+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

კომისიის სხდომა

 

8 სექტემბერს, 14:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის და გარემოს დაცვის კომისიების გაერთიანებული სხდომა.

 

 

დღის წესრიგი:1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეზერვუარის (თბილისის წყალსაცავის)სანიტარიული დაცვის ზონის დადგენისა და მართვის წესის დამტკიცების შესახებ"  (საკრებულოს№12-0320226107-03 - 13.08.2020)


მომხსენებელი:
გიგა გიგაშვილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი
2. ქ. თბილისში, რესპუბლიკურ თვალის კლინიკასა და კრწანისის II ჩიხს შორის (ს/კ N01.18.06.018.052)არსებული დაუმთავრებელი მშენებლობის დასრულების მიზნით შპს „ვენა დეველოპმენტ ალიანსის" (ს/ნ405159340) მიმართ ხელშემწყობი ღონისძიებების გამოყენების თაობაზე" ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202483-03 - 04.09.2020)


მომხსენებელი:
კომისიის თამჯდომარე
3. „დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილებისშეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-032023725-03 24.08.2020 - (20.920.1165) ; №12-032024666-03  02.09.2020 (20.977.1219); №12-032024668-03  02.09.2020 (20.965.1215; 20.1012.1259); №12-0320248119-03 04.09.2020 (20.995.1252); №12-032025188 07.09.2020 (დაზუსტება№12-032024668-03ის); №12-032025190 07.09.2020 - (20.1013.1258); №12-032025191 07.09.2020 (20.977.1219))


მომხსენებელი:
ნინო ბაგაშვილი - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
4. ქალაქ თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - თბილისის არქიტექტურისსამსახურის 2009 წლის 29 აპრილის N326 აქტით დამტკიცებული სოფელ ლისის მიმდებარედინდივიდუალური განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილებისპროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032023387--03 -20.08.2020 (20.918.1169))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
5. ქალაქ თბილისში, კახეთის გზატკეცილი, თავდაცვის სამინისტროს IV ბრიგადის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.17.10.008.066; 01.17.10.008.065) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-03202452-03 -01.09.2020 (20.982.1225))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
6. ქალაქ თბილისში, დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობის ტერიტორიაზე არსებულ მიწისნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.72.14.008.245; 01.72.14.008.295; 01.72.14.008.244) საცხოვრებელიკომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032024667-03 -02.09.2020 (20.986.1224))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
7. ქალაქ თბილისში, ვახტანგ ნინუას ქუჩა №3-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.12.12.001.396, 01.12.12.001.397, 01.12.12.001.109, 01.12.12.001.110, 01.12.12.001.188, 01.12.12.001.189; 01.12.12.001.190; 01.12.12.001.202; 01.12.12.001.203) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №16-0320248118-03 - 04.09.2020 (20.1000.1243))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
8. ,ქალაქ თბილისში, ბოჭორმის ქუჩა N23-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.17.13.045.100; 01.17.13.045.099; 01.17.13.045.038) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032025173-03 - 07.09.2020 (20.1011.1260))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
9. ,ქალაქ თბილისში, ნუცუბიძის ფერდობზე, II მიკრო/რაიონი, I კვარტალი, მე-8 კორპუსისმიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.14.01.007.268, ფართობი16078.00 კვ.მ.) განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე'' ქალაქთბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 16 აგვისტოს №256 განკარგულებითდამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე(საკრებულოს №12-032025193-03 07.09.2020 (20.1010.1261))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე
10. ქალაქ თბილისში, მუხიანსა და თემქას შორის დამაკავშირებელი გზის მიმდებარედ; ქალაქთბილისში, მუხიანის დასახლება, IV მიკრო/რაიონი, რადიოქარხნის მოპირდაპირე მხარეს,გობრონიძის ქუჩა N27-ის მიმდებარედ, არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: NN01.11.17.005.085; 01.11.17.005.087; 01.11.17.005.081; 01.11.17.005.115; 01.11.17.005.048; 01.11.17.005.025; 01.11.17.005.109) მრავალბინიანი საცხოვრებელიკომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცებისთაობაზე (საკრებულოს №12-032025189-03 07.09.2020 (20.1009.1263))


მომხსენებელი:
ოთარ ჩიტიძე - ს.ს.ი.პ. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფორსის მოადგილე


 

 

LiveZilla Live Chat Software