+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

24 ივლისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

 

საკითხის დასახელება

1

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის №255 დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №1-ის „თ" ქვეპუნქტით განსაზღვრული დროებითი შენობა-ნაგებობების ან/და დანადგარების განთავსების ადგილების განსაზღვრის შესახებ (საკრებულოს12-0320204133 22.07.2020)

2

„ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 24 მაისის №14-39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-0320204108 22.07.2020)

3

„დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის №39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს12-03202045 22.07.2020; №12-03202047 22.07.2020; №12-03202053-03 23.07.2020; №12-03202054-03 23.07.2020)

4

ქ. თბილისში, დიღმის სასწ. საცდელ მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №01.72.14.009.511; №01.72.14.009.510; №01.72.14.009.507; №01.72.14.009.506; №01.72.14.009.495; №01.72.14.009.496; №01.72.14.009.556) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032019633-03 14.07.2020)

5

,,ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, სოფელ თხინვალაში, ვარაზის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ინდივიდუალური, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტების განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების შესახებ'' ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №76 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032020541-03 23.07.2020)

6

ქალაქ თბილისში, დიდ ლილოში, ვარკეთილის დასახლებაში; ქალაქი თბილისი, დიდი ლილო, ვარკეთილის მეურნეობაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდები: №81.08.28.104; №81.08.28.989) საცხოვრებელი კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს №12-032020579-03 23.07.2020)

7

ქ. თბილისში, ვარკეთილის-3, IIIა მ/რ, კორ. №337-ის მიმდებარედ არსებული 2379 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.19.39.012.056) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204131 22.07.2020)

8

ქ. თბილისში, გმირი კურსანტების ქ. I შესახვევი, №1-ში მდებარე 3,406 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 01.11.05.013.208) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204132 22.07.2020)

9

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა №26-ში (საკადასტრო კოდი: №01.15.07.003.070.01.001) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204134 22.07.2020)

10

ქალაქ თბილისში, გმირი კურსანტების ქუჩა №1-ში (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.011.301.01.670) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204135 22.07.2020)

11

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის დასახლებაში, რკინიგზის ჩიხის მიმდებარედ არსებული უძრავი ქონების (ნაკვეთი №04/139, საკადასტრო კოდი: №01.19.26.004.139) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204136 22.07.2020)

12

ქალაქ თბილისში, ქერჩის ქუჩა №12-ში მდებარე უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: №01.11.05.029.145.01.509) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204136 22.07.2020)

13

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრო/რაიონი, კორპუსი №19-ში (ნაკვ. 07/029, საკადასტრო კოდი: №01.19.20.007.029.01.015) მდებარე ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივის წევრისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს12-0320204137 22.07.2020)

14

ქალაქ თბილისში, აკაკი ბელიაშვილის ქუჩის II ჩიხი, №10-ში (საკადასტრო კოდი: №01.13.01.006.008.01.525) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032019534-03 13.07.2020)

15

ქალაქ თბილისში, ქინძმარაულის ჩიხი №4-ში, ნაკვეთი №01/175 (საკადასტრო კოდი: №01.19.33.001.195.01.500) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032019551-03 13.07.2020)

16

ქალაქ თბილისში, ალექსი გობრონიძის ქუჩა №25ზ-ში (საკადასტრო კოდი №01.11.17.005.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201757-03 23.06.2020)

17

ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირი №38-ის მიმდებარედ არსებული 69 კვ.მ. მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.009.032) 30 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „ბერნინისთვის" (ს/კ: 400189666) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე (საკრებულოს №12-032019552-03 14.07.2020)

18

ქალაქ თბილისში, კოტე აფხაზის ქუჩა №17-ის მიმდებარედ 13 კვ.მ. მიწის ნაკვთის (საკადასტრო კოდი: №01.18.03.038.040) პირდაპირი განკარგვის წესით ნელი მუხულიშვილისთვის (პ/ნ: 13001012540) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032019552-03 14.07.2020)

19

ქალაქ თბილისში, ი.აბაშიძის ქუჩა №23-33-ის მიმდებარედ არსებული 981 კვ.მ მიწის ნაკვეთიდან (საკადასტრო კოდი: 01.14.11.017.023) 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთის პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „სანრაიზ ჰოსფითალითისთვის" (ს/ნ: 405356001) იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №12-032019552-03 14.07.2020)

20

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს" (ს/კ 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ'' ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს" (ს/კ: 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ''ხელშეკრულებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 ივნისის №148 განკარგულებების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ (საკრებულოს №12-03202051-03 23.07.2020)

21

"ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, III მიკრო/რაიონი, 29-ე კორპუსის მიმდებარედ არსებული 6194 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთისა (ს/კ: №01.10.08.006.217) და ქ. თბილისში, დიდი დიღომი, IV მიკრო/რაიონი, მე-15 კორპუსის მიმდებარედ არსებული 2498 კვ. მ კვ.მ მიწის ნაკვეთის (ს/კ: №01.10.07.007.133) ე.წ. ყოფილი კოოპერატიული ბინათმშენებლობის წევრებისთვის/მათი უფლებამონაცვლეებისთვის, ფაქტობრივი მოსარგებლეებისა და ინტერესთა გამოხატვის მოწვევაში გამარჯვებული შპს „პერსპექტივასათვის" (ს/კ: 405304950) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების პრივატიზების საკითხისა და შესაბამისი ხელშეკრულების პირობების შეთანხმების შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 14 ივლისის №162 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს №12-03202052-03 23.07.2020)

22

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, რეზო გაბაშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის და მასთან არსებული უსახელო შესახვევისთვის ისტორიკოსის, ფილოლოგის სერგი გორგაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

23

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ბახტრიონის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის საზოგადო მოღვაწის მერაბ ელიოზიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

24

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ცოტნე დადიანის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლები ვასიკო და ნუკრი წიკლაურების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

25

ქალაქ თბილისში, გლდანის რაიონში, ნოდარ დუმბაძის გამზირთან არსებული უსახელო სკვერისთვის პოეტის, ნინო ნეკერიშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

26

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, ძველი ვეძისის დასახლებაში, ძველი ვეძისის ქუჩის გაგრძელების და მასთან არსებული ორი უსახელო გასასვლელისთვის ძველი ვეძისის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

27

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, კვესეთში, ბეთანიის მონასტრის ქუჩის III შესახვევის გაგრძელების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

28

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, თხინვალაში, იოსებ კეჭაყმაძის ქუჩასთან არსებული ორი უსახელო ჩიხისთვის იოსებ კეჭაყმაძის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

29

ქალაქ თბილისში, ისნის რაიონში, შალვა მშველიძის I ჩიხისთვის ქისის ქუჩის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

30

ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ჩარგლის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ყაზახი განმანათლებლის, პოეტის აბაის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

31

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, წყნეთში, იოსებ გრიშაშვილის ქუჩასთან არსებული უსახელო სკვერისთვის აფხაზეთის ომში დაღუპული მებრძოლის მიხეილ ოძელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

32

ქალაქ თბილისში, საბურთალოს რაიონში, თბილისის ზოოლოგიური პარკის მიმდებარედ არსებული ისტორიულად ჩამოყალიბებული უბნისთვის ხილიანის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

33

ქალაქ თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, ბოდავის I ქუჩის მონაკვეთისთვის მხატვრის, იოსებ (სოსო) გაბაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

34

ქალაქ თბილისში, ვაკის რაიონში, მამია გურიელის ქუჩის სახელდების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

35

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, ნიკოლოზ ლანდიას ქუჩისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის საომარ მოქმედებებში დაღუპული მებრძოლების ვახტანგ და ბადრი გზირიშვილების სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

36

ქალაქ თბილისში, სამგორის რაიონში, სესილია თაყაიშვილის ქუჩასთან მდებარე უსახელო ქუჩისთვის ქიმიკოსის, აკადემიკოს ნიკოლოზ ლანდიას სახელის მინიჭების შესახებ (საკრებულოს №03-0320204106 22.07.2020)

 

 

 

 

LiveZilla Live Chat Software