტორის მოადგილე გარე განათლების დარგში;
დავით ჩანქსელიანი - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის" სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
ბექა გოგილიძე - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფის" ფინანსური უზრუნველყოფისა და მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებისა დეპარტამენტის უფროსი


 
3.  ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ, ქ. თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი ქონების პრივატიზების თაობაზე ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202692-03 25.09.2020)
 
მომხსენებელი:მარიამ კვერნაძე - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქონების მართვისსააგენტოს უფროსის მოადგილე


 
4.  ქ. თბილისში, შარტავას ქ. №43 (ს/კ №01.10.13.015.069) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით იბა ,,ოლიმპიური ვარსკვლავის" (ს/ნ 205176628) და სს ,,ნიუ დეველოპმენტის" (ს/ნ 405375277) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032026985-03 25.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


5.  ,,ქ. თბილისში, შარტავას ქ. N3 (ს/კ N01.10.13.015.112) არსებული დაუმთავრებელიმშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე" (საკრებულოს №12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
6.  ,,ქ. თბილისში, კოსმონავტების ქ N 45-47-49 (ს/კ N01.13.05.004.173, N01.13.05.004.059, N01.13.05.004.142) არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნითშპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის" (ს/ნ204531499) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხისშეთანხმების თაობაზე" (საკრებულოს №12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
7.  ქ. თბილისში, პეტრე იბერის ქ. N6, კორპუსი 14 (ს/კ N01.10.06.001.115) არსებულიდაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის" (ს/ნ 204531499) მიმართ ხელშემწყობიღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
8.  ,,ქ. თბილისში, აკაკი ბაქრაძის ქ. N16 (ს/კ N01.10.10.025.029) არსებულიდაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) და იბა ,,ახალი დიღომის" (ს/ნ 202389156) მიმართ ხელშემწყობიღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" (საკრებულოს№12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
9.  ,,ქ. თბილისში, მარიჯანის ქუჩა N2 (ს/კ N01.14.03.039.007) არსებულიდაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) და შპს ,,გეითვეი ჰოლდინგის" (ს/ნ 204531499) მიმართ ხელშემწყობიღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმების თაობაზე" (საკრებულოს№12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
10.  ,,ქ. თბილისში, ბოხუას ქ. N10 (ს/კ N01.13.02.005.006) არსებული არსებულიდაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს ,,ცენტრ პოინტი ჯგუფის" (ს/ნ 204460957) და შპს ,,დიღომი დისთრიქთ აფართმენთსის" (ს/ნ 204514926) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების საკითხის შეთანხმებისთაობაზე" (საკრებულოს №12-0320274104-03 30.09.2020)
 
მომხსენებელი:
კომისიის თავმჯდომარე


 
11.  „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-0320252119-03  08.09.2020- N20.981.1226 ; №12-0320252121-03  08.09.2020 -20.922.1163 ; №12-032025499-03  10.09.2020 - 20.1037.1304; №12-032025579-03 11.09.2020 - 20.1030.1293; №12-03202593-03 15.09.2020 - 20.1046.1315; №12-032026267-03 18.09.2020 - 20.1071.1344; №12-032026268-03 18.09.2020 - 20.1073.1349; №12-03202683 - 03 24.09.2020 - 20.1087.1358; №12-032026898-03 24.09.2020 - 20.1104.1394; №12-0320269100-03 25.09.2020 - 20.1112.1393; №12-031931141-03 - 07.11.2019 - გადადებული ,,ს" პოზიცია -19.1165.1465; 12-0320274106-03 - 30.09.2020 -20.1148.1426; 12-0320274106-03 - 30.09.2020 - N20.1143.1425) 
 
მომხსენებელი: 
ნინო ბაგაშვილი - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
 
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე


 
12.  „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032026267-03 18.09.2020 -20.1071.1344 ) 
 
მომხსენებელი: 
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე


 
13.  ქალაქ თბილისში, კრწანისის რაიონში, კრწანისის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი უბნის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 17 აპრილის №112 განკარგულებით დამტკიცებულ განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს№12-032025559-03 11.09.2020 -20.1029.1294)
 
მომხსენებელი: 
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე


 
14.  ქალაქ თბილისში, მეტრო/სადგური ,,ვარკეთილის'' მიმდებარედ არსებულ მიწისნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.36.003.109) სავაჭრო ცენტრის განაშენიანებისრეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს № 

LiveZilla Live Chat Software