+995 591 938927
თბილისი, თავისუფლების 2
მიმდინარეობს საიტის განახლება

ანონსი

იანვარი 2018

თებერვალი 2018

მარტი 2018

აპრილი 2018

მაისი 2018

ივნისი 2018

ივლისი 2018

აგვისტო 2018

სექტემბერი 2018

ოქტომბერი 2018

ნოემბერი 2018

დეკემბერი 2018

იანვარი 2019

თებერვალი 2019

მარტი 2019

აპრილი 2019

მაისი 2019

ივნისი 2019

ივლისი 2019

აგვისტო 2019

სექტემბერი 2019

ოქტომბერი 2019

ნოემბერი 2019

დეკემბერი 2019

საკრებულოს სხდომა

30 ივნისს 16:00 საათზე, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა.

 

 

 

საკითხის დასახელება

1.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ფრიდონ ინჯიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №03-0320176174 24.06.2020)

2.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის გოჩა თევდორაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ (საკრებულოს №03-0320176172 24.06.2020)  

3.             

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტსა და შპს „სატრანსპორტო კომპანიას“ შორის „თბილისის მეტროს პროექტთან“ დაკავშირებით ქვესასესხო ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოდან თანხმობის მიღების შესახებ (საკრებულოს 12-032016481-03 15.06.2020)

4.             

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამების განხორციელების წესების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 24 იანვრის №52-10 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (საკრებულოს 12-032017487-03 22.06.2020)

5.             

ქალაქ თბილისში, ალექსი გობრონიძის ქუჩა №25ზ-ში (საკადასტრო კოდი №01.11.17.005.006) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201757-03 23.06.2020)

6.             

ქალაქ თბილისში, გიორგი ბერიაშვილის ქუჩა №6-ში (საკადასტრო კოდი №01.19.19.004.033.01.003 და №01.19.19.004.033.01.053) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201757-03 23.06.2020; №12-032017834-03 26.06.2020)

7.             

ქალაქ თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, მე-3 მასივის, მე-6 კვარტალის კორპუს №9-ში (საკადასტრო კოდი: 01.19.20.030.010.01.040) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201757-03 23.06.2020)

8.             

. თბილისში, მინდელის ქუჩა 5, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ცალკეული ფართების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201773-03 25.06.2020)

9.             

. თბილისში, ვარკეთილის დასახლებაში, ზემო პლატოს II მიკრორაიონის, კორპუს №19-ში (ნაკვეთი №07/029, საკადასტრო კოდი: №01.19.20.007.029), ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ზოგიერთი უძრავი ქონების ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების წევრებისთვის პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201774-03 25.06.2020)

10.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ოქროყანაში, დავით გურამიშვილის ქუჩა, №1-ში (საკადასტრო კოდი №01.15.07.003.068) მდებარე უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032017780-03 25.06.2020)

11.          

ქალაქ თბილისში, დიდი დიღმის დასახლება III მიკრორაიონის კორპუსი №27-ის მიმდებარედ არსებული 972 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: №01.10.08.005.105) გაცვლის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს №11-032004248-03 11.02.2020)

12.          

ქალაქ  თბილისში, მარჯანიშვილის ქ. 16, კორპუს 3-ში არსებული უძრავი ქონების (საკადასტრო კოდი: 01.13.08.007.020.01.028) პირდაპირი განკარგვის ფორმით პრივატიზების საკითხის შეთანხმების თაობაზე  (საკრებულოს 12-031925571-03 12.09.2019)

13.          

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და შპს „ზურგოვანას“ (ს/ 402027551) შორის 2019 წლის პირველ მაისს გაფორმებული „პირობებით გამოცხადებული აუქციონის №ე-459-10-23267 ხელშეკრულებით“ გათვალისწინებული პირობის გაუქმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032017022-03 18.06.2020)

14.          

ქალაქ თბილისში, სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე  არსებული 66 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: N01.10.13.033.936)  პირდაპირი განკარგვის წესით  შპს „თ და კ რესტორნებისთვის“  (ს/ნ: 204909180) სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გადაცემის საკითხის შთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032018193-03 29.06.2020)

15.          

ქალაქ თბილისში, ტაბიძის ქუჩა N9-ის მიმდებარედ არსებული 20 კვ.მ მიწის ნაკვეთის (საკადასტრო კოდი: 01.15.05.074.018) პირდაპირი განკარგვის წესით შპს „აუსგანგისთვის“ (ს/კ: 405147498)  იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით გადაცემის საკითხის შეთანხმების თაობაზე (საკრებულოს 12-032018193-03 29.06.2020)

16.          

ქალაქ თბილისის მთავრობასა და შპს „თბილისი პარკს“ (ს/კ 404911789) შორის 2012 წლის 27 მარტს გაფორმებულ ,,მთაწმინდის პარკის გრძელვადიანი იჯარის შესახებ’’ ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032018176-03 29.06.2020)

17.          

დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 მარტის 39-18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (საკრებულოს 12-032018169-03 29.06.2020; 12-032016791-03 15.06.2020; 12-032016792-03 15.06.2020; №16-03201683-03 16.06.2020; №12-032017048-03 18.06.2020; №12-032017049-03 18.06.2020; №12-032014984-03 28.05.2020; №12-032015641-03 04.06.2020)

18.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ზემო ლისის ტერიტორიაზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.18.747; №72.16.18.341; №72.16.18.722) სასწავლო კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032017087-03 18.06.2020)

19.          

ქალაქ თბილისში, ქეთევან წამებულის გამზირი №71, (ნაკვ.5/6), №71ა, მატროსოვის ქუჩა №7-ში მდებარე მიწის ნაკვეთებსა (საკადასტრო კოდები: №01.17.12.005.008; №01.17.12.005.025; №01.17.12.005.024; №01.17.12.005.026; №01.17.12.005.001; №01.17.12.005.006; №01.17.12.005.011) და მიმდებარე უფლებადაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032018172-03 29.06.2020)

20.          

ქალაქ თბილისში, სოფელ ლისში მდებარე მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №72.16.15.399) და მის მიმდებარედ არსებულ უფლებადაურეგისტრირებელ მიწის ნაკვეთებზე სააგარაკე-დასასვენებელი საცხოვრებელი სახლების განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032017088-03 18.06.2020)

21.          

ქალაქ თბილისში, აეროპორტის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი: №01.19.30.001.261) მრავალფუნქციური კომპლექსის  განაშენიანების რეგულირების გეგმის  პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201772-03 25.06.2020)

22.          

„ქ. თბილისში, ვაკის რაიონში, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. №12-14-ში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №269 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის კორექტირებული პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-03201771-03 25.06.2020)

23.          

„ქ. თბილისში, სოფელ ტაბახმელაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:  №81.02.03.652), ინდივიდუალური სააგარაკე უბნისა და ბავშვთა დასასვენებელი ბანაკის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის შეთანხმების შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მერის 2014 წლის 5 ივნისის №1392 განკარგულებით დამტკიცებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის ცვლილების პროექტის დამტკიცების თაობაზე (საკრებულოს 12-032017486-03 22.06.2020)

 

LiveZilla Live Chat Software